Valtuustoaloite 12.3.2009 / Vihr.+vas.+sd, Paimio

Eduskunta hyväksyi istunnossaan 4.3.2009 sähköisen viestinnän tietosuojalain, joka myös Lex Nokiana tunnetaan. Laki laajentaa yhteisötilaajan oikeutta käsitellä sähköisen viestinnän tunnistetietoja. Laissa annetaan yrityksille ja yhteisöille valtuudet ryhtyä verkkovalvontaan verkon luvattoman käytön “taikka yrityssalaisuuksien paljastamisen ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi”. Hyväksytyssä muodossaan laki tekee seurannan käytännössä aina perustelluksi.

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki antaa yhteisötilaajille poliisia suuremmat oikeudet työntekijän tunnistetietojen saamiseen. Lain soveltaminen vaarantaa myös tiedotusvälineiden lähdesuojaa ja on ongelmallinen Euroopan ihmisoikeussopimuksen turvaamien ihmisoikeuksien kannalta. Useat oikeusoppineet, kansalaisjärjestöt ja jopa poliisin edustajat ovat todenneet lain epäkohdat ja puutteet.

Laki vaarantaa kuntalaisten ja kunnan työntekijöiden perusoikeuksia muun muassa rajoittamalla kaupungin työntekijöiden yksityisyydensuojaa ja viestinnän tietosuojaa.

Meidän mielestämme Paimion kaupungin ei tule yhteisötilaajana soveltaa sähköisen viestinnän tietosuojalakia missään toimivaltaansa kuuluvassa asiassa, vaikka siihen olisi mahdollisuus. Tämä koskee Paimion kaupungin toimintaa työnantajana sekä esimerkiksi kirjastoa, oppilaitoksia, kaupungin omistamaa osakeyhtiötä ja kuntayhtymiä.

Me allekirjoittaneet esitämme, ettei Paimion kaupunki ottaisi missään toiminnoissaan käyttöön sähköisen viestinnän tietosuojalain mukanaan tuomia valtuuksia.

Jaa sivu: