Jäsenäänestys 2017 puheenjohtajasta ja puoluekokouksessa käytävät vaalit Jäsenäänestys 2017 puheenjohtajasta ja puoluekokouksessa käytävät vaalit

Jäsenäänestys 2017 puolueen puheenjohtajasta

Puoluekokouksessa 17. - 18.6.2017 valitaan puheenjohtaja neuvoa-antavan jäsenäänestyksen pohjalta.

Jäsenäänestys toteutetaan kirjeäänestyksenä, joka päättyy tiistaina 13.6. klo 16. Sen jälkeen saapuneet äänet hylätään myöhästyneinä. Kaikki postitse lähetetyt äänet on postitettava puolueelle viimeistään keskiviikkona 7.6., jotta ne varmasti ehtisivät ääntenlaskentaan. Äänioikeus on kaikilla puolueen henkilöjäsenillä, jotka ovat maksaneet vuoden 2016 jäsenmaksun tai vuoden 2017 jäsenmaksun 15.5. mennessä. Jäsenäänestyksen äänestysprosentin on äänestyksen sääntöjen mukaan oltava vähintään 50, jotta äänestystulos laskettaisiin.

Äänestysmateriaali saapuu kaikille äänioikeutetuille postitse viikon 22 aikana. Mikäli tiedät olevasi äänioikeutettu, mutta äänestysmateriaali ei syystä tai toisesta ole tavoittanut sinua, otathan välittömästi yhteyttä sähköpostitse jasenaanestys@vihreat.fi.

Puheenjohtajaehdokkaat

Alta löydät kaikkien puheenjohtajaehdokkaiden esittelysivut, joissa voit tutustua ehdokkaisiin ja heidän ajatuksiinsa. 

Touko Aalto

Mika Flöjt

Emma Kari

Krista Mikkonen

Maria Ohisalo

Olli-Poika Parviainen
 

Vihreä Suomi puheenjohtajakiertue

Vihreiden puheenjohtajaehdokkaat

Tältä sivulta löydät kaiken informaation puheenjohtajakiertueesta. 

Puheenjohtajaehdokkaille järjestetään 13.5. alkaen laaja puheenjohtajakiertue, joka vie puheenjohtajaehdokkaat keskustelemaan suomalaisten kanssa ympäri maan. Seuraa kiertuetta livenä paikan päällä ja somessa! #VihreäSuomi

Katso alta ensimmäinen puheenjohtajapaneeli, joka pidettiin 13.5. Helsingissä Postitalolla.

Varsinainen paneeli alkaa tämän tallenteen kohdasta 23 minuuttia.


Äänioikeus
Äänioikeus jäsenäänestyksessä on kaikilla puolueen jäsenyhdistysten jäsenillä, jotka ovat maksaneet vuoden 2016 jäsenmaksun tai vuoden 2017 jäsenmaksun 15.5.2017 mennessä, pois lukien eronneet, erotetut ja ns. "sitoutumattomat".


Ehdokasasettelu
Jokaisella puolueen piirijärjestöllä ja valtakunnallisella liittojärjestöllä (eli ViNO, Vihreät Naiset) on oikeus asettaa ehdokkaita jäsenäänestykseen. Lisäksi ehdokkaan voi asettaa vähintään kaksi puolueen jäsenyhdistystä, joiden jäsenenä on yhteensä vähintään 50 äänioikeutettua jäsentä.

Ehdokkaan asettamiseen tarvitaan kunkin ehdokkaan asettamiseen osallistuvan yhdistyksen kokouksen päätös sekä ehdokkaan suostumus.

Ehdokasasettelu päättyy sunnuntaina 7.5.2017. Ehdokkaan tulee antaa suostumuksensa ehdolle asettumiseen viimeistään tuona päivänä. Suostumus tulee antaa joko kirjallisesti (vaalilautakunnan vahvistamalla lomakkeella tai vastaavat tiedot sisältävällä vapaamuotoisella ilmoituksella) tai suullisesti puoluehallituksen tai puoluevaltuuskunnan kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksen tulee ilmoittaa puoluetoimistolle ehdokkaan asettamisesta ja ehdokkaan suostumuksestaan maanantaihin 8.5. klo 14 mennessä. Varsinainen kirjallinen ilmoitus ja ehdokkaan suostumus on toimitettava puoluetoimistolle viipymättä, kuitenkin viimeistään keskiviikkona 10.5. klo 14.

Vaalitapa
Jos asetettuja ehdokkaita on kaksi, jäsenäänestys suoritetaan yksinkertaisena enemmistövaalina, jossa enemmän ääniä saanut voittaa.

Jos asetettuja ehdokkaita on enemmän kuin kaksi, noudatetaan puoluekokouksesta tuttua siirtoäänivaalitapaa (ks alempana).

Äänestys
Jokaiselle äänioikeutetulle, jonka osoite on puolueen jäsenmaksurekisterissä, lähetetään äänestysmateriaali postitse maanantaihin 29.5. mennessä. Palautuskuori tulee postittaa viimeistään keskiviikkona 7.6.2017.

Jäsenäänestyksen äänestysprosentin on oltava vähintään 50 %, jotta tulos laskettaisiin. Puoluehallitus esittää puoluekokoukselle edelliskerran (2011) tapaan, että puoluekokous päättäisi yksimielisesti valita jäsenäänestyksen voittajan puheenjohtajaksi. Muodollisesti jäsenäänestys on vain neuvoa-antava, ei sitova.

Äänestyksen käytännön toteutuksesta vastaa puoluehallituksen nimeämä jäsenäänestyksen vaalilautakunta: pj. Sami Halme, jäsenet Hanna Kalanne ja Lotta Kortteinen.

 * * * * *

Puoluekokouksessa puheenjohtajan valinnan jälkeen (17.6.) käydään muut vaalit, joissa noudatetaan siirtoäänivaalitapaa. Äänioikeutettuja ovat 401 jäsenyhdistysten valitsemaa äänivaltaista kokousedustajaa. Siirtoäänivaalissa äänestäjä saa merkitä äänestyslippuunsa kaikki ehdokkaat paremmuusjärjestykseen. Ohessa on liitetiedostona kuvaus vuoden 2013 puoluekokouksen varapuheenjohtajavaalin ääntenlaskusta, joka selventää ääntenlaskun etenemistä. Yksityiskohtaisesti vaalitapa on kuvattu puolueen sääntöjen 21 §:ssä.

Katso myös: tietoa puolue-elinten tehtävistä ja toiminnasta
 

LiiteKoko
Office presentation icon vpj-vaalinaanestys20130.ppt224 KB
Jaa sivu: