Valtuustoaloite 31.8.2009 / Maria Väkiparta, Pori

Esitämme, että Porin kaupunki siirtyy mahdollisimman pian käyttämään energiansäästöloisteputkia tavallisten loisteputkien sijaan. Siirtymisen helpottamiseksi vaihto tapahtuisi sitä mukaan kun kaupungin toimipisteissä loisteputkia muutenkin vaihdettaisiin. Tarkoituksena tulisi olla siirtyä kokonaan energiansäästöloisteputkien käyttöön.

Porin kaupunki on tehnyt kuntien energiansäästösopimuksen. Tavallisten loisteputkien vaihdosta tulisi tehdä mahdollisimman pian selvitykset ja taustalaskelmat toimenpiteen kustannussäästöistä ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämismahdollisuuksista. Pyydämme, että kyseinen laskelma esitellään myös kaupunginvaltuustolle tähän aloitteeseen annettavassa vastineessa.

Ohessa on laskettu Kotkan kaupungin kiinteistöjen osalta vastaavan toimenpiteen tuoma rahallinen säästö sekä hiilidioksidipäästöjen vähenemä. Samoin laskentaperustein on esitetty Porin arvot. Kotkan kaupungin tilapalvelun hallinnoimien kiinteistöjen huoneistopinta-ala on n. 300.000 m2 (Kotkan teknisen lautakunnan toimintakertomus v. 2008). Kotkan laskelmien ja arvioiden jälkeen päädyttiin po. huoneistoissa olevan käytössä n. 65400 loistevalaisinta. Porissa toimistorakennusmestari Jaana Ahovaaran mukaan kaupungin kiinteistöjen hallinnoima huoneistopinta-ala on n. 450 000 m2. Suhteutettuna tämä Kotkan lukuihin olisi täällä valaisimien määrä n. kolmanneksen suurempi eli n 87 200 kappaletta.

Kotkan laskelmassa lähdettiin siitä, että valaisimista 80 % vaihdetaan energiansäästöloisteputkiksi. Näiden loisteputkien nykyiseksi vuosikulutukseksi on laskettu noin 9500 MWh. Toimenpiteestä saatava rahallinen säästö putken elinkaaren eli neljän vuoden aikana olisi noin 280 000 euroa ja hiilidioksidipäästöjen vähenemä n. 440 000 kg/vuosi.

Porissa 80 % kaupungin hallinnassa olevien rakennusten loisteputkista kuluttavat vuodessa edellisen esimerkin lähtökohdista energiaa noin 13000 MWh Vaihtotyöstä saatava rahallinen säästö putken elinkaaren eli neljän vuoden aikana oli noin 370 000 € ja hiilidioksidipäästöjen vähenemä noin 580 000 kg/vuosi.

Hiilidioksidipäästöjen vähentymisen lisäksi vaihtotyö tuo kaupungille rahallista säästöä. Oletetaan että kaupungin loisteputket ovat päällä keskimäärin 11 tuntia vuorokaudessa, 300 päivää vuodessa ja loisteputkivalaisimista 80 % on konventionaalisella kuristimella ja näistä 65 % o 58W sekä 35 % 36W loisteputkia. Laskelmassa sähkön hinta on 0,1€/kWh, tavallisen loisteputken hinta 2,5 €/kpl ja energiansäästöloisteputken hinnat 4,7 ja 5,3 €/kpl. Kun tämä suhteutetaan loisteputken elinikään eli neljään vuoteen saadaan säästöksi noin 370 000 €. Todettakoon myös, että hinnat ovat suuntaa antavia ja saattavat kilpailutilanteen mukaan olla edullisimpiakin.

Tavallisen loisteputken ja energiansäästöloisteputken valotehossa, eikä värisävyissä ole eroa. Kyseiset säästöt perustuvat lähes yksinomaan energiansäästöloisteputkien selvästi alhaisempaan ottotehoon.

Oheiset laskelmat on tehty Kotkan kaupungin käyttämillä arvoilla ja luvut suhteutettu Porin lukemiin.

Jaa sivu: