Viime puoluekokouksen tekemän päätöksen mukaisesti tälle puoluekokoukselle on valmisteltu sääntömuutosesitys kahden puheenjohtajan malliin siirtymisestä. Esitys on puoluehallituksen 1.6.2014 hyväksymä.

Asiaa on käsitelty puoluekokouksissa 2005, 2007, 2011 ja 2013. Tähän puoluekokoukseen päätettiin jatkovalmistella asia siten, että puoluekokousedustajilla olisi päätöksenteon pohjaksi käytettävissään konkreettinen esitys kahden puheenjohtajan mallista, jota verrata nykytilaan.

Esitystä on valmisteltu työryhmässä, jossa on on ollut mukana kaikkien piirien ja liittojärjestöjen edustus.

Työryhmän valmistelema sääntömuutosesitys, jonka hyväksymällä puolue ottaisi käyttöön kahden puheenjohtajan mallin, sekä sitä taustoittava esittelymuistio ja vertailu eurooppalaisissa vihreissä puolueissa käytössä olevista kahden puheenjohtajan malleista toimitetaan ohessa.

Puoluehallitus esittää, että puoluekokous äänestää kahden vaihtoehdon välillä:
1) jatkaako puolue nykyisellä yhden puheenjohtajan mallilla hylkäämällä sääntömuutoksen;
2) vai siirtyykö puolue kahden puheenjohtajan malliin hyväksymällä työryhmän valmisteleman sääntömuutoksen.

Puoluehallitus ei ota kantaa kummankaan vaihtoehdon puolesta, vaan haluaa jättää asian kokonaan puoluekokouksen harkintaan.

Asia käsitellään sääntömuutosesityksenä, joka vaatii puolueen sääntöjen mukaan 3/4 enemmistön tullakseen hyväksytyksi.

Sääntömuutosesitys

LIITTEET:

Taustamuistio

Vertailu kahden puheenjohtajan malleista eurooppalaisissa vihreissä puolueissa

HUOM: Asiasta järjestetään keskustelutilaisuus la 7.6. klo 9-10 puoluekokouspaikalla, luokkahuone 309. Tapahtuma Facebookissa

 

<< Puoluekokouksen pääsivulle

Jaa sivu: