Muutosesitykset aloitteisiin 7.6.2014 alla. Aloitetyöryhmä päätti esittää kaikkien osalta pysymistä pohjaesityksessä.

4. Sterilisaation ikärajan laskeminen

Esitys: Puoluekokous hyväksyy aloitteessa esitetyn vaatimuksen sukupuoltaan korjaavien pakkosterilisaatiosta luopumisesta. Samalla puoluekokous hyväksyy tavoitteen sterilisaation ikärajan alentamisesta 25 vuoteen.

Lauri Miikkulainen, muutosesitys: 25 vuoteen -> 18 vuoteen.

Jukka Väisänen; lisäys loppuun: ... kuitenkin niin, että alle 40-vuotiaille ensisijainen sterilisaatio on sellainen, jonka halutessaan voi perua.

Reeta Heino: Esitän, että sterilisaation ikäraja säilytetään 30 vuodessa. Pakkosterilisaatiosta voidaan luopua. Perusteeni on, että päätös sterilisaatiosta on usein peruttamaton ja nuori ihminen voi ikääntyessään muuttaa mieltään lasten hankkimisen suhteen. Hyviä ehkäisymenetelmiä on myös käytössä.10. Aloite reilun ja päästöjä vähentävän veropolitiikan puolesta koskien matkakustannusten korvauksia.

Esitys: Aloite hylätään.

Silja Keränen: Puoluekokous suhtautuu aloitteeseen myönteisesti ja kehottaa vihreitä kansanedustajia ja hallitusryhmää osaltaan edistämään asiaa.13. Motion om kostnadseffektiva åtgärder för minskade koldioxidutsläpp

Esitys: Aloite hylätään.

Anders Sirén: Muutosesitys: Että toimitaan riippumattomia ympäristötaloustieteen asiantuntijoita palkkaamiseksi, jotta voidaan arvioida kuinka kustannustehokas nykyinen järjestelmä usiutuvien energiamuotojen tukemiseksi on, kun tavoitteena on hillitä ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvua.14. Totuuskomissioiden kääntöpiste

Esitys: Aloite hylätään.

Kimmo Östman: Puoluekokous suhtautuu myönteisesti tavoitteeseen julkisten hankintojen sosiaalisesti ja ekologiseti kestävästä tuotantoketjusta ja kehottaa päättävässä asemassa olevia jäseniään edistämään tavoitteen toteutumista. Puoluekokous toteaa, että sovinon yhteiskunnallinen merkitys on usein aliarvostettu ja huonosti tunnistettu voimavara, mutta katsoo, että anteeksiannon soveltaminen laajamittaiseen veronkiertoon tai tahalliseen ympäristön tuhoamiseen olisi ongelmallista. Tältä osin JOKO a) puoluekokous toteaa, että aloite ei anna aihetta välittömiin toimenpiteisiin TAI b) aloite hylätään.17. Tasa-arvoisen, sukupuolitetun ja kaksiäänisen vaalitavan esilletuominen ja sen edistäminen

Esitys: Aloite hylätään.

Jukka Väisänen: Merkitään tiedoksi.Jaa sivu: