Puoluekokouksen 2019 esityslista

Hyväksytty puoluehallituksen kokouksessa 27.4.2019

Täydellinen esityslista pykäläkohtaisine selostuksineen on kokouksen tiedostokansiossa. Kellonajat ovat ohjeellisia paitsi päivien aloituksen osalta.

Lauantai 15.6.
klo 10.15

Tervehdykset: Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen, Porin seudun vihreiden pj. Juuli Ojansuu
1 §   Kokouksen avaus
2 §   Järjestäytyminen
3 §   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 §   Esityslistan hyväksyminen
5 §   Ilmoitusasiat
6 §   Vaalivaliokunnan valitseminen
7 §   Ehdokkaiden toteaminen
n. klo 10.45
8 §   Avauspuheenvuorot ja poliittinen keskustelu
- pj. Pekka Haavisto, puoluesiht. Lasse Miettinen, eduskuntaryhmän pj, MEP Ville Niinistö
9 §  Puheenjohtajan vaali
10 §  Ehdokkaiden linjapuheenvuorot (puoluesihteeriehdokkaat)
11 §  Puoluesihteerin vaali
n. klo 13.00 - 14.15 lounastauko
10 §  Ehdokkaiden linjapuheenvuorot (valtuuskunnan pj-ehdokkaat)
12 §  Valtuuskunnan puheenjohtajan vaali
8 §  Poliittinen keskustelu (jatkuu)
10 §  Ehdokkaiden linjapuheenvuorot (vpj-ehdokkaat)
13 §  Varapuheenjohtajien vaali
n. klo 16.00 - 16.30  kahvitauko
14 §  Aloitteiden käsittely
15 §  Valtuuskunnan kahden vpj:n vaali
16 §  Jäsenmaksut 2020
n. klo 18.30 kokous keskeytetään, työryhmät kokoontuvat
klo 20 - 02  illanvietto Anniksella, Annankatu 6


Sunnuntai 16.6.
klo 10.00

17 §  Aloitepäätösten hyväksyminen
8 §   Poliittinen keskustelu jatkuu
18 §  Hallituksen muiden jäsenten vaali
n. klo 12.15  vuoden järjestöaktiivien palkitseminen
klo 12.30 - 13.30  lounastauko

8 §   Poliittinen keskustelu jatkuu
19 §  Valtuuskunnan muiden jäsenten vaali
20 §  Muut esille tulevat asiat
n. klo 15.00  21 §  Kokouksen päättäminen

Jaa sivu: