Esityslista ja ohjeellinen aikataulu

Alla on vain otsikot. Täydellinen esityslista on pdf-tiedostona kokouksen tiedostokansiossa.

Lauantai 17.6.

klo 10.30  § 1 Kokouksen avaus
§ 2 Järjestäytyminen
§ 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 4 Esityslistan hyväksyminen
§ 5 Ilmoitusasiat
§ 6 Vaalivaliokunnan valitseminen
§ 7 Ehdokkaiden toteaminen

klo 11.00  § 8 Puheenjohtajan puhe
§ 9 Poliittinen keskustelu
§ 10 Valtuuskunnan pj-ehdokkaiden linjapuheenvuorot

klo 13.00  lounastauko
klo 14.00  § 11 Puheenjohtajan vaali
§ 12 Puoluesihteerin vaali
§ 13 Valtuuskunnan puheenjohtajan vaali

klo 15.30  § 14 Varapuheenjohtajaehdokkaiden linjapuheenvuorot
klo 16.00  kahvitauko
klo 16.30  § 15 Varapuheenjohtajien vaali
klo 17.00  § 16 Aloitteiden käsittely
klo 17.45  § 17 Valtuuskunnan kahden vpj:n vaali
§ 18 Jäsenmaksut 2018

n. klo 18.30  kokous keskeytetään
klo 20-03 jälkeen iltatilaisuus Tullikamarin klubilla

Sunnuntai 18.6.

klo 10.00  § 19 Aloitepäätösten hyväksyminen
klo 10.20  § 20 Presidenttiehdokkaan puheenvuoro
§ 9 Poliittinen keskustelu jatkuu
klo 12.00 Uuden puheenjohtajan linjapuhe
§ 21 Hallituksen muiden jäsenten vaali
klo 12.30  lounastauko
klo 13.30  § 9 Poliittinen keskustelu jatkuu
klo 14.30  § 22 Valtuuskunnan muiden jäsenten vaali
§ 23 Muut esille tulevat asiat
§ 24 Kokouksen päättäminen

n klo 15.00 kokous päättyy

Täydellinen esityslista on tiedostona kokouksen tiedostokansiossa.

Jaa sivu: