Puurakentamista kannattaa suosia ilmastosyistä, sillä puurakennukset sitovat hiilidioksidia. Lisäksi puurakentaminen kasvattaa puutuotteiden jalostusarvoa ja työllistää nykyistä enemmän. Puu on myös miellyttävä materiaali

Puun markkinaosuus uudistalonrakentamisessa (kaikki uudisrakennukset) on ollut viime vuosina noin 40 %, mutta kerrostaloissa alle 1 %. Liike-, toimitila- ja teollisuusrakennuksissa puun osuus on noin 15%.

Puurakentamisen vauhdittamiseksi muun materiaalin käyttö julkisessa rakentamisessa on kiellettävä ilman erityislupaa. Kieltoon kytketään kannusteita:

* investointituki julkisen puurakentamisen edistämiseen, esim. 20% kuluista

* korotettu valtionapu kuntien uusille julkisille puurakennuksille

* arkkitehtuurikilpailutuki puurakentamiseen

Muutoinkin puun käyttö tutkitaan aina ensimmäisenä rakennusmateriaalina, jos koko rakennusta ei voida tehdä puusta

Merkittävä osuus (esim. 20 %) ARA-rahoitteisesta vuokra-asuntotuotannosta on jatkossa toteutettava puurakenteisena. Tavoitteena on patistaa rakennuttajia ja rakennusliikkeitä sekä puutoimialaa suunnittelemaan yhteistyössä konseptoituja puukerrostaloja. Lisäksi puurakentamisen palomääräykset tulee yksinkertaistaa ympäristöministeriön työryhmän esittämällä tavalla.

Asetetaan tavoitteeksi lisätä puukerrostalorakentamista 20 paikkakunnalla. Tavoitteen toteutumista tuetaan pilottirahoituksella.

Puurakentamisen osaamista kehitetään kaikilla tasoilla. Teknillisiin korkeakouluihin perustetaan puurakenne- ja puuarkkitehtuurin professuureita ja palkataan alan tutkijoita. Ammattikouluille annetaan muutosrahaa puurakentamislinjojen ja puurakentamisen työssäoppimisen vauhdittamiseksi. Lisäksi tarvitaan rahoitusta muotoilun, tekniikan ja markkinoinnin kehittämiseksi.

akennusteollisuus on pakotettava sopimaan yhdestä puukerrostalojärjestelmästä, kuten betoniteollisuus teki aikoinaan. Hankkeen edistämiskesi voidaan myöntää Tekes-rahoitusta ja luoda tarvittaessa lainsäädäntöä.

Jaa sivu: