Vihreät: maailman paras ammatillinen oppilaitos

Vihreät julkisti ”Maailman paras ammatillinen oppilaitos” -linjauksensa maanantaina 19.1.2015 Stadin ammattiopistossa Roihuvuoressa. Linjaukset esitteli vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto. Vihreät näkee, että koulutuksen tulee olla edelläkävijä, näyttää suuntaa ja elää ympäröivän maailman muutoksen mukana.

- Ehdotamme valtion erityisavustusta sellaisiin toimenpiteisiin, joilla kavennetaan toisen asteen oppilaitosten välisiä oppimiseroja ja tuetaan kouluja, joilla on haasteellinen toimintaympäristö. Tämä avustusmalli on jo käytössä perusopetuksessa, Alanko-Kahiluoto sanoo.

Nuorten koulutukseen osallistuvuudessa on isoja alueellisia eroja esimerkiksi Helsingin sisällä. Muun muassa Helsingin toisen asteen koulutuksessa olevien osuus 16-18-vuotiaista oli Munkkivuoressa vuonna 2012 91,3% mutta Jakomäessä vain 75,1 %.*

- Kaikille peruskoulunsa päättäville on myös taattava mielekäs paikka toisella asteella. Koulutuspaikkojen määrä tulee sopeuttaa alueen ikäluokkien kokoon ja koulutustarpeisiin, Alanko-Kahiluoto toteaa.

Ammattiin opiskelevien opintojen keskeyttäminen on surullisen korkealla tasolla. Valtakunnallisesti keskimäärin joka kymmenes keskeyttää opintonsa.

- Keskeyttämisen syynä on usein se, etteivät opinnot vastaa toiveita, opintojen tuki ja opinto-ohjaus on riittämätöntä ja toimeentulo on niukkaa. Vihreät haluaa puolittaa opintojen keskeyttäneiden määrän. Vanhempien tulojen vaikutus itsenäisesti asuvien 18 vuotta täyttäneiden toisen asteen opiskelijoiden opintotuesta on poistettava ja opintotukea kehitettävä täysipäiväisen opiskelun mahdollistavaksi. Pitkällä tähtäimellä näen myös opiskelijoiden kannalta parhaaksi ratkaisuksi perustulon käyttöönoton, Alanko-Kahiluoto jatkaa.

Opiskelijoiden osallisuus ja demokraattisen toimintakulttuurin vahvistaminen tukee yhteisön hyvinvointia. Osallistava oppilaitosdemokratia on palautettava toiselle asteelle.

- Ammatillisissa oppilaitoksissa on järjestettävä suoria äänestyksiä kouluyhteisöä koskevista asioista kuten koulun painopisteistä ja valinnaisaineiden tarjonnasta. Oppilaille on lisäksi annettava mahdollisuus tehdä aloitteita äänestettävistä asioista. Oppilaspaneelit voivat käsitellä kouluyhteisön ongelmia. Yhteiskunnallisten järjestöjen ja vähemmistöjen edustajien kouluvierailuja tulee kannustaa.

Moni ammatillisessa oppilaitoksessa opiskellut jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakouluun. Esimerkiksi yrittäjäksi aikovalle toinen tutkinto voi olla välttämättömyys.

- Yhdistelmätutkinto, eli ammatillisen- ja lukiokoulutuksen yhdistelmä parantaa tietoyhteiskunnan ammatillisia valmiuksia. Yhdistelmätutkintoa suorittamaan lähtevistä 4000 opiskelijasta noin puolet kuitenkin keskeyttää jommankumman tutkinnon suorittamisen, usein lukion. Yhdistelmätutkintoa suorittavien opiskelijoiden opintojen tukeen ja ohjaukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Oppilaitosopiskelua ja työssäoppimista yhdistävää 2+1–mallia on kehitettävä. Oppisopimuskoulutuksen lisäksi kehitetään tuettua oppisopimusta. Maahanmuuttajataustaisten nuorten opiskelun edellytyksiä tulee vahvistaa.

Avausta voi seurata täältä.

* Lähde: Nuorten hyvinvointikertomus (Helsingin kaupunki)

LiiteKoko
PDF icon ParasAmmattikouluLinjaukset.pdf859.35 KB
Jaa sivu: