Voit imuroida ohjelmaluonnoksen (versio 12.2.2010) eri tiedostomuodoissa:

Open Office | PDF | Word

 

Saatesanat jäsenelle

Haluatko kommentoida poliittista ohjelmaa yksityishenkilönä? Klikkaa kommentointitavat auki tästä!

Saatesanat kenttäkierrokselle (yhdistykset, työryhmät)

Pyydämme myös jäsenyhdistyksiltä ja työryhmiltä virallista palautetta poliittisesta ohjelmasta.

Toukokuun puoluekokous hyväksyy Vihreille poliittisen ohjelman. Poliittinen ohjelma korvaa erillisen eduskuntavaaliohjelman ja jatkossa se on tarkoitus hyväksyä aina neljän vuoden välein eduskuntavaaleja edeltävässä puoluekokouksessa. Ohjelma korvaa myös aikaisemmat periaateohjelman käytännölliset osat. Jatkossa periaateohjelma (hyväksytään 2012) keskittyy nimensä mukaisesti laajempiin periaatteellisiin linjauksiin.

Nyt pyydämme jäsenyhdistyksiltä palautetta ohjelman luonnoksesta, jotta puoluekokouksen käsittelyyn tulee ohjelma, joka vastaa jäsenkenttämme käsitystä siitä, mihin suuntaan maata ja maailmaa on ohjattava.

Poliittisesta ohjelmasta pitää välittyä tiivis kokonaiskuva siitä, miten viherrämme maailmaa seuraavien neljän vuoden aikana. Kaikkia tavoitteitamme ei ohjelmassa voi sanoa. Tärkeintä on kirjata keskeisimmät tavoitteet, joihin seuraavan neljän vuoden aikana pyrimme ja kertoa ne keinot, joilla niihin pyrimme. Kerran kahdeksassa vuodessa hyväksyttävä periaateohjelma määrittelee, keitä olemme, kerran neljässä vuodessa hyväksyttävä poliittinen ohjelma määrittelee sen, mitä teemme. Siksi toivomme, että muutosehdotukset ovat toiminnallisia.

Palaute on annettava viimeistään 20. maaliskuuta. Suotavaa on käsitellä ohjelmaa esimerkiksi yhdistyksenne yleiskokouksessa. Voitte myös järjestää erillisen keskustelutilaisuuden ohjelmasta. Yhdistyksen hallitus voi myös olla lausunnon antajana.

Ohjelmaa on valmistellut erillinen ohjelmatyöryhmä. Ohjelmaa on käsitelty tätä ennen valtuuskunnan ja puoluehallituksen kokouksissa. Voitte tiedustella mahdollisuutta saada ohjelmatyöryhmän puheenjohtajaa Jukka Relanderia tai muita jäseniä (Rosa Meriläinen, Tampere; Tapio Laakso, Helsinki; Jaakko Stenhäll, Tampere; Ville Elonheimo, Joensuu ja Panu Laturi, Helsinki) esittelemään poliittista ohjelmaa tilaisuuteenne. Kannattaa yrittää ensin maantieteellisesti lähintä jäsentä. Varmasti vierailua ei voi luvata; mahdollisuuksia voi tiedustella myös Jouni Vauhkoselta: jouni.vauhkonen@vihreat.fi.

Palaute on annettava viimeistään 20. maaliskuuta osoitteeseen ohjelmapalaute@vihreat.fi.

Palautteen voi lähettää sähköpostina tai liitetiedostona (rtf, doc, odt) ja siitä on käytävä ilmi:
- minkä yhdistyksen palaute on kyseessä
- missä kokouksessa käsitelty (yleis- vai hallitus, muu tilaisuus; pvm)

Kirjallisia kommentteja pyydetään jäsenyhdistyksiltä ja työryhmiltä eikä yksittäisiltä henkilöjäseniltä, jotta palautteen määrä pysyisi hallinnassa ja jotta ohjelmasta syntyisi keskustelua myös jäsenyhdistyksissä.

Toivomme myös, että saamme käsiteltäväksi mahdollisimman konkreettisia muutos-, poisto ja lisäysesityksiä ohjelman parantamiseksi. Muutosesityksiin tulee laittaa rivinumerot ja jos suinkaan mahdollista, kirjoittakaa parannusehdotukset valmiiksi tekstiksi.

Kenttäkierroksen päätyttyä palaute käydään läpi työryhmässä ja tehdään ohjelmasta uusi versio, joka menee puoluehallituksen kautta puoluekokoukselle, jossa on vielä viimeinen mahdollisuus vaikuttaa ohjelman linjauksiin.

Jaa sivu: