Vihreää vaurautta talouden uudistamisella, työllistymisen helpottamisella ja julkisen sektorin modernisoinnilla

Vihreät esitteli omat linjauksensa Suomen talouden tilan kohentamiseksi. Ne haastavat hallitusta uusiin ratkaisuihin sekä vastaavat osaltaan opposition kahden muun puolueen esittämään välikysymykseen. Vihreän vaurauden mallissa on kolme pääkärkeä: talouden uudistaminen, yrittäjyyden ja työelämään pääsyn helpottaminen sekä julkisen sektorin modernisointi.

- Suomen on vihdoin otettava vakavasti suuri globaali murros energiantuotannossa ja älyratkaisuissa. Ympäristöteknologian ja älyn yhdistäminen hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamisessa on suuri mahdollisuus Suomelle. Teollisuutta ja palveluja kuluttajia palvelevalla tavalla yhdistävät maat pärjäävät uudessa taloudessa, Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö toteaa.

Vihreät näkee, että taloudessa on meneillään rakennemuutos, johon on yhdessä haettava eteenpäinkatsovia, uudenlaisia ratkaisuita. Muutoksen avaintekijöinä ovat hiilineutraaliin talouteen tähtäävä energiamurros ja digitalisaatiota, automaatiota ja robotiikkaa hyödyntävä älymurros.

- Energiamurroksen aikaansaamisen kulmakivet ovat uusiutuvan sähkön pientuotannon edistäminen, energiatehokkuuden vahvistaminen ja energiarahaston perustaminen. Loputon ulkomaisen ydinvoiman odottamisen aika on ohi: nyt on satsattava suomalaisen teknologian kotimarkkinoihin ja siitä tuleviin vientinäkymiin. Hallituksen on toimittava pian kotimaisen uusiutuvan energian kysynnän vauhdittamiseksi. Näemme, että energiamurroksella voidaan saada 30 000 uutta työpaikkaa ennustetun lisäksi, Niinistö sanoo.

Työllisyyden ja yrittäjyyden saralla oleellista on työn tekemisen ja tarjoamisen kannattavuuden parantaminen.

- Olemme koko puolueen olemassaolon ajan vaatineet suomalaisen sosiaaliturvan uudistamista perustulon avulla. Perustulo kokoaisi nykyään olemassa olevasta sosiaaliturvan tilkkutäkistä yhden vahvan pohjan ja kannatammekin perustulokokeilun käynnistämistä, toteaa eduskuntaryhmän puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto.

Vihreät näkee pienissä yrityksissä suurimman potentiaalin ja vaatii yrittäjärauhaa. Yrittäjän tulisi pystyä hoitamaan kaikki yrityksen perustamiseen ja erilaisiin ilmoituksiin liittyvät asiat yhdellä luukulla. Näin aikaa jää eniten tärkeimpään eli itse yritystoiminnan harjoittamiseen. Vihreät ehdottaa pk-yritysten palkkausten helpottamista ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkauskuluja alentamalla, alv:n alarajan nostamisella sekä henkilöyritysten toimintavarauksen laajentamisella 50 prosentin työllisyysvaraukseksi.

- Pienten, erityisesti yhden hengen yritysten kynnystä palkata työntekijöitä tulee madaltaa. Tätä kautta Suomeen voitaisiin saada kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja; alle 10 henkeä työllistäviä mikroyrityksiä on Suomessa noin 250 000. Jos niistä joka viides palkkaa uuden työntekijän vuoteen 2020 mennessä, syntyy 50 000 työpaikkaa,  Alanko-Kahiluoto toteaa.

Vihreät muistuttaa, että on keskeistä saattaa meneillään olevat rakennemuutokset, kuten sote ja metropoli, loppuun. Samalla on kuitenkin arvioitava rohkeasti tulevien muutosten tarvetta.

Vihreiden mielestä rakenteellisilla uudistuksilla Suomen julkinen sektori voi edistää edelläkävijäyhteiskunnan aseman saavuttamista: se voi palvella elinkeinoelämän kasvua, tuottavuutta sekä kansalaisten tehokkaita ja laadukkaita palveluita. Työllisyysasteen nostaminen ja rakenteelliset uudistukset jättävät tilaa investointielvytyksellä.

Vihreistä tulevaisuusinvestointeihin on oltava rahaa, vaikka valtion budjetti olisikin alijäämäinen: esimerkiksi energiarahaston, homekoulujen remontoinnin ja raideliikenteen investointien vauhdittaminen luo myös yksityisen sektorin kasvua Suomeen. Lyhyen aikavälin talouskuri ei saa vaarantaa suomalaisten palveluja ja talouden tulevaisuusnäkymiä. Kestävyysvaje ratkaistaan kannustavilla rakenneuudistuksilla ja työllisyysasteen nostamisella, ei itsetarkoituksellisella kurjistamisella ja eriarvoisuuden lisäämisellä.

- Julkinen sektori ei ole liian iso. Julkisen sektorin modernisoinnin on tuettava edelläkävijyyttä, joka mahdollistaa elinkeinoelämän kasvattamisen, Niinistö päättää.

 


 

Katso pdf-esitys Vihreiden talouslinjauksista.

LiiteKoko
PDF icon talousesitys_4_11_2014.pdf1.16 MB
Jaa sivu: