Puoluekokouksen täydellinen esityslista, jossa on tarkemmin avattu kutakin asiakohtaa, löytyy kokousjulkaisusta.

Lauantai 21.5.

klo 11.00

§ 1 Kokouksen avaus

§ 2 Järjestäytyminen

§ 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 4 Esityslistan hyväksyminen

§ 5 Ilmoitusasiat

klo 11.15

§ 6 Avauspuheenvuorot

§ 7 Strategian esittely

klo 13–14: lounastauko

§ 8 Poliittinen keskustelu

klo 15.45-16.15 kahvitauko

§ 9 Strategian käsittely

§ 10 Aloitteiden käsittely

§ 11 Sääntömuutokset

klo 19 kokous keskeytetään

- aloitetyöryhmät (2) + strategiatyöryhmä

klo 20–02 illanvietto

 

Sunnuntai 22.5.

klo 10.00

§ 12 Aloitepäätösten hyväksyminen

§ 13 Sääntömuutosten hyväksyminen

§ 14 Jäsenmaksut 2017

§ 15 Strategian hyväksyminen

§ 8 Poliittinen keskustelu (jatkuu)

lounastauko klo 12.15–13.15

§ Poliittinen keskustelu (jatkuu)

§ 16 Valtuuskunnan jäsenten vaali

§ 17 Muut esille tulevat asiat

§ 18 Kokouksen päättäminen

n klo 15.00 kokous päättyy

 

Jaa sivu: