Vihreät puolustavat vapautta kaikilla rintamilla. EU:n tulee jatkaa demokratian, avoimuuden, tasa-arvon, rauhan ja ihmisoikeuksien puolesta taistelemista niin omien rajojensa sisällä kuin ulkopuolellakin.

Vihreät ovat vaatineet jo vuosia, ettei ihmisten sähköposteja tai nettisurffailua saa urkkia. Turvallisuuspalveluille on asetettava tiukat ja selvät rajat siihen, mitä tietoja voi kansallisen turvallisuuden nimissä tallentaa ja selvittää. Kansalaisten digitaaliset oikeudet ovat oleellinen osa sananvapautta ja toimivaa demokratiaa.

Vapaa liikkuvuus on EU:n perusoikeus, jota ei saa kaventaa. EU:n sisäisen muuttoliikkeen ongelmiin tulee puuttua kehittämällä elinoloja kaikissa EU:n jäsenmaissa. EU:n maahanmuuttopolitiikan tulee olla inhimillistä. Lisäksi vanheneva Eurooppa tarvitsee maahanmuuttajia.

Ukrainan tapahtumat muistuttavat meille, ettei rauha ole itsestäänselvyys. EU on perustettu rauhanprojektina ja sellaisena sen tulee jatkaa. Yhtenäistä Eurooppaa ei pidä uhrata lyhytnäköisen oman edun tavoittelun alttarille, vaan jatkaa yhteisen maanosan rakentamista ja rauhan edistämistä.

Pelastetaan hyvinvointivaltio

Tasa-arvon toteutuminen on vapauden edellytys. Maksuton koulutus, oikeudenmukainen tulonjako ja sosiaaliset turvaverkot mahdollistavat sen, että kaikki ovat mukana yhteiskunnassa ja päätöksenteossa.

Naisten ja miesten välinen tasa-arvo ei ole vieläkään toteutunut Euroopassa. Siksi EU:n tulee tukea naisten osallistumista päätöksentekoelimiin ja johtotehtäviin.

Korjataan demokratia

EU:n päätöksentekoa on demokratisoitava. Sekä europarlamentin että kansallisten parlamenttien roolia päätöksenteossa on vahvistettava. Talouskriisejä ei pidä hoitaa suljetuissa kabineteissa eivätkä kauppasopimukset saa rajoittaa parlamenttien valtaa. Ihmisten vapaus on tärkeämpää kuin kaupan vapaus. Avoin päätöksenteko vähentää myös Brysselin lobbarien valtaa.

Kansalaisten oikeuksia tulee parantaa vahvistamalla EU: kansalaisaloitetta ja antamalla mahdollisuus tehdä joukkokanne EU:n tuomioistuimeen. EU:n pitää taistella korruptiota vastaan.

Eurooppalaisen demokratian on oltava moniarvoinen ja turvata erilaisten vähemmistöjen oikeudet.

EU:n tulee edistää demokratiaa ja hyvinvointia myös omien rajojensa ulkopuolella. EU:n kauppa- ja maatalouspolitiikka ei saa heikentää elinolosuhteita muualla maailmassa. Kehittyviä maita pitää tukea.

Lue lisää Euroopan Vihreiden yhteisestä vaaliohjelmasta.

Jaa sivu: