Puoluesihteerin Helsingissä 25.4.2014 hyväksymä rekisteriseloste


 

1. Rekisterinpitäjä

 

Vihreä liitto r.p.

Fredrikinkatu 33 A, 2. krs

00120 Helsinki

(09) 5860 4160

vihreat@vihreat.fi

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

 

Tietojärjestelmävastaava Pinja-Liina Jalkanen

pinja-liina.jalkanen@vihreat.fi

 

3. Rekisterin nimi

 

Vihreän liiton vapaaehtoistyöntekijärekisteri

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

 

Vihreä liitto r.p. ja sen jäsenyhdistykset muodostavat yhdistysoikeudellisesti nk. kiinteän liiton. Tästä kiinteästä liitosta käytetään tässä rekisteriselosteessa nimitystä puolue.

 

Tämän rekisterin tarkoituksena on pitää kirjaa Vihreä liitto r.p:n vapaaehtoisiksi ilmoittautuneista jäsenistä tai muista aktiiveista tehtävien koordinointia ja tekijöiden kontaktointia varten.

 

Rekisteröidyillä on vapaaehtoiseksi ilmoittautumisen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan (8 § 1. mom. 5. kohta).

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteriin kirjataan kustakin ilmoittautuneesta seuraavat henkilötiedot:

Etunimi ja sukunimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Postinumero

 

Lisäksi rekisteriin kirjataan tiedot henkilön ilmoittamasta halukkuudesta tehdä tiettyjä vapaaehtoistyötehtävää puolueelle.

 

Henkilön tiedot voidaan poistaa välittömästi tämän niin pyytäessä tai viimeistään, kun asioiden hoito ei enää edellytä tietojen säilyttämistä.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisteriin merkittävät tiedot kerätään henkilön omasta ilmoituksesta.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Puolueen jäsenyhdistykselle tai ehdokkaiden tukiryhmille voidaan luovuttaa vapaaehtoisen kontaktoinnin kannalta tarpeelliset tiedot, mikäli henkilö on ilmoittautunut tehtävään, jota hallinnoi ao. puoluetoimiston ulkopuolinen yhdistys tai ehdokkaan tukiryhmä.

 

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

 

8. Rekisterin suojaamisen periaatteet

 

Rekisteri toteutetaan automaattisena tietojenkäsittelynä.

 

Rekisteri sijaitsee käyttäjätunnuksin ja salasanoin suojattuna Googlen pilvipalvelimella. Rekisterin muokkaaminen ja pääsy rekisterin tietoihin estetään teknisesti muilta kuin sellaisilta henkilöiltä, joilla on tähän oikeus. Vihreän liiton puoluetoimiston määräämät henkilöt, joilla on oikeus päästä rekisterin tietoihin, tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Jaa sivu: