Enemmän turvaa, vähemmän byrokratiaa

Vihreitä ehdotuksia pienyrittäjien ja itsensä työllistävien turvan parantamiseksi ja työnteon helpottamiseksi.

Pienyrittäjille:

1. Kiirehditään tulorekisterin käyttöönottoa

  • Vihreät kannattavat reaaliaikaisen tulonseurantarekisterin käyttöönoton vauhdittamista.
  • Tulorekisteri mahdollistaa ajantasaisen tiedon jakamisen omista tuloista viranomaisten kesken sekä sen seuraamisen, mitä vaikutuksia työtuloilla on etuuksiin. Tulorekisterin avulla syntyy säästöjä hallinnossa ja ihmisten elämä helpottuu.
  • Tulorekisterissä henkilön kaikki tulot menevät reaaliaikaisesti rekisteriin, josta henkilöt itse, verottaja, eläkeyhtiöt ja Kela voivat tarkastella tietoja. Etuuspäätökset, verotus ja monet muut asiat voidaan hoitaa automaattisesti ilman nykyistä byrokratian aiheuttamaa kitkaa ja viivytystä etujen maksamisessa. Tulorekisterin avulla sosiaaliturva sopeutuu automaattisesti ja reaaliaikaisesti tulojen muutoksiin.
  • Tulorekisterin avulla verottaja voi muuttaa ansiotuloverotusta vastaamaan paremmin reaaliaikaisia ansioita säätämällä ennakonpidätysprosenttia pitkin vuotta. Tällöin päästäisiin eroon esimerkiksi yrittäjiä rasittavista isoista mätkyistä.

2. Korotetaan ALV-velvollisuuden alarajaa 10 000 euroon

  • Nykyinen arvonlisäveron 8500 euron alaraja on ollut voimassa 20 vuotta ilman inflaatiotarkastuksia. Suomessa liikevaihtoraja on EU:n matalampia.
  • Arvonlisäveron alarajaa on korotettava ALV-direktiivin sallimaan maksimiin.
  • Lisäksi edistetään toimia EU:ssa rajan korottamiseksi esim. 35 000 euroon. Edistetään EU:ssa myös ALV-huojennuksen korottamista nykyisestä 22 500 eurosta esim. 50 000 euroon.

3. Kehitetään yrittäjän starttirahaa

  • Nostetaan starttirahan perusjakson pituus 12 kuukauteen. Tämän jälkeen starttirahaan voi hakea jatkoa 12 kuukautta. Näin laajennetaan starttirahan enimmäiskestoa nykyisestä 18 kuukaudesta 24 kuukauteen.
  • Starttiraha madaltaa yrittäjäksi lähtemisen kynnystä ja turvaa yrittäjän elannon yrityksen alkuvaiheessa
  • Starttirahaan on oikeutettu myös yrittäjä, joka on keskeyttänyt yrityksensä toiminnan vanhempainvapaan, lasten kotihoidon tai esim. pitkäaikaisen sairausloman vuoksi.

Itsensä työllistäjille:

Vihreiden mielestä kaikilla tulee olla yhtäläinen oikeus sosiaaliturvaan työn tekemisen ja teettämisen tavoista riippumatta.

1. Työsuhteen tunnusmerkistöä tulisi laventaa siten, että myös toimeksiantosopimuksilla työskentelevät itsensä työllistäjät voivat valita itse, rinnastetaanko heidät yrittäjiksi vai palkkatyösuhteessa oleviksi.

2. Itsensä työllistäjille on mahdollistettava yhteiset neuvottelut työn vähimmäisehdoista kilpailuoikeuden estämättä.

3. Palkansaajajärjestöille on saatava kanneoikeus, jotta järjestöt voisivat puolustaa työelämässä heikommassa asemassa olevien työehtoja ja oikeussuojaa.

 

Lue koko tiedote osoitteessa http://www.vihreat.fi/tiedotteet/enemman-turvaa-vahemman-byrokratiaa-vihreat-vaativat-yrittajarauhaa.

Jaa sivu: