Vihreä avaus: 14 askelta kohti liikuttavampaa yhteiskuntaa

Vihreiden liikuntapoliittinen avaus sisältää 14 askelta kohti liikuttavampaa yhteiskuntaa. Perinteisen liikunta- ja urheilupaikkoja sekä järjestöjen toimintaa korostavan liikuntapolitiikan rinnalle tarvitaan ihmisten arkea koskettavaa liikuttamisen politiikkaa, jossa korostuvat kaavoitus ja arkiliikkuminen.

Viimeisimmän sukupolven aikana elämäntapamme ovat muuttuneet liikkumisen näkökulmasta radikaalisti. Liikuntaharrastuksen muodot ovat monipuolistuneet. Työelämän muutokset ovat vähentäneet arkiliikkumistamme merkittävästi, ja yhä harvempi kulkee työmatkansa kävellen tai pyöräillen. Muutosten seurauksena liikkumisen kokonaismäärä on ollut pitkään laskussa.

Liikkumattomuuden seurauksena terveyserot kasvavat ja sosiaali- ja terveysmenot paisuvat. Vihreille liikunnan ja arkiliikkumisen edistäminen ei kuitenkaan ole pelkkä taloudellinen kysymys.

“Liikunta on nähtävä laajemmin kuin vain velvollisuutena. Suomalaiset eivät liiku säästääkseen, mutta voivat liikkuessaan säästää. Siksi liikuntapolitiikkaa ei pitäisi tehdä osoittelevasti, vaan kannustavasti, ihmistä arvostavasti,” toteaa Vihreiden liikuntapoliittisen työryhmän puheenjohtaja Veli Liikanen.

Liikunnallisen työmatkan kustannusten jakaminen työntekijän ja työnantajan välillä voisi olla yksi ratkaisu. Puolet kaikista työmatkoista on alle seitsemän kilometrin mittaisia. Silti harvempi kuin joka kymmenes suomalainen taittaa työmatkansa liikunnallisesti.

“Vihreiden mielestä omin voimin tehtyjen työmatkojen verokohtelua on syytä parantaa. Kannustamme myös työnantajia pohtimaan mahdollisuuksia työmatkaliikunnan lisäämiseen. Olisi hyvä löytää sellainen malli, joka kannustaisi yhä useampaa taittamaan ainakin osan matkasta pyöräillen tai kävellen,” sanoo Liikanen.

Perinteiset liikuntapaikat houkuttelevat vain osaa ihmisistä, tyypillisesti kaikkein liikunnallisinta joukkoa. Liikuntaan vihkiytymätön ei välttämättä käytä kuntosalia, mutta käy ehkä koirapuistossa tai pelaa lastensa kanssa pihapelejä. Puistojen ja pihojen merkitys tulisi tunnistaa yhtä merkittävinä liikkumista edistävinä ympäristöinä kuin perinteiset liikuntapaikat. Kansalaiset ovat itse arkensa parhaita asiantuntijoita.

“Ihmisten arki on otettava nykyistä paremmin huomioon liikuntasuunnittelussa. Fiksusti suunniteltu ympäristö lisää arkiliikuntaa. Sekä nuorille että ikäihmisille tulee tarjota nykyistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa arkiympäristöönsä. Nuorethan luovat jatkuvasti uusia omaehtoisia liikuntamuotoja,” Liikanen muistuttaa.

Vihreät esittää liikuntapoliittisessa avauksessaan myös koululiikunnan latistavien käytäntöjen purkamista, nuorten liikuntaseteleiden kokeilemista sekä huomion kiinnittämistä liikuntakiinteistöjen käyttökuluihin. Puolue peräänkuuluttaa urheilun kentille lisää avoimuutta, kunnioitusta ja rajojen ylityksiä.

Vihreiden 14 askelta kohti liikuttavampaa yhteiskuntaa löytyvät avattuina seuraavan linkin takaa: http://www.vihreat.fi/node/9313

Askeleet:

1. Työmatkaliikunnalle kompensaatio

2. Liikunnallisten työmatkojen verokohtelun parantaminen

3. Liikunnallisesti älykästä kaupunkisuunnittelua

4. Lisää lähimetsiä, puistoja ja pihoja

5. Huomiota liikuntakiinteistöjen käyttökuluihin

6. Lisää avoimuutta ja tasapuolisuutta liikunnan ja urheilun järjestökentälle

7. Maahanmuuttajien liikunnan edistäminen

8. Kunnioitusta yli rajojen

9. Ikäihmisten kokemukset ja näkemykset hyötykäyttöön

10. Koululiikunnan latistavat rakenteet purettava

11. Liikettä myös liikuntatuntien ulkopuolella

12. Liikuntaseteli nuorille

13. Uuden omaehtoisen liikunnan lisääminen

14. Teknologia on mahdollisuus, ei uhka

 

Jaa sivu: