Valtuustoaloite / Elina Rantanen, Turku

Kahvi on maailmankaupan toiseksi vaihdetuin tuote, jonka hinnan romahdus on pahentanut monien kehitysmaiden sosiaalisia ongelmia. Suomessa juodaan päivittäin yli 20 miljoonaa kupillista kahvia. Kahvinjuonnillamme on vaikutusta.

Reilun kaupan kahvia saa Suomessa useista tukuista myös suurkeittiöiden tarpeisiin. Reilu kahvi maksaa tukkuhinnoilla kuppia kohti noin 2-5 senttiä enemmän kuin ns. tavallinen kahvi. Se on pieni summa verrattuna hyötyihin, joita sillä saadaan aikaan kehitysmaissa. Myös teetä saa reiluna. Reiluja tuotteita suosimalla kunta auttaa ratkaisemaan kehitysmaiden sosiaalisia ongelmia ja saa samalla imagohyötyä. Reilun kahvin ja teen käyttöön siirtyminen ei ole mahdotonta, koska useat julkiset tahot ovat tähän jo ryhtyneet.

Kilpailutetuissa julkisissa hankinnoissa kunnan tulee valita vaihtoehdoista kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin. Hankinta-asetus antaa mahdollisuuden myös eettisten ominaisuuksien huomioimiseen. "Kokonaistaloudellisuuden arviointiperusteita voivat olla esimerkiksi hinta, toimitusaika, valmistumispäivä, käyttökustannukset, laatu, elinkaarikustannukset, esteettiset tai toiminnalliset ominaisuudet, tekniset ansiot, huoltopalvelut, toimitusvarmuus, tekninen tuki ja hankinnan kohteen aiheuttamat ympäristökustannukset." (Hankinta-asetus § 41.)

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaikissa Turun kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa kuten kokouksissa ja juhlissa tarjotaan vain reilun kaupan kahvia ja teetä. Tämä tulee ottaa huomioon kaikessa suunnittelussa. Lisäkulut voidaan tarvittaessa ottaa valtuuston omista määrärahoista, kuten seminaarikuluista.

Aloite hyväksyttiin.

Jaa sivu: