Anni Sinnemäki, Helsinki

"Suomalaiset kannattavat laajasti Vihreiden tavoitteita: ympäristönsuojelua, oikeudenmukaista yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Niiden vuoksi olen itsekin tullut Vihreisiin. Tavoitteiden toteutuminen vaatii, että innostamme lisää ihmisiä mukaan toimintaamme ja saamme yhä useammat äänestämään Vihreitä.

Puheenjohtajana haluan vahvistaa Vihreiden roolia talouspolitiikassa. Monet tavoitteistamme voivat toteutua vain muuttamalla talouspolitiikkaa: oikeudenmukaisuus vaatii oikeudenmukaista verotusta. Meidän on pystyttävä tekemään paremmin selväksi, että työpaikat, elinkeinopolitiikka ja yrittäjyys ovat Vihreille tärkeitä.

Ilmastopolitiikan rinnalla täytyy tehdä kunnianhimoista ympäristöpolitiikkaa. Etenkin luonnonsuojeluun tarvitaan uutta vauhtia myös Vihreissä. Pelkät torjuntavoitot, kuten Vuotoksen rakentamisen estäminen yhä uudelleen, eivät riitä. Suomalaisten enemmistö haluaa säilyttää isänmaan luontoarvot. Meidän pitää pystyä säilyttämään viimeiset luonnontilaiset metsät. Meidän pitää pystyä uudistamaan maataloutta niin että vesistömme puhdistuvat.

Vihreä hyvinvointiyhteiskunta vahvistaa ihmisten itsenäisyyttä ja omia yhteisöjä. Se tarkoittaa esimerkiksi sosiaaliturvan byrokratian purkamista ja tukea kansalaisten omalle aktiivisuudelle. Hyvässä kunnossa olevan vanhusväestön lisääntyminen tarkoittaa, että monilla ihmisillä on aikaa ja halua mielekkääseen vapaaehtoistoimintaan.

Vuoden 2011 eduskuntavaalit ovat tulevaisuusvaalit. Suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle ja päästövähennyksiä on tehtävä nopeasti. Puolueiden kannatuksessa tapahtuu suuria muutoksia. Vihreiden tavoitteena on 20 kansanedustajaa seuraavissa vaaleissa. Tavoite on täysin mahdollista saavuttaa. Myös puolueen jäsenmäärän on kasvettava. Tämä vaatii paljon työtä.

Vihreiden on oltava puolue, johon ihmisten on helppo tulla. Tarvitsemme erilaisia tapoja olla mukana toiminnassa. Olemme menestyneet yliopistoilla, seuraavaksi on voitettava ammattikouluissa. Haluan, että Vihreät ovat tutkijoiden ja lähihoitajien, putkimiesten, opettajien, yrittäjien ja kaupan kassojen puolue. Olemme menestyneet suurissa kaupungeissa, mutta tarvitsemme lisää kannatusta taajamissa, lähiöissä sekä pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa.

Vihreät on aktiivinen, kasvava, asiallinen, ja pohdiskeleva joukko ihmisiä. Tällaista puoluetta on kunnia johtaa."

Anni Sinnemäki

  • Vuonna 1973 syntynyt helsinkiläinen humanististen tieteiden kandidaatti ja täysikasvuisen tyttären äiti.
  • Kansanedustajaksi 1999
  • Kaupunginvaltuutetuksi 2005
  • Eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi 2007
  • Helsingin kirjasto- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtajaksi 2009
  • Eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja 2001–2003
  • Vihreiden varapuheenjohtaja 2003–2007


Katso ohjelmani: www.annisinnemaki.net

Jaa sivu: