Valtuustoaloite 26.4.2010 / Siru Kauppinen + 15 muuta allekirjoittajaa, Vantaa

Vantaa voi profiloitua miellyttävänä pyöräilykaupunkina. Pyöräily vähentää ruuhkia ja parantaa kansanterveyttä. Pyörätiet ovat kuitenkin paikoin vaarallisia routavaurioiden vuoksi, ja pyöräverkossa on yhä puutteita, jotka lisäävät onnettomuusriskiä koulu- ja työmatkoilla.

Seuraavilla toimenpiteillä Vantaasta saadaan houkutteleva kevyenliikenteen kaupunki:

- Kevyenliikenteen sujuvuus on kaupunkisuunnittelun lähtökohtia.
- Kevyenliikenteen väylien turvallisuutta ja viihtyvyyttä parannetaan.
- Kevyenliikenteen väylät merkitään erikseen muusta liikenteestä.
- Kevyenliikenteen väyliin suunnitellaan kallistuksia.
- Juna-asemien pyöräparkkeihin asennetaan videokamerat pyörävarkauksien vähentämiseksi.
- Pyöräparkkien tarve huomioidaan suunnittelussa.
- Vantaa ajaa aktiivisesti sujuvampaa ja ilmaista pyörien kuljetusta junissa.
- Vaarallisiin kevyenliikenteen verkon puutteisiin tehdään suunnitelmat, ja Vantaa vaatii valtiolta sen vastuun mukaista rahoitusosuutta yhteisrahoituskohteissa.
- Vantaa edistää talvipyöräilymahdollisuuksia.
- Vantaa kannustaa työntekijöitään kevyen liikenteen käyttäjiksi.
- Vantaa seuraa sopivaa tunnuslukua, jotta näemme helposti kevyenliikenteen verkon kehityksen.
- Vantaa allekirjoittaa EU:n Charter of Brussels -sopimuksen, jossa mm. pyritään puolittamaan pyöräilyonnettomuuksien määrä vuoteen 2020 mennessä.

Jaa sivu: