Puoluekokous 2018 - äänivaltaiset edustajat

Jäsenyhdistysten saama äänivaltaisten edustajien lukumäärä on vahvistettu puoluehallituksessa ja tiedotettu yhdistyksille tammikuussa.

Puoluekokousedustajien valinta pitää vihreiden yhdistysten sääntöjen mukaan tehdä yhdistyksen yleiskokouksessa. Yleiskokous voi erikseen valtuuttaa yhdistyksen hallituksen valitsemaan osan edustajista (tai kaikki). Muistakaa valita riittävä määrä varaedustajia poissaolojen varalle.

Puoluekokouksen tärkein asia on poliittisen ohjelman hyväksyminen. Esitys ohjelmaksi lähetetään 25.5. jälkeen kokousedustajille. Mikäli ohjelmassa ilmenee vielä muutostarpeita, on edustajien tehtävä (tarvittaessa yhdistyksensä kanssa neuvotellen) muutoesitykset viimeistään 6.6. Ohjelman käsittely tehdään siis aiempaa etupainotteisemmin - kaikki muutostarpeet pyydetään ilmaisemaan jo hyvissä ajoin ennen puoluekokousta. Valittavien edustajien on hyvä tiedostaa tämä prosessi. Tarkempia ohjeita lähetetään sähköpostilla edustajille.

Alla on valtakirjalomake, jonka yhdistys täyttää, tulostaa ja allekirjoittaa. (Huom: piiri- ja liittojärjestöille on oma lomake "kattojärjestö".) Allekirjoituksen jälkeen lomake skannataan pdf:ksi. Nimeä tiedosto yhdistyksen nimellä, esim. MetsakulmanVihreat.pdf (ei lyhenteita, kiitos). Lomake lähetetään puolueelle nettilomakkeen kautta.

Edustajien ilmoittaminen ja valtakirjan toimitus -lomake HUOM: Nettilomakkeen käyttö vaatii Google-tunnuksen. Yhdistyksen hallituksesta löytynee henkilö, jolla tällainen on ja voi toimittaa tiedot. Ellei valtakirjalomakkeen lataaminen onnistu, sen voi lähettää sähköpostilla toimistopaallikko@vihreat.fi.

Jaa sivu: