Tämä viesti on tarkoitettu kaikille Vihreiden tekijänoikeustyöstä kiinnostuneille.

Vihreille on perustettu tekijänoikeustyöryhmä, johon etsimme jäseniä. Tekijöiden, tekijänoikeuden haltijoiden ja teosten käyttäjien väliset ristiriidat ovat nousseet viime vuosina median ja politiikan huomioon. Nämä kysymykset ovat jossain määrin jakaneet kaikkia puolueita.

Vihreiden tekijänoikeustyöryhmän tarkoitus on lisätä poliittista keskustelua aiheesta ja synnyttää yhteisiä näkemyksiä siitä, miten tekijöiden ja käyttäjien kokemia vaikeuksia voidaan ratkaista muun muassa muuttamalla lainsäädäntöä. Työryhmän työskennellessä kartutetaan jäsenten tietämystä tekijänoikeuksista, jotta tieto voisi levitä laajemmalle yhteiskunnassa.

Työryhmän koko tulee olemaan noin 10 henkilöä. Pyrimme kokoamaan ryhmän monipuolisia ja rakentavia ja ideoita omaavista henkilöistä. Tämän vuoksi haluamme, että työryhmän jäseniksi haluavat vastaavat hakemuksessaan tämän kirjeen mukana tuleviin kysymyksiin. Haku päättyy 20.9 ja työryhmän jäsenet valitaan hallituksen kokouksessa 5.9.

Ystävällisin terveisin,
Samuli Lintula, puheenjohtaja
041 523 1428
samuli@samulilintula.net

Ville Tuominen, sihteeri
045 131 4349
ville.tuominen@vihreat.fi

Kysymyksiä hakijoille:
Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusjulistuksessa sanotaan
"Jokaisella on oikeus vapaasti osallistua yhteiskunnan sivistyselämään, nauttia taiteista sekä päästä osalliseksi tieteen edistyksen mukanaan tuomista eduista.
Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta."
Mitä mieltä olet näistä tavoitteista ja niiden toteutumisesta nyky-yhteiskunnassa?

Millainen henkilökohtainen suhde sinulla on tekijänoikeuksiin?

Mitkä ovat mielestäsi suurimpia ongelmia nykyisessä tekijänoikeuslainsäädännössä?

Kerro myös ikäsi, asuinpaikkakuntasi ja asioista, joiden vuoksi olisit hyvä työryhmän jäsen.

Hakulomakkeeseen 

Jaa sivu: