Ehdolla puoluevaltuuskunnan puheenjohtajaksi

Arvoisa puoluekokousväki,

Jäsenkuntamme on kasvanut, mutta valtuuskunnan toimintatavat puolueen korkeimpana päättävänä elimenä puoluekokousten välillä ovat pysyneet jotakuinkin samana siitä pitäen, kun olen itse ensimmäisen - ja edellisen - kerran toiminut valtuuskunnan puheenjohtajistossa. Olin siis valtuuskunnan varapuheenjohtaja kautena 1997-1999. Siitä pitäen olen arvostanut puoluevaltuuskuntaa merkittävänä poliittisen keskustelun areenana ja ohjelmatyön sidospisteenä.

Puolueen ohjelmatyö on tänä aikana vilkastunut ja ammattimaistunut. Laaja jäsenkunta antaa kuitenkin haasteen sille, miten valtuuskunta kykenee edustamaan kenttää. Olen mielelläni mukana johtamassa puolueen sisäistä demokratia- ja uudistumisprojektia. Uusi puolue -hankkeen ideat ovat kiihottaneet omaa mielikuvitustani ja uskon, että voisimme yhdessä keksiä radikaaleja ja tehokkaita tapoja tehdä Vihreistä puolue, jonka toimintatavat ovat edistyksellisimmät.

Valtuuskunnan puheenjohtajalla on merkittävä rooli siinä, miten valtuuskunnan ääni kuuluu kokousten välillä. Hänen on oltava sen verran vahva ja kartalla, että olisi se henkilö, joka niin puolueen sisällä kuin ulospäin pitäisi huolen valtuuskunnan linjan kuulumisesta. Se tarkoittaa valtuuskunnan ohjelmissaan hyväksymien linjausten tuomista julkiseen keskusteluun. Valtuuskunnan puheenjohtajana osaisin nähdä maalintekopaikat. Koska en ole tekemässä omaa päivänpoliittista uraa, omiin maaleihin ja irtiottoihin ei ole tarvetta. Olen ehdolla, koska puoluetoiminta on minusta hauskaa ja tärkeää.

Olen ollut mukana lukuisissa ohjelmatyöryhmissä puheenjohtajana, sihteerinä tai jäsenenä. Ohjelmiamme lukemalla voi huomata, että vihreät ovat olleet yleispuolue koko olemassaolonsa ajan. Muutakin selviää: vihreys on muutosliike, jonka tavoitteena on ekologisesti kestävä maailma. Koska luontoa sijaitsee myös valtiomme rajojen ulkopuolella, vihreys on väistämättä kansainvälinen liike. 90-luvun lopulta lähtien eurooppalaisuus on vahvistunut vihreissä ja voimme ylpeinä sanoa olevamme osa Euroopan vihreää puoluetta. Näiden suoraan ympäristöasioista johtuvien piirteiden lisäksi näen ohjelmissamme selvänä sosiaaliliberaalin linjan, jota mielelläni olen myös itse vahvistamassa. Meille suvaitsevaisuus, tasa-arvo, demokratia, kansalaisvapaudet ja vähemmistöjen oikeudet ovat johdonmukainen osa ihmiskäsitystämme.

Jaa sivu: