Suomessa on viime aikoina keskusteltu maksusta, jolla pyrittäisiin ohjaamaan tai rajoittamaan autojen käyttöä. Useimmiten sitä kutsutaan ruuhkamaksuksi ulkomaisia termejä mukaillen, vaikka sen tavoitteena voi olla myös esimerkiksi päästöjen ja metelin vähentäminen, liikenteen ohjaus tietyille reiteille tai pois tietyiltä alueilta. Ruuhkamaksutermin vakiintuneisuuden vuoksi tätä termiä kuitenkin käytetään myös tässä raportissa.

Tässä raportissa tarkastellaan erilaisia ruuhkamaksujärjestelmiä niiden tekniikan yksityisyydensuojan ja tietosuojan kannalta. Mitä monimutkaisempia liikenteenohjauksellisia malleja tavoitellaan, sitä enemmän ajoneuvojen ja sitä myöten ihmisten liikkeistä pitää tyypillisesti kerätä tietoa. Tämän tiedonkeruun aiheuttama riski yksityisyydensuojalle on niin kutsuttu negatiivinen ulkoisvaikutus. Koska sille on vaikea antaa rahallista arvoa, se saattaa jäädä vähälle huomiolle keskusteltaessa järjestelmän toimintaperiaatteista.

Tämän raportin tavoite on kirjoittaa auki erilaisten ruuhkamaksun teknisten totetusvaihtoehtojen yksityisyydensuojavaikutuksia siten, että ne ovat selvästi näkyvissä mahdollisessa tekniikan valintapäätöksessä. Muilta osin tämä raportti ei ota kantaa erilaisten ruuhkamaksuvaihtoehtojen ohjausvaikutuksen tehokkuuteen, tarpeeseen tai kustannus-hyöty -laskelmiin.

Koko raportti (pdf) >

Jaa sivu: