Eurooppa tarvitsee uutta työtä ja hyvinvointia. Meidän on rakennettava talouskriisin rauniolle kestävän menestyksen perusta, uusi suunta yhteiselle maanosalle. Vihreät haluavat puolustaa nykyisiä työpaikkoja ja luoda uusia. Vihreä talous on suuri mahdollisuus reiluun menestykseen, jonka hedelmät jakautuvat tasaisesti kaikille.

Korjataan talouden pelisäännöt

Eurooppa on ollut viime vuodet pahassa talouskriisissä. Kriisi on johtunut pitkälti vääristä päätöksistä ja vääristä pelisäännöistä. Pankki- ja finanssisektori on pistettävä tiukempaan valvontaan, jotta uusia tuhoisia talouskuplia ei pääse syntymään. Vihreät ovat edistäneet pankkien riskisijoitusten vähentämistä, pankkien johtajien bonusten leikkauksia ja veroparatiisikytkösten katkaisemista. Toimenpiteitä sääntelyn parantamiseksi tulee jatkaa. Vihreät kannattavat pankkiunionia, sijoittajavastuuta ja yhteistä talletusten suojaa.

Euroopan keskuspankin tulee ottaa rahapolitiikan tavoitteekseen inflaation torjunnan lisäksi työllisyyden edistäminen.

Vihreiden mielestä emme voi jättää velkojamme lapsiemme maksettavaksi. Tarkan taloudenpidon rinnalla täytyy kuitenkin koko ajan muistaa sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja ympäristön kestävyys.

Puolustetaan ihmistä

Vain sosiaalisesti oikeudenmukainen EU voi toimia. Euroopan talous on saatava taas käyntiin eikä sitä pidä kurjistaa lisää väärillä päätöksillä. Vihreät vaativat minimitasoja EU-maiden sosiaalisille turvaverkoille ja maiden välisen verokilpailun lopettamista. Euroopan alueella ja muualla toimivat veroparatiisit on saatava kuriin.

Työttömyys on Euroopan pahin sosiaalinen ongelma tällä hetkellä. Kaikille nuorille työ-, harjoittelu- tai opiskelupaikan takaava nuorisotakuu on otettava käyttöön koko Euroopassa.

Pelastetaan Euroopan teollisuus

Euroopalla on mahdollisuus luoda miljoonia uusia työpaikkoja vihreille kasvualoille. Me voimme rakentaa Euroopalle uuden teollisen perustan energiatehokkuuteen, materiaalien suljettuun kiertoon ja uusiutuvaan energiaan liittyvästä teollisuudesta. Samalla pystymme vähentämään riippuvuutta ulkomaisesta energiasta.

Teollisuutemme ei tule perustua kestämättömiin tekniikoihin, kuten biopolttoaineiden tekemiseen ruoasta.

Euroopan korkea koulutustaso tulee pitää yllä. Tutkimukseen ja tuotekehittelyyn tulee panostaa.

Lue lisää Euroopan Vihreiden yhteisestä vaaliohjelmasta.

Jaa sivu: