Lauantaina Jyväskylästä käynnistynyt Vihreiden puheenjohtajakiertue alkoi hyvinvointiin liittyvillä teemoilla. Paneelissa puhuttivat paitsi alueelliset terveyserot, myös lääkäreiden ja sairaanhoitajien jaksaminen omassa työssään. Jyväskyläläisen kahvila–konditoria Häggmanin täyttänyttä yleisöä huoletti muun muassa pätevän henkilökunnan saaminen paikalliseen keskussairaalaan.

Puheenjohtajakisaan ilmoittautuneet neljä ehdokasta etsisivät ratkaisuja terveydenhuollon ongelmiin sen rakenteiden merkittävän uudistumisen kautta.

– Terveydenhuollon uudistamisessa on paljon tekemistä. Näkisin, että esimerkiksi yksityisen puolen Kela-korvauksia voitaisiin poistaa ja ohjata rahat kunnalliseen terveydenhuoltoon, nykyinen puheenjohtaja Anni Sinnemäki sanoi.

Sinnemäen tapaan myös eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto purkaisi terveydenhuollon rahoituksen monikanavaisuutta. Etenkin alueellisiin terveyseroihin pitäisi hänen mielestään puuttua aiempaa napakammin.

Tekemistä on myös siinä, miten sairaaloita ja terveyskeskuksia johdetaan.

– Rakenteiden uudistamisen yhteydessä täytyy korostaa myös johtamisosaamisen tärkeyttä, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Niinistö painotti julkisen terveydenhuollon imago-ongelmien lääkkeeksi.

Terveydenpalveluihin kytkeytyvistä kuntakysymyksistä puheenjohtajaehdokkaat olivat melko yksimielisiä: numeroihin tuijottamisen sijaan pitäisi pohtia ensin sitä, miten palvelut on paras järjestää ja miettiä kuntien määrää vasta sen jälkeen.

–Tärkeintä on turvata peruspalvelut, ei kuntavirkamiesten työpaikat, Lapin vaalipiiristä puheenjohtajaksi pyrkivä, yliopistotutkija Mika Flöjt kommentoi.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä kuntakysymysten lisäksi yleisöä kiinnostivat muun muassa puolueen ydinvoimakannan ehdottomuus sekä julkisin varoin tuotetun tiedon avoimuuteen liittyvät kysymykset.

Jäseniä askarrutti myös se, millaisin ehdoin puolue on lähdössä hallitukseen. Sinnemäki, Niinistö ja Alanko-Kahiluoto muistuttivat Vihreiden sorvanneen puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän yhteiskokouksessa myöhään perjantaina kolme ehtoa sille, että neuvotteluihin ylipäätään lähdetään: uusille ydinvoimaloille ei myönnetä periaatelupia, ympäristön- ja ilmastonsuojelua on parannettava ja perusturvaa on parannettava.

Yksi ehdokkaista olisi lisännyt listaan vielä yhden ehdon.

– Olkiluoto kolmosen käyttöönotosta pitäisi järjestää kansanäänestys. Jos se saadaan, voidaan hallitukseen menoa harkita, Flöjt vastasi yleisökysymykseen.

Jyväskylästä puheenjohtajaehdokkaat jatkoivat matkaansa illaksi Kuopioon. Paneeleita järjestetään vielä Oulussa, Turussa, Tampereella ja Helsingissä. Vihreä puheenjohtajakiertue liittyy jäsenäänestykseen, jossa 7 112 vihreää pääsee äänestämään puolueen puheenjohtajasta. Jäsenäänestys päättyy 8. kesäkuuta.

TÄSTÄKIN KYSYTTIIN

Keski-Suomen alueella on maatalouden päästöistä ja turvetuotannosta johtuen vakavia vesistöongelmia, muun muassa Saarijärvenreitillä. Mitkä olisivat mielestäsi tärkeimmät keinot, joilla vesistöjen tilan paranemista voitaisiin seuraavalla hallituskaudella edistää?

Outi Alanko-Kahiluoto: ”Turpeen syöttötariffista on luovuttava. Soita pitää ennallistaa ja maataloustuilla ohjata ympäristöystävällisempään tuotantoon.”

Mika Flöjt: ”Suomeen tarvitaan sisävesiä koskeva typpilaki, joka säätelee jätevesilaitosten typpipäästöjä samaan tapaan kuin nykyisin fosforipäästöjä.”

Ville Niinistö: ”Uuden EU:n maataloustukikauden alkaessa tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota ympäristöön. Turpeen tuet pitää poistaa

Anni Sinnemäki: ”Luonnontilaiset ja luonnonarvoiltaan monipuoliset suot tulee suojella. Turpeen energiakäytöstä on luovuttava ja sen verotusta tulee kiristää entisestään.”

Jaa sivu: