Puoluesihteeriehdokkaat

Elena Gorschkow 
Veli Liikanen 
Joonas Niemi 
Kirsi Syväri 
Marjo Tapaninen


Elena Gorschkow 

Olen Elena Gorschkow, 42-vuotias järjestötyön ammattilainen Helsingistä ja kolmen lapsen yhteishuoltaja. Toimin tällä hetkellä Palvelualojen ammattiliitto PAMin yhteiskuntasuhteiden vastaavana eli eräänlaisena lobbarina. Olen työskennellyt monenlaisissa erilaisissa etujärjestöissä ja erilaisissa tehtävissä. Olen ollut myös yhdeksän vuotta vakituisena keskustelijana Ylen Aamutv:n Jälkipörssi-ohjelmassa. Minua esittää Vihreiden puoluesihteeriksi Helsingin Vihreät, Vihreät naiset sekä Vihreät Yrittäjät.

Haen puoluesihteeriksi, koska Vihreiden on nostettava toimintansa tasoa vastaamaan nousevaa kannatusta. Suomen ja Euroopan puoluepoliittinen kartta on vahvassa muutoksessa ja haluan, että Vihreiden arvot nousevat muokkaamaan meidän ja lastemme tulevaisuutta. Meillä on erinomaiset poliitikot, aktiivit ja tavoitteet – nyt tarvitaan osaamista puoluerakenteen kehittämiseen, ohjelmatyön luotsaamiseen, erilaiseen viestintään, strategian jalkauttamiseen sekä aktiivien osallistamiseen. Uskon, että pitkällä järjestötyön osaamisellani kykenen tuomaan ulkopuolista näkemystä kehityskohtiin sekä parantamaan poliittisten tavoitteiden etenemistä niin Suomessa kuin Euroopassakin.

Varsinaisten töideni lisäksi olen ollut monessa luottamustehtävässä: Joensuun ylioppilaskunnan, Joensuun yliopiston, Suomen ylioppilaskuntien liiton ja KEPA:n hallituksissa. Vihreässä toiminnassa olen ollut Helsingin opetuslautakunnan jäsenenä sekä Etevin hallituksessa. Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa olen ollut valtuuston varapuheenjohtaja sekä nuorisotyötoimikunnan puheenjohtajana. Näissä keskeisimmissä luottamustehtävissäni olen halunnut nostaa esiin vähemmistöjen ääntä, edistää parempaa maailmaa ja kehittää erilaisia rakenteita.

Keskeisenä puolueen muutoskohteina haluan lähitulevaisuudessa nostaa sisäisen viestinnän ja avoimuuden kehittämisen, alueelliseen ja valtakunnalliseen yhdistystoimintaan panostamisen, ohjelmatyön laajentamisen ja asiallisen tukemisen mm. poliittisilla sihteereillä, työn ja hyvinvoinnin priorisoimisen sekä periaate- ja vaaliohjelmatyön.

Olen johdonmukainen, reilu, ahkera ja todella, todella sitkeä. Olen erinomainen verkostoituja ja hahmotan hyvin asemamme verrattuna muihin puolueisiin sekä yhteiskunnallisiin toimijoihin. Maailma muuttuu kun sitä muutetaan ja tähän työhön kutsun meidät kaikki!

Lisätietoja löydät minusta www.elenag.fi sekä www.linkedin.com/in/elena-gorschkow-salonranta/

 

 


Veli Liikanen 

Haen puoluesihteeriksi, koska ilmaston ja tasa-arvon puolustaminen vaatii yhä vahvempaa vihreää liikettä. Sitä haluan olla rakentamassa.

Olen 40-vuotias puolueen varapuheenjohtaja Mikkelistä. Olen ollut rakentamassa puolueen viime vuosien menestystä puoluehallituksessa vuodesta 2013 asti, niin hallitusvastuussa kuin oppositiossakin. Olen ollut mukana monissa tiukoissa paikoissa – oli kyse Säätytalon neuvotteluista tai viime syksyn kriisiorganisaatiosta. Vaikeista tilanteista me Vihreät olemme yhdessä tehdyllä työllä nousseet kolmeen peräkkäiseen historialliseen vaalivoittoon. Minulla on poliittista silmää ja osaamista, jota puoluejohdon tukemisessa ja vaalivoittojen rakentamisessa tarvitaan.

Toisin mukanani vahvan kokemuksen vihreiden aktiivien ja luottamushenkilöiden arjesta. Olen toiminut yhdistysaktiivina ja kuntapoliitikkona ja tehnyt yhteistyötä niin suurten kaupunkien kuin pienten kuntien mahtavien vihreiden vapaaehtoisten kanssa. Riippumatta siitä, mistä päin maata tulemme tai mitä yhdistystä edustamme, meillä vihreillä on yhteinen tehtävä. Kukaan meistä ei jaksaisi tehdä tätä työtä ilman toisten tukea. Siksi puolueen kentän tuen vahvistaminen olisi tärkein tehtäväni uutena puoluesihteerinä.

Työskentelen tutkijana ammattikorkeakoulussa, suuressa asiantuntijaorganisaatiossa. Olen vetänyt projekteja, ohjannut opiskelijoita ja opettanut vapaaehtoisten johtamista. Puoluetoimiston esihenkilönä panostaisin työssä jaksamiseen niin henkilöstön kuin puolueen vapaaehtoistenkin kohdalla. Avoimuus, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus ovat vihreitä arvoja, joita meidän tulee kaikessa toiminnassamme vaalia.

Me vihreät olemme nyt uudessa tilanteessa, yksi keskisuurista puolueista, jota haastetaan yhä tiukemmin. Mutta samalla olemme nyt vahvempia kuin koskaan. Tässä maailmassa on huutava tarve liikkeelle, joka puolustaa koko sydämellään ympäristöä, koulutusta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia. Meidän vastuullamme on pitää vihreät arvot kirkkaampina kuin koskaan aikaisemmin.

Haluan rakentaa Vihreille organisaation, joka on valmis pääministeripuolueeksi seuraavissa eduskuntavaaleissa. Sen työn tärkeimpänä välietappina ovat vuoden 2021 kuntavaalit, joissa Vihreät ovat valmiit kilpailemaan johtavan puolueen asemasta monissa erilaisissa kunnissa. Olen valmis asettamaan oikeat askelmerkit tällä tiellä, uuden puoluejohdon ja kaikkien vihreiden aktiivien tukena. Minusta saatte puoluesihteeriksi puolueen soturin, joka pärjää missä paikassa vaan.

Lue minusta lisää sivuiltani.  


Joonas Niemi 

Esittävä yhdistys: Varsinais-Suomen Vihreät

Projektipäällikkö, liikunnanohjaaja, personal trainer, Insinööri (AMK)

Luottamustehtävät: Turun kaupungin varavaltuutettu, liikuntalautakunnan jäsen, Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli hallituksen jäsen

Olen 32-vuotias turkulainen kuntapoliitikko ja projektihallinnon sekä -johtamisen ammattilainen. Erityisalaani ovat julkishallinnon, tapahtumatuotannon ja terveyden edistämisen projektit. Olen vastannut neljän korkeakoulun liikuntapalveluiden hallinnollisesta yhdistämisestä, jossa projektin ja 5 hengen tiimin sekä 70 työntekijän johtamisen lisäksi olin yli miljoonan euron budjettivastuussa.

Ammattikorkeakoulussa vastasin yli 300 vaihto-opiskelijan saapumispalveluista ja yli 200 tutorin kouluttamisesta. Järjestöpuolella olen johtanut opiskelu-, urheilu- ja kansalaisjärjestöjä. Olen toiminut asiantuntijana Erasmus-ohjelmakauden poliittisessa prosessissa ja ollut päävastuussa yli 1600 hengen opiskelijatapahtuman järjestämisessä.

Nyt vastaan lasten ja nuorten liikunnan, erityisesti kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä Liikunnan tutkimuskeskuksessa.
Harrastan kilpa- ja latinalaistansseja, muuta liikuntaa ja kulttuuria. Olen valmis tuomaan puoluejohtoon uutta energiaa ja haluan tehdä vihreistä Suomen suurimman puolueen.

Puoluesihteerinä keskittyisin seuraaviin asioihin:

Johtamaan puoluetoimistoa, henkilökuntaa ja ohjelmatyötä. Tukemaan puolueen poliittista linjaa. Keskittyisin tarjoamaan tukea eduskuntaryhmän ja puolueen puheenjohtajiston lisäksi puoluehallitukselle, puoluevaltuuskunnalle ja puolueen jäsenyhdistyksille. Osallistaisin ohjelmatyössä laajasti koko vihreää kenttää.

Haluan puoluesihteerinä varmistaa riittävät ja oikein kohdistetut työntekijäresurssit. Puoluetoimistolla ja piireissä tulee olla riittävästi palkattua, ammattitaitoista ja innostunutta henkilökuntaa, jotta luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset pystyvät keskittymään politiikan tekemiseen. Piireissä resursseja tulee olla riittävästi niin, että hallinnolliset tehtävät pystytään tekemään palkatun henkilökunnan voimin. Puoluetoimiston tulee tukea piirejä, joissa on kasvupotentiaalia mm. vahvistamalla niissä koulutusta. Jotta nämä resurssien kohdennukset on mahdollista tehdä, on jokaisessa piirissä oltava täysiaikainen työntekijä ja puoluetoimistolla riittävästi resursseja kaikilla osa-alueilla, varsinkin viestinnässä.

Haluan panostaa puolueen työntekijöiden ja vapaaehtoisten hyvinvointiin. Henkilöstömme tulee luoda edellytykset tehdä vihreistä Suomen suurin puolue. Tämä onnistuu vain, jos työntekijämme voivat hyvin, meillä on iloinen ilmapiiri ja mukava työskennellä. Työntekijöiden vastuiden ja tavoitteiden tulee olla selvät puolue- ja piiritoimistoilla ja työntekijöiden perehdytyksen, ohjauksen ja koulutuksen on oltava riittävää. Riittävät resurssit takaavat myös sen, että työntekijämme pysyvät terveinä ja he voivat tukea riittävästi vapaaehtoistoimijoitamme.

Linkedin: http://www.linkedin.com/in/joonas-niemi-finland/
Facebook: http://www.facebook.com/joonasniemivihr/
Nettisivut: http://www.joonasniemi.fi


Kirsi Syväri 

Olen Kirsi Syväri, helsinkiläissyntyinen 38-vuotias vihreiden kampanjapäällikkö, kauppatieteiden ylioppilas Hankenilta, pääaineenani johtaminen ja organisaatiot. Aiemmin toimin Helsingin vihreiden järjestökoordinaattorina ja vaalipäällikkönä.

Olen vastannut puolueen vaalikampanjoiden suunnittelusta ja toteutuksesta vuodesta 2011 alkaen, perhevapaani poislukien. Näissä kampanjoissa on voitettu vihreiden historian parhailla tuloksilla kuntavaalit, kahdet eduskuntavaalit ja tämän kevään eurovaalit. Eduskuntaryhmämme on kasvanut ja uusiutunut, ja kesäkuussa valitsemme puolueelle uuden johdon. Samaan aikaan edessä on toiminnan päivittäminen seuraavaan mittaluokkaan.

Puoluesihteerin tärkein tehtävä on johtaa ja kehittää puolueorganisaation toimintaa, edistäen puolueen eri osien saumatonta yhteistyötä. Haluan varmistaa, että vihreillä valtuutetuilla on valtuustotyöhön enemmän tukea ja että vihreästä paikallispolitiikasta puhutaan yhä enemmän myös valtakunnan tasolla. Haluan, että jäsenistöllä on paremmat yhteydet päivänpolitiikkaan ja yhdistyksillä apua vuorovaikutteisen jäsentoiminnan kehittämiseen. Haluan, että pystymme edelleen uudistamaan ja innovoimaan poliittisia toimintatapoja.

Puolueeseen haluan luoda keskusteluilmapiirin, jossa jokainen voi kertoa oman mielipiteensä tietäen että tulee kohdatuksi ystävällisesti. Haluan kirkastaa sitä, mistä me vihreät olemme yhtä mieltä. Yhteiset lähtökohtamme rakentavat kestävän pohjan moniäänisyydelle, erilaisten näkökulmien kuulemiselle ja huomaamiselle. Yhteinen näkemys ja yhteinen linja syntyy yhdessä tekemällä. Tämän tueksi on vahvistettava kasvaneen puolueen ohjelmatyötä.

Eurovaalien jälkeen on syytä sanoa myös jotain asemastamme eurooppalaisena puolueena. Eurooppa kirjoittaa parhaillaan historiankirjoihin sivuja, joilla sukupolvemme ei voi ylpeillä. Nyt saavutettu voitto luo toivoa paremmasta, mutta muutoksen eteen on tehtävä töitä. Suomen vihreät on yksi vahvimpia eurooppalaisia vihreitä puolueita. Meidän tehtävämme on pitää sisarpuolueisiin yhteyttä, tukea heitä viestinsä kirkastamisessa ja ottaa entistä vahvempi rooli Euroopan Vihreiden toiminnassa.

Nämä asiat näen Vihreiden tärkeimpinä kehityskohteina seuraavalle kahdelle vuodelle ja näitä asioita tulisin itse puoluesihteerinä ajamaan.

Puoluesihteeriksi minua esittävät Helsingin Vihreät, Lapin Vihreät sekä Vihreät naiset.

 

Marjo Tapaninen

Ehdokkaaksi esittävät: Oulun Vihreät, Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö ja Oulun vaalipiirin Vihreät.

Ehdokkuutta tukevat: Iin Vihreät, Oulun seudun Vihreät Naiset ja Vihreät Naiset

projektikoordinaattori
yhteiskuntatieteiden kandidaatti
johtamisen maisteriopiskelija

Luottamustehtävät:

  • Oulun Vihreät, puheenjohtaja 2016-
  • Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö, puheenjohtaja 2016-
  • Oulun vaalipiirin Vihreät, hallituksen jäsen 2018-, varajäsen 2016-2017
  • Oulun Vihreiden sihteerinä, puheenjohtajana ja vaalipäällikkönä 1990-2000-luvulla
  • Oulun Naisunionin puheenjohtaja 2018-

www.marjotapaninen.fi
https://blogit.kaleva.fi/marjotapaninen
Facebook; marjotapaninen
Twitter: marjotapaninen
Instagram: marjotapaninen

Järjestöasiantuntija, yrittäjä, kehittäjä, organisaattori

Vihreän toiminnan ytimessä ovat aktiiviset ja sitoutuneet vapaaehtoiset yhdistyksissä, jotka luovat toiminnallaan pohjaa puolueen tulevalle kasvulle. Meillä on osaajia ja tahtoa kehittää yhdistysten toimintaa eri puolilla Suomea. Tämä mahdollistaa kasvun suurimmaksi puolueeksi.

Haluan olla vahvistamassa järjestökentän osaamista lisäämällä osallisuutta ja vuorovaikutusta puolueen eri toimijoiden välillä. Resurssien jakamista on tarkasteltava kaikkien vaalipiirien näkökulmasta. Puoluesihteerin tehtävän kiteytän kuunteluun, kohtaamiseen ja koordinointiin.

Vaalivoitot eivät ole sattumaa, vaan vahvan yhteisen tekemisen tulos! Olemme luoneet Oulussa uusia menestyksekkäitä tapahtumakonsepteja, joilla on madallettu kynnystä osallistua poliittiseen toimintaan ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Toimintaa on kehitetty muun muassa perustamalla viestinnän ja yhdistystoiminnan työryhmät.

Täysi sadan innokkaan ehdokkaan lista ja hieno yhteinen kampanja johti vihreät Oulussa kuntavaalivoittoon. Valtuutettujen määrä nousi kuudesta kymmeneen. Vaalien jälkeen saavutimme puolueiden välisissä neuvotteluissa merkittäviä vaikuttamisen paikkoja.

Olen ollut ehdolla kunta- ja eduskuntavaaleissa. Tiedän oman kokemukseni kautta, millaista kampanjointi on. Tunnen sekä ehdokkaan että järjestötoimijan näkökulmasta ne vahvuudet ja kehittämisen kohdat, joihin puolueen tulee panostaa. Tätä työtä haluan olla tekemässä yhdessä koko puolueorganisaation kanssa kaikkialla Suomessa.

Olen ammentanut osaamista monipuolisista projekti- ja järjestötehtävistä. Haastavien työvaiheiden koordinointi sekä yrittäjänä että palkansaajana on ollut keskeinen osa tehtäviäni. Sosiaalinen osaamispääomani on kehittynyt sekä ehdokkaana että yhteisöllisissä vastuutehtävissä eri vaaleissa. Toimijana ja vaikuttajana edistän aktiivisesti vuorovaikutteista ja verkostomaista osallistumista.

Minulla on monipuolista kokemusta Vihreän järjestökentän avaintehtävissä. Puolueen järjestökentän arki ja yhdistystoiminnan merkitys on tullut tutuksi näiden vuosien aikana. Tartun nöyrästi, mutta rohkeasti ja ilon kautta uusiin tehtäviin.

Jaa sivu: