Vihreiden valtuuskunta: tasa-arvopolitiikkaa toteutettava kaikilla päätöksentekotasoilla jatkuvasti

Vihreiden valtuuskunta julkaisi Seinäjoella 20-21.9.2014 järjestetyssä kokouksessa uudet tasa-arvolinjaukset. Tärkeimmiksi näkökulmiksi nousivat tasa-arvopolitiikan toteuttaminen kaikilla päätöksentekotasoilla, vihreän feminismin käsite ja sukupuolen moninaisuus.

- Uskomme, että todellisen tasa-arvon toteuttaminen on mahdollista, jos vain niin halutaan. Vihreät vaatiikin, että tutkimustietoon perustuvaa, järjestelmällistä tasa-arvopolitiikkaa on tehtävä kaikilla päätöksentekotasoilla jatkuvasti, niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina, puoluehallituksen jäsen ja tasa-arvotyöryhmän puheenjohtaja Paula Pohjanrinne toteaa.

Vihreä feminismi on kaikkien sukupuolten tasa-arvon lisäämistä. Se pohjaa ajatukseen, että maailmassa on sukupuolittuneita ja epätasa-arvoistavia rakenteita, joita pitää purkaa.

- Haluamme yhteiskunnan, jossa mikään sukupuoli tai sukupuolen ilmaisu ei rajoita kenenkään elämää. Sukupuolen moninaisuus ei ole mielipidekysymys, vaan arkinen tosiasia, Pohjanrinne jatkaa.

Kokouksen pohjalta nousi esiin konkreettisia avauksia siitä, mitä tasa-arvon saavuttamiseksi tulisi tehdä muun muassa kotona kouluissa ja työpaikoilla.

- Näemme, että järjestelmällinen tasa-arvokasvatus on otettava osaksi opetusta kaikessa koulutuksessa - päiväkodeista armeijaan ja korkeakouluihin - samalla tavalla kuin ympäristökasvatus. Vaadimme myös, että palkkatiedot tulevat julkiseksi myös yksityisellä sektorilla. Tämä tarkoittaa sitovaa ja konkreettista samapalkkaisuusohjelmaa, sanoo Pohjanrinne.

Byrokratian on joustettava todellisen elämän mukaiseksi: esimerkiksi erotilanteissa lapsella on voitava tarvittaessa olla kaksi virallista osoitetta.

- Lisäksi sijaissynnyttäminen on tehtävä mahdolliseksi tavalla, joka suojelee kaikkien osapuolten oikeuksia, ja jossa oikeus- ja vastuukysymykset hoidetaan selkeästi. Perhevapaisiin liittyviä oikeuksia ei saa sitoa sukupuoleen tai perhemuotoon ja vanhemmuuden kustannukset on saatava Kelan maksettavaksi, Pohjanrinne päättää.

Vihreiden tasa-arvopoliittinen linjapaperi (pdf)

Jaa sivu: