Valtuuskunnan puheenjohtajaehdokkaat

Miikka Keränen 

Silja Keränen 

Jaakko Stenhäll


Miikka Keränen 

Miikka KeränenRakkaat vihreät! Mie olen Miikka Keränen, 28-vuotias rovaniemeläinen feministi. Olen toiminut puoluevaltuuskunnassa neljä vuotta, joista kaksi viimeisintä puoluevaltuuskunnan varapuheenjohtajana. Nyt Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto sekä Lapin vihreät esittävät minua puoluevaltuuskunnan puheenjohtajan tärkeään ja vastuulliseen tehtävään. Olen tähän tehtävään kokenut, näkemyksellinen ja innostava vaihtoehto!

Vihreissä olen toiminut vuodesta 2010. Sen jälkeen olen ollut muun muassa puoluevaltuuskunnassa, paikallisyhdistysten hallituksissa ja eri ryhmien jäsenenä. Takanani on jo kolmet seurakuntavaalit, kolmet eduskuntavaalit, kahdet kuntavaalit ja yhdet eurovaalit. Olen avoimesti homoseksuaali kirkkovaltuutettu ja vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja kaupungissa, jossa keskusta on edelleen valtapuolue.

Olen gradua-vaille-valmis ekonomi, pääaineinani kansainvälinen liiketoiminta ja vastuullinen liiketoiminta. Opinnoissani olen keskittynyt etenkin johtajuuteen ja työhyvinvointiin liittyviin teemoihin. Viime syksynä aloitin vaatetussuunnittelun opinnot Lapin yliopistossa - ja alunperinhän olen ammattilukiosta valmistunut leipuri-kondiittori!

Minulla on siis erittäin laajasti kokemusta sekä vihreästä politiikasta että siitä äänestäjärajapinnasta, jossa vihreillä on paljon haasteita. Olen poliitikko pohjoisesta, joka uskaltaa asettaa itsensä alttiiksi puolustaessaan jokaisen ihmisen ihmisarvoa ja tasa-arvoa.

Haen puoluevaltuuskunnan puheenjohtajaksi, koska puolueen vaalimenestyksestä huolimatta meidän on jatkuvasti kehitettävä toimintaamme. Useiden henkilövaihdosten keskellä uskon, että juuri minulla olisi paikka puoluevaltuuskunnan puheenjohtajana luoda niin jatkuvuutta kuin mahdollisuuksia toiminnan uudistamiseen tiedon ja kokemusten pohjalta.

Puheenjohtajana varmistan, että puoluevaltuuskunta toimii hyvässä yhteistyössä ja tiiviissä kontaktissa puolueen jäsenten ja äänestäjien kanssa. Kehitän ohjelmatyötä, jotta sen prosessi palvelee puoluetta nykyistä laajemmin ja strategisemmin. Rakennan kanssanne puoluetta, joka puhuttelee ihmisiä myös 2020-luvulla. Keskeisintä minulle on yhdessä tekeminen, asiantuntevat linjaukset, avoin kommunikaatio ja moderni johtajuus.

Olen antanut aikaani, osaamistani ja intoani puolueelle jo vuodesta 2010. Nyt haen puoluevaltuuskunnan puheenjohtajaksi, koska haluan tehdä kanssanne kansanliikettä, joka pelastaa ihmisoikeudet, elonkirjon ja kansanvallan.


Silja Keränen 

Silja Keränen

Olen ehdolla Vihreiden puoluevaltuuskunnan puheenjohtajaksi, koska maailma ei ole vielä valmis. Meitä vihreitä tarvitaan edelleen. Oikeastaan enemmän kuin aiemmin. Ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta nyt eletään kriittisiä vuosia. Populismin nousu kertoo monen tavallisen ihmisen hädästä, pelosta ja osattomuudesta. Meidän on kyettävä vastaamaan näihin haasteisiin.

Puoluevaltuuskunnalla on tässä iso rooli. Se on vihreiden ylin päätöksentekijä puoluekokousten välillä. Valtuuskunta hyväksyy puolueen ohjelmapaperit ja päättää hallitukseen menosta sekä ministerivalinnoista.

Haluan kehittää puoluevaltuuskunnan työtä edelleen. Etenkin yhteistyötä eduskuntaryhmän ja ryhmäkanslian kanssa on syytä parantaa, jotta tieto kulkee molempiin suuntiin. Samalla vahvistetaan myös meidän poliittisten linjojen määrittelyä – linjojen yhdenmukaisuutta ja päätöksenteon demokraattisuutta.

Olen toiminut puoluevaltuuskunnan jäsenenä neljä vuotta ja osallistunut kokouksiin aktiivisesti. Toimin myös vihreiden maatalouspoliittisen työryhmän puheenjohtajana. Maatalouspoliittista ohjelmaa valmisteltiin vuosi, ja se hyväksyttiin syyskuussa 2019. Aivan mahtavan työryhmän, oman panostukseni ja opintokeskus Vision mittavan taustaselvityksen ansiosta sekä ohjelman tekemisen prosessi että itse ohjelma keräsivät kehuja

Ohjelmien tekemisen prosesseja on kehitettävä edelleen, jotta lopputuloksena tulee laadukkaita ohjelmia ja jotta valtuuskunnan jäsenet pääsevät niihin oikeasti vaikuttamaan. Nyt liian usein valtuuskunnan jäsenille – ja sitä kautta vihreiden jäsenille – on jäänyt aivan liian vähän aikaa ohjelmiin tutustumiseen ja kommentointiin. Ohjelmavalmistelua on myös resursoitava paremmin.

Minulle on myös tärkeää, että vihreät on aidosti koko maan puolue. Että pidämme esillä myös maaseudun, pikkukaupunkien ja harvaan asutun Suomen asioita. Huolehdimme siitä, että ihmiset pysyvät mukana ja heidän hyvinvoinnistaan huolehditaan asuinpaikasta riippumatta.

 

Jaakko Stenhäll

Jaakko Stenhäll

Olen kokenut kutsumusta vihreän liikkeen tehtäviin jo kymmenen vuoden ajan ja nyt haluan ottaa hoitaakseni yhden puolueen tärkeimmistä tehtävistä, valtuuskunnan johtamisen. Panostaisin vastuulliseen tehtävän hoitamiseen suurella tarmolla.

Olen 35-vuotias DI ja kaupunginvaltuutettu Tampereelta. Olen tullut aikoinani mukaan vihreisiin nuoriin, ja toiminut siitä lähtien eri tehtävissä: valtuuskunnassa, puoluehallituksessa sekä valtuuskunnan varapuheenjohtajana. Pari viime vuotta olen keskittynyt kuntapolitiikkaan Tampereella, jossa olen toiminut keväästä 2017 alkaen valtuustoryhmän puheenjohtajana. Koen, että kokemukseni ja tietämykseni niin vihreästä liikkeestä kuin politiikan vastuupaikoista on vahva.

Valtuuskunnan keskeisimmästä tehtävästä, ohjelma- ja ideointityöstä, minulle on kertynyt kokemusta niin kahden poliittisen ohjelman kuin muidenkin ohjelmien parissa vuosien varrella. Viime vuonna johdin vihreää kaupunkivisiotyötä, joka tehtiin laajalla ja hyvällä yhteistyöllä. Lisäksi olen kirjoittanut julkaisuja niin vihreästä taloudesta kuin työn tulevaisuudesta, sekä tehnyt Vihreä särmiö -podcastia.

Valtuuskunnan toinen keskeinen tehtävä on toimia erilaisten vihreiden toimijoiden yhdistävänä elimenä ja ilmapuntarina puoluekokousten välillä. Vihreissä keskeiset päätökset tehdään aina yhdessä, ja valtuuskunnan tuleekin edistää yhteistyötä eri suuntiin. Tähän minulla on hyvät edellytykset, ja runsaasti kokemusta myös haastavista tilanteista - myös hallituskaudelta. Seuraavan kahden vuoden aikana tulemme varmasti olemme paikoissa, jossa tarvitaan niin vakaata kättä kuin uteliasta mieltä, ja näitä pystyn valtuuskunnalle tarjoamaan.

Tämän ohella valtuuskunnan tulee olla foorumi, jossa erilaiset kunnat, kaupungit ja vihreiden jäsenjärjestöt voivat antaa osaamistaan yhteiseen käyttöön. Koen, että laajat yhteyteni eri maan vihreisiin ja toisaalta kokemukseni Tampereen laajan vihreän yhteisön vetäjänä antavat minulle hyvät eväät valtuuskunnan työn johtamiseen. Valtuuskunnassa jokainen antaa omaa aikaansa yhteisen hyvän eteen, ja haluan että tämä on jokaiselle mahdollisimman palkitsevaa.

Asun perheineni Tampereen Tammelassa. Harrastan poliittisen historian lukemista, ruoanlaittoa ja liikuntaa.

Kiitän Pirkanmaan vihreitä siitä, että he ovat asettaneet minut ehdokkaakseen, sekä monia muita tukeaan jo antaneita.

Valtuuskunnan suuntaan ja toimintaan liittyviä ajatuksia olen kirjoittanut pidemmin myös blogiini: http://jaakkostenhall.fi/vihreiden-puoluevaltuuskunnan-suunnasta/


Takaisin yläsivulle ->

Jaa sivu: