Vihreiden puheenjohtaja, työministeri Tarja Cronberg rahoitti vuoden 2007 eduskuntavaalikampanjansa siten, että suurin osa kampanjan rahoituksesta tuli Cronbergilta itseltään (säästöt, pankkilaina). Keräystuottoja Cronberg sai 5805 eurolla.

Cronbergin oman rahoituksen ohella Vihreiden Pohjois-Karjalan piiri suuntasi osan budjetistaan Tarja Cronbergin hyväksi tehtävään kampanjaan. Tästä syystä alla esitellään 1) Tarja Cronbergin omat tulot ja menot sekä 2) Vihreiden Pohjois-Karjalan piirin tulot ja menot.

 

Tarja Cronbergin v. 2007 eduskuntavaalikampanjan oma rahoitus; tulot ja menot

Tulot

Keräystuotot
5805 e (josta Markus Rimón 3000 e, Kyösti Kakkonen 1000 e. Loput pieniä, alle 100 euron suuruisia kertalahjoituksia.)

Loput tulot pankkilainasta ja Cronbergin omista säästöistä.

Menot

Verkkosivujen toteutus
1098 e

Graafinen ilme
2440 e

Kampanjan avaus / taidemuseo
905,59 e

Auton tarrat, teippaukset, kuljetukset
1788,81 e

Kahvituksia kunnissa
2068,95 e

Ilmoitukset
1965,17 e

Kirjanmerkit
1313,06 e

Juontajien palkkiot tilaisuuksissa; äänentoisto
800 e

Uimalippuja
101 e

Tilavuokria tapahtumia varten
429,54 e

Korvaukset vaalipäällikölle
1350 e

Kulukorvaukset vaalipäällikölle
1000 e

Yhteensä
15 270,32 e

 

Pohjois-Karjalan Vihreiden vaalitoiminnan rahoitus

Rahoista n. 18 000 euroa kohdistettiin Tarja Cronbergin kampanjaan, n. 12 000 euroa muiden ehdokkaiden kampanjaan.

Tulot

Avustukset Vihreältä liitolta
2809,95 e

Muut saadut vaaliavustukset (Keräystuottoja. Tästä summasta 5805 e oli osoitettu suoraan Tarja Cronbergille; erittely tähän summaan sisältyvistä lahjoittajista Cronbergin vaalirahoituskohdassa yllä. Jäljelle jäävästä 2517,07:n euron [8322,07-5805=2517,07 e] osasta 1000 euroa on saatu Joensuun seudun vihreiltä, muut pieniä alle 100 euron lahjoituksia. Nämä yhteensä 2517,07:n euron suuruiset lahjoitukset oli osoitettu yleiseen vaalityöhön Pohjois-Karjalassa, ei Tarja Cronbergille. Kaikki lahjoitukset pieniä, alle 1000 euron summia.)
8322,07 e

Myyntitulot
13 e

Julkaisutulot (mainosmyynti Vihreiden vaalilehteen)
2357,00 e

Muu vaalirahoitus (mainonnan läpilaskutusta ehdokkaille; piiri on ostanut mainoksen lehdestä, sen jälkeen laskuttanut ehdokasta. Tästä summasta n. 12 000 euroa on Tarja Cronbergilta.)
15 577,77 e

Lainat
1500 e

Yhteensä vaalitoiminnan tulot
30 579,79 e

Menot

Lehtimainonta
19 641,36 e

Suoramainonta
4 519,68 e

Muu vaalimainonta
1976,14 e

Ehdokkaille annetut vaaliavustukset
700 e

Muut vaalikulut
3742,61 e

Yhteensä vaalitoiminnan menot
30 579,79 e

Jaa sivu: