Valtuustoaloite 23.3.2009 / Maria Väkiparta, Pori

Noin 75 % yksityisen kulutuksen kasvihuonekaasupäästöistä syntyy asumisesta, liikkumisesta ja ruuasta. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) julkaiseman selvityksen mukaan maatalouseläinten kasvatus on maailmanlaajuisesti liikennettäkin pahempi kasvihuonekaasupäästöjen lähde. FAO:n mukaan eläintuotanto on vastuussa 18 prosentista maailman kasvihuonekaasupäästöistä.

FAO:n raportin julkaisun jälkeen ruokavalion ympäristövaikutukset ovat nousseet keskeiseksi teemaksi puhuttaessa ilmastonmuutoksesta. Samaan aikaan keskustellaan epäterveellisistä ruokailutottumuksista ja liikalihavuudesta, jonka torjumiseksi Euroopan unionin neuvosto antoi joulukuussa asetuksen kouluhedelmä- ja vihannesjärjestelmästä. Järjestelmän tavoitteena on lisätä pysyvästi hedelmien ja vihannesten osuutta lasten ruokavaliossa vaiheessa, jossa heidän ruokailutottumuksensa muotoutuvat.

Suomalaisten vuosittainen lihankulutus on kasvanut 1970-luvun alusta noin 30 kg henkeä kohden. Vuonna 2007 suomalainen söi keskimäärin 76 kg lihaa, kasviksia suomalaiset sen sijaan käyttävät vain puolet EU-keskiarvosta, huomattavasti alle WHO:n 400 g päivätavoitteen. Vain kolmasosa nuorista syö päivittäin tuoreita kasviksia.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suositusten mukaan ”lautasesta noin neljännes jää kala-, liha- tai munaruoalle. Se voidaan korvata palkokasveja, pähkinöitä tai siemeniä sisältävällä kasvisruoalla.” Pavut, herneet ja soijarouhe ovat halvempia kuin liha. Näin säästyvillä rahoilla voidaan hankkia vihanneksia ja marjoja, niin että myös niiden saanti nousee ravitsemusneuvottelukunnan suosittelemalle tasolle. Koska eläintuotteeton ruoka sopii useammille kuin sekaruoka, jäisi erillisten annosten valmistaminen vähemmälle, säästäen henkilökunnan aikaa.

Kuntamme on sitoutunut Porin seutukunnan ilmasto-ohjelmassa vaikuttamaan kulutustottumuksiin sekä lisäämään ympäristötietoisuutta ja energianäkökohtia palveluissa ja hankinnoissa. Muutokset ruokahankinnoissa ovat konkreettinen osa tätä työtä. Eläinkunnan tuotteiden korvaaminen palkokasveja, pähkinöitä tai siemeniä sisältävällä kasvisruoalla vähentäisi kasvihuonekaasupäästöjä, eroosiota ja vesistöjen rehevöitymistä. Vastaavasti kasvisruoan lisääminen joukkoruokailussa vähentäisi merkittävästi kunnan ekologista jalanjälkeä.

Kaupunginvaltuuston suomin oikeuksin me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunginhallitus selvittää

- Mahdollisuuden tarjota porilaisissa kouluissa, päiväkodeissa ja työpaikka- ja laitosruokailuissa kerran viikossa kauden mukaista ympäristöystävällistä kasvisruokaa eli kesällä ja syksyllä vihanneksia, talvella juureksia sekä säilykkeitä, läpi vuoden sopivasti palkokasveja ja viljaa (mikäli tarjonnassa on useampia vaihtoehtoja, mukana tulisi olla kaikkien valittavissa oleva kasvisvaihtoehto)

- Mahdollisuuden laatia ateriapalveluille ilmastonmuutoksen torjumiseksi ohjelma, jossa huomioidaan elintarvikkeiden tuotantoprosessin lisäksi aterianvalmistukseen, jakeluun sekä jätehuoltoon liittyvät kysymykset.

Jaa sivu: