Urbaniseringsgraden i Finland är ännu låg i jämförelse med andra EU-länders. En bra livsmiljö, en mångsidig natur och kulturmiljö samt bioenergi är de styrkor som erbjuder rikligt med möjligheter att utveckla landsbygden, bara man inser deras potential.

Men också Finland urbaniseras och cirka hälften av finländarna bor i stora stadsregioner. Därför behövs det en stadspolitik vid sidan av den traditionella regionpolitiken. Städerna bör utvecklas så att boendet, arbetet, tjänsterna, trafiken och kulturlivet fungerar så att de stöder varandra.

På landet eller i staden – alla människor har rätt att själva välja sin bostadsort. Basservicen bör vara så likartad som möjligt vad gäller pris och kvalitet i landets olika delar.

Bild: LPfi / Wikimedia Commons. Licens: CC Attribution ShareAlike

Jaa sivu: