Niin Vasemmistoliitto, SDP, Kokoomus kuin Keskustakin esiintyvät mielellään tasa-arvopuolueina. Kaikki liputtavat tasa-arvon puolesta, ja puolueiden periaateohjelmista löytyykin mm. seuraavia lauseita:

Siksi todellinen vapaus ei voi toteutua ilman radikaalia ihmisten keskinäisen tasa-arvon ja yhteisvastuun periaatetta. Ihmisten välinen tasa-arvo ei puolestaan voi toteutua ilman laajaa sosiaalista ja sivistyksellistä tasa-arvoa. -- Jokaiselle ihmiselle tulee taata oikeus täysipainoiseen elämään sukupuolesta, iästä tai asuinpaikasta riippumatta. -- Myös miesten ja naisten yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen ja etenkin sukupuolten eriarvoiseen työmarkkina-asemaan ja perhevelvoitteiden vinoutuneeseen jakoon liittyvät ongelmat ovat paljolti ratkaisematta. -- Erityisesti naiset kärsivät syrjivistä rakenteista, jota kuvaa esimerkiksi se, että maailman köyhistä kolme neljäsosaa ja lukutaidottomista kaksi kolmasosaa on naisia. -- Kolmannen vasemmiston tehtävänä on myös sukupuoleen perustuvien valtarakenteiden purkaminen ja taisteleminen sen puolesta, että naisten oikeudet mielletään ihmisoikeuksiksi koko maailmassa.” (Vasemmistoliiton periaateohjelma)

Sosialidemokratian päämääränä on vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden oikeudenmukainen yhteiskunta. -- Yhä tänään sosialidemokratia jatkaa kamppailua ihmisten aineellisen ja henkisen tasavertaisuuden puolesta taloudellista yltiöliberalismia ja yhteiskunnallista konservatismia vastaan. -- Sosialidemokratian päämääränä on vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden oikeudenmukainen yhteiskunta. -- Sosialidemokratialle ihmisyys on itseisarvo; se ei ole kauppatavaraa. -- Vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja rauha kuuluvat jokaiselle, kaikkialla maailmassa.” (SDP:n periaateohjelma)

Tavoitteenamme on ihmisten välinen tasa-arvo. Sukupuolten, sukupolvien ja vähemmistöjen tasa-arvon tulee toteutua niin palveluissa, työelämässä, hallinnossa kuin lähiyhteisöissäkin. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vaalimisen periaatteet tulee siirtää myös seuraaville sukupolville. Ihmisoikeuksien toteutuminen kaikkialla maailmassa on edellytys ihmisarvoiselle elämälle ja kehitykselle.” (Kokoomuksen periaateohjelma)

Meidän on otettava suunta kohti tasa-arvoista luonnonmukaista sivistysyhteiskuntaa. -- Keskustan ihmiskäsityksen mukaan kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. -- Korostamme jokaisen ihmisarvon tunnustavaa, ihmisten erilaisuuden hyväksyvää ja ihmisten yhteistyötä vaalivaa moniarvoisuutta sekä suvaitsevaisuutta. -- Työelämässä tulee toteuttaa naisten ja miesten välistä tasa-arvo.” (Keskustan periaateohjelma)

Kauniista puheista huolimatta kaikki nämä puolueet päästivät hyvin sovinistisia lausuntoja prostituution kriminalisointia koskevissa keskusteluissa. Miehen oikeus ostaa seksiä meni tasa-arvon edelle. Eduskunnassa kuultiin mm. tällaisia lausuntoja:

Mutta minusta ostokieltoon ei liity mitään tasa-arvokysymyksiä, koska Suomessa ihan samalla tavalla suomalaiset naiset myyvät seksipalveluja niin naisille kuin miehille ja miehet myyvät samalla tavalla, elikkä minun mielestäni jos tätä pohdiskellaan tasa-arvokysymyksenä, niin pitää katsoa, että meillä on suuri joukko semmoisia ihmisiä, jotka eivät kykene tätä luonnollista asiaa millään muulla tavalla hoitamaan kuin ostamalla tätä.” (Jukka Roos, sd., 7.2.2006)

Nyt vain kysyn, kuka ostaa, jos ei tarvitse. Kyllä kai yleensä kun ostetaan, niin sitä myös tarvitaan. Millä tavalla hallitus on huolehtinut sen, että ne, jotka tarvitsevat, myös saavat?” (Mikko Immonen, vas., 7.2.2006)

Monet ovat täälläkin sanoneet, että prostituutio on naisiin kohdistuvaa sortoa, ja näinhän se asia on, mutta onko seksipalvelujen kriminalisointi sitten miehiin kohdistuvaa sortoa, koska nämä naisethan voivat sen jälkeen kiristää miehiä tämän lain mukaan?” (Sirpa Asko-Seljavaara, kok., 7.2.2006)

Minä en tiedä, montako lasta ministeri Luhtasella on, mutta minun käsittääkseni seksi on luonnollinen tarve ihmisille elikkä prostituution syyt ovat kahdella sanalla sanottuna mies ja nainen. Aikojen alusta on ollut näin. Tämä on eri tavalla kuin täällä en muista oliko ed. Biaudet vai kuka vertasi prostituutiota esimerkiksi väkivaltaan. Ei väkivalta ole luonnollinen tarve, joka meillä on syntymästämme saakka. Seksuaalinen tarve sen sijaan on meillä jo syntymässämme olemassa. -- Kun mies kutsuu naisen ravintolaan tai päinvastoin, missä vaiheessa sinne tulee niin sanottu poliisi, joka tonkii, kuka maksaa laskun ja mihin se ilta johtaa.” (Lyly Rajala, kok., 7.2.2006)

Siis aivan ihmeellinen esitys syntyy hallitukselta, että osto kielletään, mutta sen sijaan suorastaan voisi sanoa, että näillä ajatuksilla, mitä itselleni tästä tulee ja on syntynyt tämän käydyn keskustelun perusteella, tarjontaa niin kuin kiihotetaan tekemään ja lisäämään. Eihän tämä ole mistään järjestäytyneestä maailmasta kotoisin, että joku voi tarjota, mutta toinen ei voi ostaa. Tämähän johtaa pitkällä aikavälillä siihen, että tämä tarjoaja tarjoaa, ottaa todistajan taikka kuitin, ja sitten ostajalta, johtakoon se nyt peliin sitten mihin tahansa, johti tahi ei, sen jälkeen suorittaa jälkikiristyksen, missä sanoo, että jos et nyt maksa tätä lisähintaa ja tässä niin ja niin suuria lunnaita, niin sinut paljastetaan ja joudut raastupaan tästä asiasta, maineesi tahrataan ja joudut ikään kuin kolmannen luokan kansalaiseksi, koska joudut syytettyjen penkille. Ihmettelenpä vaan, että nykyinen hallitus ei ole tämmöisiä asioita pohtinut eikä ymmärtänyt, mikä tämän pelin takana on olemassa.” (Seppo Lahtela, kesk., 7.2.2006)

Toivottavasti me emme myöskään unohda sitä asiaa, että prostituution kysyntä ei johdu pelkästä tarjonnasta, vaan se on aina oleva inhimillinen tarve. -- Millaisia operaatioita sitten tehdään, että seksin ostajat saataisiin kiinni? Alkavatko konstaapeli Reinikaisen näköiset miespoliisit pukeutua naisiksi ja päivystää baaritiskeillä sitä, että seksin ostaja saapuu paikalle? Taitaa tulla aika piukat paikat. Aletaanko seksin myyjille tarjoamaan palkkioita: "Anna asiakkaasi ilmi ja voita 100 euroa tai 500 euroa"? Joku seiskapäivälehti varmasti mielellään tämmöisestä kirjoittaisi. -- Lain kokonaisnäkemys on tunteeton ja kolkko. Se ei anna minkäänlaista hyväksyntää vaikkapa vammaisen ihmisen ikävälle toisen luo.” (Mikko Alatalo, kesk., 7.2.2006)

Pitää muistaa, että kansainvälisten sopimusten mukaisesti esimerkiksi mitä homoseksuaalisuuteen tulee, niin sen kieltäminen, että kaksi aikuista samaa sukupuolta olevaa henkilöä harjoittavat seksiä omassa kodissaan, loukkaa jo kansalaisten perusoikeuksia. Tässä liikutaan hyvin lähellä näitä rajoja silloin, kun kahden aikuisen henkilön toiminnasta, joka on täysin vapaaehtoista ja joka tapahtuu omissa yksityisissä tiloissa, on kysymys.” (Kimmo Sasi, kok., 15.6.2006)

Aivan seksikaupan siihen liittyvine kaikkine viitteineen, mutta se täytyy sanoa, että harvoinpa olen tästä alasta näin sivistynyttä keskustelua kuullut. Yleensä kuppiloissa, ravintoloissa käytetään aivan toisenlaista nimitystä, kieltä, ja voisi sanoa, että jossain tapauksessa voisi tähän asiaan vedota, että myöskin kiihoittavampia puheita. -- Ed. Eva Biaudet esitti puheenvuorossaan, että tämä keskustelu ja ajatus on ollut naisia loukkaavaa ja naiset kokevat jotenkin itsensä kärsineeksi tässä asiassa, kun tästä on tämmöinen puhe tullut. Jos naiset näin kokevat, niin naiset ovat kyllä itse tämän pelin luoneet ja sen asetelman rakentaneet. Ja se asetelma on rakentunut siitä hallituksen alkuperäisestä esityksestä, missä ostaminen kiellettiin, mutta myymistä ei. Ja jos oltaisiin tasavertaisella pohjalla, olisi hallitus lähtenyt alun perin esittämään ostamisen sekä myymisen kieltoa, niin ei tämmöistä keskustelua olisi syntynytkään, eivätkä naiset olisi joutuneet siihen asemaan, miten he nyt asemansa kokevat. En kyllä ymmärrä, mistä tämmöinen tunne on tullut. Ehkä se naisen vaisto taikka ajatus taikka mieliala on vähän toisenlainen kuin se on korpimetsien miehellä, niin kuin itse koen tätä hommaa, mutta ehkä minullakin jotain oppimista tässä on olemassa. -- Enkä voi myöskään sitä ymmärtää, että se kieli ja ääni, mitä siellä oli olemassa, tämän iltaisiakin puhujia, jotkut oikein minua pelotti, mutta sekin kuuluu varmaan siihen naisen logiikkaan, että pidetään semmoista meteliä, kun ei saada omaa tahtoa läpi eikä hyväksytyksi.” (Seppo Lahtela, kesk., 15.6.2006)

Jos meitä on syytetty siitä, että me olemme menneet joittenkin lobbausten perässä ja muissa, niin voidaan miettiä, että kun ruotsalaiset telaketjufeministit lähestyivät sähköpostilla europarlamentaarikkojakin, niin kyllä siinä vaiheessa ainakin meikäläinen vetää liikkuvat taakse, kun sieltä alkaa sähköpostia tulla, jo periaatteesta.” (Tero Rönni, sd., 20.6.2006)

Mutta täällä valiokunnan yleisperusteluissa sanotaan näin, että tässä on kysymys sosiaalista tasa-arvoa ja sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävästä laista. Minä hämmästelen tätä lähestymistapaa. Minusta tällä ei ole mitään tekemistä tasa-arvon kanssa.” (Seppo Särkiniemi, kesk., 20.6.2006)

-- tuulipuvut heilahtelevat edelleen tuolla Vironmaalla. Veikkaan, että niin ne heilahtelevatkin, mutta varmasti jonkun muun kuin viinan, jonkun toisen v-tyylin tuotteen, vuoksi, joka myöskin pitäisi saada lailliseksi Suomeen.” (Lyly Rajala, kd., 8.10.2003, alkoholiveronalennuksen yhteydessä)


Jaa sivu: