Puolueet ovat nyt saavuttaneet laajan yhteisymmärryksen siitä, että ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on tämän ja tulevien valtiopäivien tärkeimpiätehtäviä. Hallituksen ilmasto- ja energiastrategian on osoitettava tehtävän vaatimaa kunnianhimoa. Nyt on löydettävä keinot energiankulutuksen kasvun pysäyttämiseen ja uusiutuvan energian nopeaan lisäämiseen.

- Ilmastonmuutoksen torjunta saa myös maksaa. Hallituksella on oltava rohkeutta jatkaa esimerkiksi joidenkin energiaverojen korotuksia, Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anni Sinnemäki toteaa.

Haaste tarjoaa myös mahdollisuuksia: 1990-luvun alussa, keskellä syvintä lamaa, uusi informaatioteknologia teki läpimurtoaan. Silloin Suomessa osattiin tarttua tilaisuuteen. Nyt, keskellä talven irvikuvaa Suomen on pystyttävä tarttumaan uusiutuvan energian mahdollisuuksiin. - Tuulivoima on maailman nopeimmin kasvava energiantuotantomuoto. Suomessa se on vielä hyödyntämätön mahdollisuus. Tarvitaan selkeä tavoite: Suomen sähköstä vuonna 2020 tuotetaan 10 prosenttia tuulivoimalla.

- On hyvä, että myös Kokoomus on kääntymässä syöttötariffien kannalle. Vihreä eduskuntaryhmä ehdottaa, että hallitus ryhtyy selvittämään tehokasta mallia tuulivoiman syöttötariffille, jonka kaikki hallituspuolueet voivat hyväksyä.

Maahanmuuttajien kotoutumista helpotettava

Hallituksen toinen keskeinen haaste on maahanmuuttajien kotouttamispolitiikka. Maahanmuutto on yksi edellytys työvoiman riittävyydelle Suomessa. Hallitus antaa kevään aikana eduskunnalle selonteon kotouttamislain toimeenpanosta.

- Monet kunnat ja yritykset etsivät tällä hetkellä työvoimaa ulkomailta. On huolehdittava siitä, että maahanmuuttoviraston toimintakulttuurissa ihmisiä kohdellaan hyvin. Kaikille tulijoille on taattava riittävästi suomen tai ruotsin kielen opetusta, Sinnemäki vaati.

Myös omalla toiminnallaan voi helpottaa maahanmuuttajien kotoutumista, esimerkiksi puuttumalla rasismiin jokapäiväisessä elämässä, vaikkapa linja-autossa. Avoimen maahanmuuttopolitiikan kannattajien on myös tunnustettava ongelmat ja löydettävä niihin ratkaisuja.

Puhe kokonaisuudessaan osoitteessa http://www.vihreat.fi/fi/node/2638 

Jaa sivu: