Timo Juurikkala - facebook.com/timojuurikkalapuoluesihteeriksi

OSIO 1: Puoluesihteeri Vihreiden ohjaksissa

Puolussihteeri toimii puoluetoimiston esimiehenä ja on myös julkinen toimija. Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä?

1. Puoluesihteerin rooli puolueessa on enemmän poliittinen toimija kuin järjestökentän johtaja

2. Puolueen tulee tukea järjestökenttää ennemmin rahallisesti kuin palveluja tuottaen.

3. Mielestäni puoluesihteerin kolme tärkeintä vahvuutta ovat:

 • Vihreän järjestökentän tuntemus
 • Kokemus politiikasta
 • Luovuus ja uudistushaluisuus
 • Neuvottelutaidot
 • Laaja suhdeverkosto ja ihmissuhdetaidot
 • Talousosaaminen
 • Esimiesosaaminen
 • Vapaaehtoistyön johtaminen
 • Markkinointi- ja viestintäosaaminen
 • Vaalikampanjaosaaminen
 • "Poliittinen pelisilmä"

4. Puolueen tulee panostaa ennemmin uudenlaiseen some-osallistumiseen kuin perinteiseen puoluetoimintaan.

5. Vihreiden tulee olla ennemmin kompromissihakuinen yleispuolue kuin idealistinen etujoukko.

OSIO 2: Vihreiden paikka politiikan pelikentällä

6. Poliittisia puolueita jaotellaan usein nelikenttäjaottelun mukaan. Missä vihreiden tulisi olla?

7. Mitä seuraavista politiikan osa-alueista vihreiden tulisi korostaa nykyistä enemmän kannaotoissaan ja tiedotuksessaan? Valitse kolme.

 • Ilmastonmuutos ja ympäristönsuojelu
 • Perinteinen luonnonsuojelu
 • Sosiaaliturva ja perustulo
 • Tasa-arvokysymykset
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Avoimuus ja demokratia
 • Aluepolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Talous- ja elinkeinopolitiikka

OSIO 3: Vaalit

Puoluesihteerin tulee luotsata vihreät vaalivoittoon eurovaaleissa 2014 ja eduskuntavaaleissa 2015.

8. Mistä vihreiden kannattaa ensisijaisesti etsiä kannatuksen kasvua?

9. Vaalivoitto eduskuntavaaleissa 2015 koostuu näistä elementeistä (valitse 3).

 • Laadukas vaaliohjelma ja omat ydinteemat
 • Ajankohtaiset vaaliteemat ja muiden teemoihin reagointi
 • Kattava perinteinen katukampanjointi
 • Monipuolinen vapaaehtoistyö
 • Toimivat tukipalvelut
 • Näkyvyys sosiaalisessa mediassa
 • Suuri mainoskampanja
 • Onnistunut ehdokashankinta
 • Yhdistyskentän aktivointi ja rahallinen tukeminen
 • Puoluejohdon onnistuminen vaalitenteissä
 • Muiden puolueiden haastaminen

OSIO 4: Puoluesihteerin persoona

Millaista tyyppiä haemme puoluesihteeriksi?

10. Millainen esimies olen?

11. Missä puoluekokouksen oheisohjelmassa sinut näkee todennäköisimmin (valitse yksi)?

 • Aamun luontoretkellä
 • Kulissien takana junttaamassa
 • Baarityöryhmässä maailmaa parantamassa
 • Hotellihuoneessa keräämässä voimia
 • Vaahtobileissä
Jaa sivu: