Perusilmoituksen teko

Kun säännöt on laadittu ja hyväksytty perustavassa kokouksessa, tehdään yhdistyksen perustamisesta perusilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH). Ilmoituksen voi myös jättää lähimpään maistraattiin.

Ilmoitus tehdään määrämuotoisena, kolmena kappaleena, lomakkeella, joita saa PRH:n verkkosivuilta pdf-tiedostona tai doc-tiedostona ja maistraateista.

UUTTA! Nyt voit tehdä perusilmoituksen myös netissä PRH:n sähköinen ilmoitus -palvelussa. Suosittelemme!

Perusilmoituksen liitteet

Ilmoituksen oheen tulee liittää:

Maksu ja Vihreän liiton tuki

Ilmoitus on maksullinen (sähköisesti tehtyjen ilmoitusten osalta 20 euroa, jos yhdistys käyttää ennakkotarkastettuja mallisääntöjä, 75 euroa muuten). Vihreä liitto voi korvata tämän kokonaan tai osittain. Ks. "perustamistuki".

Sääntöjen tarkistus PRH:ssa

Ennen kuin PRH vahvistaa yhdistyksen rekisteröinnin, se tarkastaa, että yhdistyksen säännöt ovat yhdistyslain mukaiset eivätkä sisällä ristiriitaisuuksia. Tähän kuluu yleensä aikaa joitakin kuukausia. Jos rekisteröinnin vahvistumisella on kiire, kannattaa asiassa olla puhelimitse yhteydessä PRH:een ja pyytää saada yhteys asian käsittelijään. Kiirehtimispyynnön perusteluineen voi myös esittää kirjallisesti jo papereita jätettäessä.

Jos säännöissä on jotain korjattavaa, PRH tekee asiasta yhdistykselle korjauspyynnön. Yhdistysrekisterin edellyttämät korjaukset pitää hyväksyä yhdistyksen kokouksessa (hallituksen päätös ei siis riitä) ja palauttaa korjatut säännöt takaisin PRH:lle. Mitä nopeammin korjaukset saadaan palautettua, sitä nopeammin rekisteröinti valmistuu.

Jaa sivu: