Puoluehallituksen varsinaiset ja varajäsenet 2015–2017

PUHEENJOHTAJA 

Ville Niinistö >

Varapuheenjohtajat

Maria Ohisalo, Hanna Halmeenpää ja Touko Aalto >

Muut varsinaiset ja varajäsenet

Sami Halme (Helsinki)

Sami HalmeSaavutimme loistavan tuloksen eduskuntavaaleissa - kiitos kaikkien yhteisen panoksen! Kuntavaalit ovat kohta ovella ja meillä on paljon työtä edessä saavuttaaksemme vastaavan tuloksen. Haluan olla mukana rakentamassa puolueesta entistä parempaa; piirejä sekä yhdistyksiä ammattimaisesti tukevaa organisaatioita. Paljon edistystä on tapahtunut viime kaudellani, mutta meillä on vielä paljon tehtävää edessä. Tähän haluan antaa panokseni, sillä koen olevani tehtävässäni hyvä. En hae itse näkyvää poliittista uraa, vaan suurin motiivini on olla mukana nostamassa puolueemme suurten joukkoon: Näin saamme enemmän valtaa vaikuttaa siihen, millaisen maailman jätämme lapsillemme.

Minusta: Olen reilu viisikymppinen aviomies ja kolmen lapsen (7-25-vuotiaita) isä. Politiikan ulkopuolella vastaan työkseni yrityksemme seitsemän eri maan IT-toiminnoista. Lisäksi toimin työpaikassani ylempien toimihenkilöiden pääluottamusmiehenä sekä sihteerinä yrityksemme eurooppalaisessa yritysneuvostossa (EWC).

Vihreissä vaikutan puoluehallituksen lisäksi Helsingin Vihreiden varapuheenjohtajana, Pohjois-Helsingin Vihreiden varapuheenjohtajana sekä Helsingin Teknisen Palvelun lautakunnan jäsenenä.


Vara: Anssi Lepistö (Häme)

Olen Anssi, 35-vuotias kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja Janakkalasta. Rakastan pyöräilyä ja hiihtämistä ja muutenkin olen innokas liikkuja. Yhteisten asioiden hoitaminen on minulle tärkeä asia ja osa arkeani. Haluan olla mukana rakentamassa yhteistä tulevaisuuttamme, sellaista, jossa jokaisen on hyvä olla ja elää.

Olen ollut mukana vihreiden toiminnassa vuodesta 1998. Menossa on neljäs valtuustokausi. Näiden vuosien aikana olen toiminut mm. puheenjohtajana valtuustoryhmässä, seutuvaltuustossa sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnassa. Piirin toiminnassa olen ollut mukana vuodesta 2000 toimien useita vuosia piirin varapuheenjohtajana ja pariin otteeseen puheenjohtajana. Lisäksi olen luotsannut Janakkalan Vihreiden 11 vuoden ajan.

Vihreän politiikan lisäksi olen aktiivisesti mukana setlementin toiminnassa ja toimin tällä hetkellä Hämeenlinnan seudun Setlementin puheenjohtajana. Olen mukana myös Kanta-Hämeen Erilaisten Oppijoiden toiminnassa sen hallituksen puheenjohtajana. Erilaiset oppijat on erilaisista oppimisvaikeuksisten oikeuksia ajava etujärjestö.

Tavoitteenani on saada tulevaisuudesta edes piirun verran parempi. Haluan tulevaisuudesta vihreämmän, vastuullisemman ja välittävämmän. Siksi haluan ajaa niiden etuja joiden on itse vaikea tai mahdotonta saada ääntään kuuluviin - lapsien, luonnon, tulevien sukupolvien, vähemmistöjen - meidän jokaisen. Keskeiset teemani ovatkin hyvä elämä, vastuu ympäristöstä, reilu maailma ja kestävä talous.

Haluan politiikkaa joka on rohkeaa ja reilua, avointa ja osallistavaa. Tarvitsemme suuria tavoitteita, luovuutta sekä kykyä tarttua asioihin, joiden korjaaminen tuntuu mahdottomalta. Tarvitsemme tekemisen iloa, uusia toimintatapoja ja hyviä tyyppejä.

Saara Hyrkkö (Vino)

Saara HyrkköTuleva diplomi-insinööri (bioinformaatioteknologia, työpsykologia)

  • Kansanedustajan avustaja
  • Kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen
  • Puoluehallituksen varajäsen
  • Vihreiden koulutuspoliittisen työryhmän pj

Haluan, että Vihreät on tulevaisuuspuolue, joka luo toivoa, ratkaisee ongelmia ja kutsuu mukaan.

Meillä on kaikki edellytykset kasvaa suureksi puolueeksi. Loistokampanja ja vaalivoitto antavat tähän virtaa. Nyt puolue tarvitsee osaavaa johtajuutta, yhteen hiileen puhaltavan vahvan kentän sekä näkyvyyttä arvoillemme ja ratkaisuillemme.

Puoluehallituksessa olen pari vuotta tutkinut puolueen kipukohtia ja mahdollisuuksia. Haluan olla mukana puskemassa aluillaan olevia uudistushankkeita eteenpäin: viestinnän uudistaminen, pitkäjänteisempi ote puolueen johtamiseen, kampanjakoneen virittäminen, järjestökentän vahvistaminen, matalan kynnyksen puoluetoiminta ja ehkä ennen kaikkea vihreän viestin selkeä, uskottava ja lähestyttävä esittäminen. Palan halusta päästä rakentamaan yhdessä entistä suurempaa vihreää liikettä.

Minulla on yli kymmenen vuoden monipuolinen kokemus erilaisista järjestöistä ja johtamisesta. Olen neuvotellut tiukoissa paikoissa, sovitellut ja toiminut sillanrakentajana, rakentanut organisaatioita, toteuttanut taidokasta kriisiviestintää ja innostanut ihmisiä yhteisten tavoitteiden taakse. Toisaalta taustani opiskelijapolitiikassa, toimintani Espoon ja puolueen luottamustoimissa sekä arkeni kansanedustajan avustajana tekevät minusta rautaisen politiikan osaajan.

Olen ahkera ja peloton. Teen kovasti töitä enkä arkaile kyseenalaistaa luutuneita käytäntöjä. Olen sanavalmis ja kuunteleva. Argumentoin kantani napakasti, ja opin mielelläni uutta. Olen sisukas ja yhteistyökykyinen. En tyydy menemään sieltä, missä aita on matalin. Ihmisistä innostun. Politiikassa sydäntäni lähellä ovat erityisesti koulutus, tasa-arvo, eriarvoisuuden torjunta, teknologia ja terveys.

Uskon, että maailmasta voidaan tehdä parempi paikka meille kaikille: nuorille ja vanhoille, eläimille ja ihmisille, enemmistöille ja vähemmistöille, heikoille ja vahvoille. Sen puolesta haluan tehdä töitä. Vihreät on puolueeni, koska ilmastonmuutoksen torjunta on aikamme tärkein poliittinen kysymys, yhteiskuntaa on uudistettava ja heikoimpien puolta pidettävä, ja koska haluan Suomen, jossa jokaisella on vapaus olla oma itsensä.

Tutustu ajatuksiini, arvoihin ja toimintaani: www.saarahyrkko.fi
Ota yhteyttä: saara.hyrkko@vihreat.fi


Vara: Laura Ala-Kokko (Vaasan piiri)

Laura Ala-KokkoOlen Laura Ala-Kokko, 35-vuotias vaasalainen vihreä kaupunginvaltuutettu ja Vaasan vaalipiirin vihreiden puheenjohtaja. Ammatiltani olen kääntäjä ja myyjä.

Olen Vaasanseudun vihreiden hallituksen jäseni, jossa toimin varapuheenjohtajana ennen valintaani vaalipiirin vihreiden puheenjohtajaksi. Olen myös valtuustoryhmämme puheenjohtaja sekä jäsen varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnassa, toisen asteen opetuslautakunnan ruotsinkielisessä jaostossa, sekä Vaasan sähköverkko Oy:n hallituksessa. Uusin vihreä luottamustehtäväni on Folktingetin hallituksen jäsenyys.

Olin ehdokkaana kevään eduskuntavaaleissa, ja yhdessä muiden vaalipiirin ehdokkaiden kanssa nostimme vihreiden kannatusta piirissä tuntuvasti: lähes tuplasimme äänimäärämme. Myös oma tulokseni oli ilahduttava, ja sen pohjalta on hyvä jatkaa seuraaviin vaaleihin. Tarkoituksenani on jatkaa Vaasan vaalipiirin viherryttämistä jatkossakin.

Tahdon antaa liberaalimman ja kestävämmän vaihtoehdon äänestysperinteille  usein konservatiiviseksi koetussa vaalipiirissämme. Kaksikielisessä maakunnassamme olen tehnyt työtä sen eteen, että puolueemme koetaan aitona vaihtoehtona myös ruotsinkielisen väestön keskuudessa sekä pyrkinyt tuomaan esille sitä, että vihreät ratkaisut ovat mahdollisuus maaseudun elinvoimaisuudelle – ei uhka.

Facebook-sivuni  www.facebook.com/lalakokko ja nettisivuni www.alakokko.fi kertovat minusta lisää!


Hanna Kalanne (Uusimaa)


Vara: Kaarina Ranne (Satakunta)

Kuva: Miia Haavisto

Kaarina Ranne

Olen Satakunnan Vihreät ry piirin puheenjohtaja ja Satakunnan Vihreät naiset ry:n puheenjohtaja.

Olen Porin kaupunginvaltuutettu ja Porin perusturvalautakunnan jäsen. Kaupunginhallituksen nimeämänä edustajana olen myös Porin vanhusneuvostossa.

Poliittisena vaikuttajana olen halukas toimimaan syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi kaikkien väestö- ja ikäryhmien kohdalla.

Edelleen olen valmis toimimaan sen hyväksi, että suomalaisen koulutuksen taso ja sen kansainvälinen kilpailukyky turvataan.

Olen yliopettaja (emerita) ja koulutukseltani sosionomi ja kasvatustieteiden tohtori. Erityisalani on sosiaalipedagogiikka, jonka mukaan kasvatus- , opetus- ja sosiaalialan työssä otetaan huomioon yksilöiden ja ryhmien sosiaalinen ympäristö ja sosiaaliset olosuhteet. 

Olen myös koulutettu työnohjaaja (STOry). Teen työnohjausta ja koulutusta yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden parissa. Ajattelen, että työnohjauksella olisi myös tilausta politiikan ja politiikkojen parissa.

Olen Varsinais-Suomen etnisten vähemmistöjen valtuuskunnan jäsen ja siinä roolissa toiminut maahanmuuttotaustaisten henkilöiden syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja kotouttamisen edistämiseksi.

Merkittävin luontotekoni on Pohjois-Satakunnan Kankaanpäässä sijaitsevan suon suojelun onnistuminen oikeusprosessissa, jossa vastapuolena oli Vapo.


Pauliina Lehtinen (Helsinki)

Pauliina LehtinenOlen toiminut usean vuoden ajan aktiivisesti Vihreissä, ensin LäHeVissä ja Hennassa ja viimeksi Helsingin Vihreiden piirihallituksessa. Olen myös ollut kaksi kautta puoluevaltuuskunnan jäsen. 

Olen 36-vuotias kolmen koululaisen äiti, toiminnanjohtaja lastensuojelualan järjestössä ja Helsingin Vihreiden puheenjohtaja. Minulla on paljon annettavaa, sillä tunnen järjestötoiminnan niin Vihreissä toimimisen kautta kuin työni puolesta. Sen lisäksi olen saanut seurata vihreää politiikkaa sekä eduskunnassa kansanedustajan avustajana että puoluevaltuuskunnassa ja Helsingin piirin tasolla.

Minulla on kokemusta niin järjestön kehittämisestä, kuin poliittisesta vaikuttamisesta ja koulutukseni kautta myös viestinnästä. Minut ajoi Vihreisiin tarve muuttaa maailmaa reilummaksi nykyisille ja tuleville sukupolville globaalisti. Itselleni tärkeitä teemoja ovat yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ilmastonmuutoksen torjunta ja ympäristön suojelu sekä lasten ja perheiden tukeminen.

Luottamustoimeni puolueessa:

Vihreät ry:
Puoluevaltuuskunta, 2011–
Helsingin Vihreät ry
puheenjohtaja 2014–
hallituksen jäsen 2012–2013, vpj 2013
Länsi-Helsingin Vihreät ry
puheenjohtaja 2012
hallituksen jäsen 2010–2011, Vpj 2011
Helsingin Vihreät Naiset ry
hallituksen jäsen, sihteeri 2011

Vara: Jenni Pitko (Oulun piiri)

Janni PitkoOlen 28-vuotias arkkitehti ja vihreä kuntapoliitikko Oulusta. Toimin Oulun kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsenenä sekä vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajana.  Aikaisemmin olen toiminut muun muassa Oulun yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtajana ja yliopiston hallituksen jäsenenä.

Työssäni arkkitehtina pyrin edistämään ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää asumista, rakentamista ja kaupunkirakennetta. Rakentamisen ja maankäytön energiatehokkuus ja päästöt ja niihin liittyvät suunnitteluratkaisut ja lainsäädäntö ovat asiantuntemustani. Pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistäminen on intohimojani. Toimin myös pyöräilyä edistävän Pyöräliiton hallituksen jäsenenä.

Arvojani ovat ihmisistä välittäminen paikallisesti ja globaalisti sekä ympäristön suojeleminen. Hyvinvointia ei voi jättää vain hyvän tahdon varaan vaan yhteiskunnan tulee huolehtia siitä, että jokaisella on onnellisen elämän rakentamiseen.

Haen puoluehallitukseen koska haluan olla mukana varmistamassa tulevia vaalivoittoja ja kehittämässä vihreitä koko Suomen puolueeksi. Haluan myös laajentaa osaamistani kuntatasolta valtakunnan politiikkaan. Olisin hyvin sitoutunut ja innostunut toimimaan vihreiden puoluehallituksen jäsenenä.


Teemu Meronen (valtakunnalliset)

Teemu MeronenOlen 27-vuotias filosofian maisteri, tekniikan kandidaatti, Tieteen ja teknologian vihreiden varapuheenjohtaja ja ammatiltani IT-alalla toimiva kestävän kehityksen konsultti. Olen ollut perustamassa Aaltovihreitä (entinen Vihreät teekkarit) ja toiminut järjestön puheenjohtajana useita vuosia. Lisäksi olen mm. toiminut Vihreiden ilmastotyöryhmässä, Espoon vihreiden hallituksessa, puoluevaltuuskunnan varajäsenenä, Helsingin Energian johtokunnan varajäsenenä ja lukuisissa muissa luottamustoimissa.

Politiikassa kiinnostuksen kohteitani ovat erityisesti energia- ja ilmastopolitiikka, talouspolitiikka, tiedepolitiikka ja tutkimustiedon hyödyntäminen poliittisessa päätöksenteossa. Vaikka nämä teemat ovat monimutkaisia, tulee Vihreiden viestiä niistä selkeästi. Ilmastonmuutos tulee pysäyttää, saastuttajan pitää maksaa ja talouden rakenteet tulee uudistaa tukemaan hyvinvointia  kehittyvän teknologian ja muuttuvien työsuhteiden aikakaudella.

Puoluehallituksessa ajan jäsentemme osaamisen parempaa hyödyntämistä ja strategisempaa puolueen kehittämistä. Vaalivoiton myötä meillä on nyt oiva mahdollisuus kasvattaa jäsenmäärää ja toivottaa tervetulleeksi kaikki, jotka kaipaavat tutkittuun tietoon perustuvaa politiikkaa populismin sijaan.

Vara: Harri Hölttä (Savo-Karjala)

Harri HölttäOlen Harri Hölttä, 39, Joensuusta.

Vihreissä olen toiminut viitisen vuotta, olen ollut ehdolla kaksissa eduskuntavaaleissa ja toimin nyt Savo-Karjalan Vihreiden puheenjohtajana. Ympäristön ja luonnon suojeluun liittyvät asiat ovat vankinta osaamisaluettani: olen mm. työskennellyt kuusi vuotta Suomen luonnonsuojeluliitossa metsien ja soiden suojelun parissa.

Nykyammatiltani olen historiantutkija (FM) ja tulevan väitöskirjan aiheena on ympäristöhistoria eli ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen historia. Kunnallisia luottamustehtäviä minulla on tällä hetkellä kahdessa eri lautakunnassa (varhaiskasvatus ja koulutus & rakennus ja ympäristöltk) Joensuussa.

Avoimuus, keskustelu ja ihmisten ottaminen mukaan ovat mielestäni tärkeitä niin hallitustyössä kuin puolueen toiminnassakin. Aikaisempaa kokemusta valtakunnallisesta hallitustyöskentelystä minulla on kansalaisjärjestöistä. Valtakunnallista näkemystä eri asioihin on syntynyt myös siksi, että olen ehtinyt asumaan useilla paikkakunnilla eri puolilla maata.

Kotisivut: http.//www.harriholtta.fi


Paula Pohjanrinne (Naiset)

Olen 48-vuotias kahden teinin äiti ja yrittäjä/kääntäjä Kempeleestä. Olen toiminut aktiivisesti monessa eri luottamustehtävässä Vihreissä vuodesta 2006 asti, mm. Oulun vaalipiirin Vihreiden puheenjohtajana ja Vihreät Naiset ry:n varapuheenjohtajana. Olen nyt toiminut yhden kaksivuotiskauden puoluehallituksen jäsenenä, ja haluaisin jatkaa vielä toisen kaksivuotiskauden. Olen nauttinut puoluehallituksen käytännönläheisestä työstä ja keskustelevasta tavasta toimia.

Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus ovat minulle politiikassa tärkeimpiä arvoja - sekä sukupuolten ja -polvien välillä, että alueellisesti ja sosiaalisesti. Keskeinen tavoitteeni on säilyttää maapallo elinkelpoisena tuleville sukupolville ja tehdä yhteiskunnastamme kaikille parempi paikka elää. Uskon avoimuuden ja tietoisuuden lisäämisen olevan avain yhteiskuntajärjestelmämme parantamiseen. Olen tehnyt elämäni aikana monenlaisia töitä monenlaisessa asemassa ja elänyt eri puolilla Suomea.


Vara: Sari Ylipulli (Lappi)


Laura Rantanen (Varsinais-Suomi)

Laura Rantanen

Olen Laura Rantanen, varsinaissuomalainen ympäristöjärjestön tiedottaja ja toimittaja. Minulla on pitkä kokemus paitsi journalismista, myös kansalaisyhteiskunnasta ja poliittisesta vaikuttamisesta.

Puoluepolitiikkaa olen tehnyt mm. kunnanvaltuutettuna, peruspalvelu-, sivistys- ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa. Olen ollut usean vihreän paikallisyhdistyksen puheenjohtaja, Vihreiden eläintyöryhmän puheenjohtaja (2006-2012), puoluevaltuuskunnan jäsen (2011-2013) ja Varsinais-Suomen vihreiden hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja.

Olin ehdolla kevään eduskuntavaaleissa Varsinais-Suomessa, aiemmin olen ollut ehdolla Uudellamaalla vuonna 2007. Muiden kampanjoita olen tehnyt mm. kuntavaalien kampanjapäällikkönä Vakka-Suomessa 2008, Teppo Heikkilän kampanjapäällikkönä eduskuntavaaleissa 2011 ja Johanna Sumuvuoren kampanjapäällikkönä eurovaaleissa 2014.

Tunnen Vihreän puoluekentän ja puolueen työntekijät, mikä on etu puoluehallitustyöskentelyssä. Minulla on kova motivaatio olla mukana kehittämässä puoluetta yhä enemmän koko Suomen puolueeksi.

Olemme puolueena oppineet kampanjoimaan maakunnissa uskottavasti. Samalla tekemisen meiningillä jatketaan! Minulle tärkeistä poliittisista teemoista voi lukea täältä: http://www.rantanenlaura.fi/ tai täältä: https://www.facebook.com/poliitikkolaura


Vara: Veli Liikanen (Kaakkois-Suomi)

Veli LiikanenOlen 36-vuotias mikkeliläinen nuorisotutkija, biologi, kaupunginhallituksen jäsen, kaupunginvaltuutettu, perheenisä ja peliharrastaja. Vihreissä toimin nyt puoluehallituksen varajäsenenä sekä liikuntapoliittisen työryhmän puheenjohtajana, aiemmin puoluevaltuuskunnan varajäsenenä, piirihallituksessa sekä Mikkelin Seudun Vihreiden puheenjohtajana.
 
Työssäni tutkin seuraavat pari vuotta vammaisten nuorten liikuntamahdollisuuksia. Opintojeni ja pitkän järjestökokemuksen pohjalta minulla on erityisasiantuntemusta myös ympäristöpolitiikassa. 
 
Toimin vihreissä, koska ympäristö, tasa-arvo ja nuoret ovat minulle erityisen tärkeitä. Haluan tehdä perusteltuun tietoon ja avoimeen debattiin perustuvaa politiikkaa. Puoluehallituksessa olen toiminut aktiivisesti ja ahkerasti, osallistunut lähes kaikkiin kokouksiin sekä ottanut vastuuta mm. tutkimustiedon työstämisessä vaalityötä varten. Olen hyvä tiimipelaaja ja pyrin etsimään parhaita ratkaisuja vihreiden koko laajan kentän kannalta. Seuraavan kahden vuoden aikana meidän on tuettava toimijoitamme ja innostettava uusia aktiiveja kuntavaalivoittojen saavuttamiseksi ympäri Suomea.

Heikki Sairanen (Pirkanmaa)

Heikki SairanenOlen tamperelainen vihreä aktiivi. Olen nyt tehnyt vihreää politiikkaa reilun viiden vuoden ajan. Puoluehallituksessa olen pyrkinyt edistämään yhteisiä tavoitteitamme mahdollisimman tarmokkaasti.

Puoluehallituksessa olen ensisijaisesti pyrkinyt edistämään arvojeni mukaista politiikkaa. Haluan avoimemman, vihreämmän ja yhdenvertaisemman Suomen ja haluan edessämme aukenevassa poliittisessa tilanteessa vihreät projektin kärkeen. Uskon, että meistä on siihen.

Puoluehallituksessa olen pyrkinyt kuuntelemaan muita ja toisaalta tuomaan mielipiteeni esille selvästi ja auktoriteettejä pelkäämättä. Uskon parhaaseen argumenttiin erityisesti omien parissa. Olen myös osallistunut puoluehallituksen strategisen aseman vahvistamiseen. Tärkein panokseni vaaleille oli olla osana dataan perustuvan ajattelun juurruttamista osaksi puolueen kampanjatyötä.

Kokemukseni vihreästä kentästä on kohtuullisen laajaa. Puoluehallituksessa toiminnassa on ollut suurta hyötyä siitä, että ymmärtää puoluekoneistomme monipuolisuutta.

Perustietoja:

- olen 30-vuotias
- asun Tampereella
- työskentelen Tampereen yliopistolla opetusteknologian parissa
- blogi osoitteessa: http://sairanen.org

Joitakin vihreitä luottamustoimia:

- 2013-2015 puoluehallituksen jäsen
 - 2009-2013 puoluevaltuuskunnan jäsen
- 2012 Tampereen vihreiden hallituksen jäsen
- 2010 ViNOn puheenjohtaja

Vara: Tommi Liinalampi (Keski-Suomi)

Tommi Liinalampi

Olen 31-vuotias opintoja Jyväskylän yliopistossa päättävä valtio-opin ja historian opiskelija.

Opinnoissani olen erikoistunut parlamentaariseen kieleen sekä käsitteisiin ja erityisesti talouspoliittinen keskustelu on tuttua.

Olen toiminut useamman vuoden erilaisissa Vihreissä järjestötehtävissä, niin nuoriso-, kunnallis- kuin piirijärjestön hallituksissa. Toimin aktiivisesti myös kunnallispolitiikassa varavaltuutettuna, sekä perusturvalautakunnan ja sen alajaostojen tehtävissä.

Uskon niihin peruspilareihin, joille vihreä liike on rakentunut: kestävä kehitys, vapaus ja toisesta huolta pitäminen. Näkemyksiltäni luonnehdin itseäni sosiaaliliberaaliksi, jolla on hyvin avoin suhtautuminen talousuudistuksiin. Tarvitsemme nyt pikaisia toimia taloutemme uudistamiseksi, jotka eivät eriarvoista tai tuhoa tulevien sukupolvien elinmahdollisuuksia. Erityisesti vastustan eturyhmäpolitiikkaa, jossa vahvojen ääni kantaa, kun taas toiset jäävät heikompaan asemaan.

Haluan Vihreiden olevan koko Suomen puolue. Meidän tulee aktiivisesti edistää nopeita ja vähäpäästöisiä liikkumismahdollisuuksia haja-asutusalueilla, jonka avulla saamme myös palvelut ajallisesti lähemmäksi ihmistä.

Jaa sivu: