Maailman paras koulu oppilaille ja opettajille

Vihreät haluaa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä maailman parhaan kaikilla asteilla. Vihreiden tavoittelema maailman paras koulu on kiva, tasa-arvoinen ja moderni.

- Vihreän koulutuspolitiikan tavoitteena on rakentaa tasa-arvoista, sivistynyttä, kansainvälistä, hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä Suomea, jossa jokaisella on taustasta riippumatta mahdollisuus tavoitella onnellisuutta, osallistua yhteiskuntaan ja oppia uutta läpi elämän, vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö toteaa.

Maailman paras koulu ei synny säästämällä. Vihreiden mielestä koulutuksesta säästäminen on tullut tiensä päähän.

- Valtion on ohjattava jatkossa kaikki koulujen rakenteellisten uudistusten säästöt itse koulujen kehittämiseen. Viime vuosina koulutukseen kohdistuneita leikkauksia on tehty yli miljardin euron edestä. Emme voi odottaa koulutuksen säilyttävän nykyistä tasoaan, jos rahoitusta karsitaan jatkuvasti, Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö toteaa.

Vihreät haluaa taata nuorille korkeatasoisen oppimisympäriston, joka auttaa Suomea menestymään maailmantalouden murroksessa digitalisaation ja automatisaation aikana. Laadukkaalla tutkimuksella taataan tieteen kehittyminen myös tulevaisuudessa esimerkiksi ympäristöteknologian osalta. Koulutuksen tulee olla edelläkävijä, joka tuottaa tulevaisuuden yleissivistystä. Tärkeä osa sitä ovat tietotekniset taidot.

- Kaikille koululaisille ja opiskelijoille on taattava tasa-arvoiset teknologiset lähtökohdat opintoihin. Tätä voidaan tukea pitämällä huolta siitä, että kaikilla oppilailla ja opiskelijoilla on omassa käytössä tietokone, Niinistö sanoo.

Suomalaisen peruskoulun menestys on osoittanut, että koulutusjärjestelmämme vahvuus on sen tasa-arvoisuudessa. Siitä ei saa tinkiä. Oppilaista ja opiskelijoista on pidettävä huolta. Opiskelumahdollisuudet eivät saa riippua vanhempien tuloista.

- Kaikille peruskoulunsa päättäville on taattava paikka myös toisella asteella. Toisen asteen koulutuspaikkojen määrä tulee sopeuttaa alueen ikäluokkien kokoon ja koulutustarpeisiin. Toimeentulo-ongelmat eivät saa keskeyttää opintoja. Vanhempien tulojen vaikutus itsenäisesti asuvien 18 vuotta täyttäneiden toisen asteen opiskelijoiden opintotuesta on poistettava ja opintotukea tulee kehittää täysipäiväisen opiskelun mahdollistavaksi, Niinistö jatkaa.

Suomalaisten nuorten hyvinvointi, osallisuus ja viihtyvyys kouluissa ei ole yhtä korkealla tasolla kuin oppimistulokset.

- Koulu on lapsille kuin työyhteisö ja lisäksi henkilökunnan työpaikka. Omaan yhteisöön pitää voida vaikuttaa. Kohtuulliset ryhmäkoot, uudet oppimisen tavat, lasten osallisuus päätöksiin ja kiusaamisen kitkeminen luovat kaikki hyvinvointia ja oppimista tukevaa kivaa kouluympäristöä, Niinistö päättää.

Syksyn 2014 aikana Vihreät on esitellyt teesinsä maailman parhaasta peruskoulusta. Tammikuussa 2015 esittelimme linjamme maailman parhaasta ammatillisesta oppilaitoksesta ja lukiosta. Kevään aikana esillä ovat vielä korkeakoulutus ja opettajien hyvinvointi.

Jaa sivu: