Kunskap och bildning

Var och en har rätt till utbildning och bildning. Vi tryggar den avgiftsfria utbildningen och livsförutsättningarna för kulturen.

Europa och världen

I den gröna politiken sträcker sig ansvaret för andra utöver statsgränserna. EU och den övriga världen är de viktiga verksamhetsområdena för oss.

Demokrati och mänskliga rättigheter

Alla bör ha möjligheter att påverka hur den värld som vi lever i ser ut.

Välfärd och tjänster

Människornas välbefinnande är måttstocken på hur rättvist ett samhälle är. Alla bör tryggas ett människovärdigt liv, god basservice och en rimlig utkomst.

Regionpolitik

Utöver en regionpolitik som ser till Finland som en helhet behövs också en ordentlig stadspolitik.

Trygghet och försvar

I den globala världen är hoten mot tryggheten nya. Man måste förbereda sig inför dem på ett nytt sätt.

Jaa sivu: