Ville Niinistön puhe puoluevaltuuskunnassa 14.2.

Hyvä Vihreä valtuuskunta,

Nyt jos koskaan tarvitaan päätöksiin kykeneviä, seuraavia vaaleja pidemmälle ajattelevia ja työhön valmiita poliitikkoja.

Nyt tarvitaan poliitikkoja, joihin voi luottaa, poliitikkoja joiden ratkaisut rakentavat uutta pohjaa kestävälle kasvulle. Poliitikkoja joille kärsimys ja selviytyminen eivät ole synonyymejä. Suomen on uudistuttava, jotta saamme uutta työtä, turvattua hyvät palvelut ja koulut ihmisille, torjuttua köyhyyttä ja eriarvoisuutta sekä pelastettua yhteisen ympäristömme.

Näissä vaaleissa tehdään valinta. Valinta erilaisten puolueiden kesken. Porvaripuolueet ovat leikkaajapuolueita. Vasemmisto on säilyttäjäpuolueita. Vihreiden paikka on olla uudistajapuolue, jonka tavoitteena on pelastaa hyvinvointivaltio uudistamalla sitä.

Me haluamme uudistaa Suomen julkista sektoria, taloutta ja työelämää. Julkinen talous korjataan työllisyyden nostamisella, rakenteita uudistamalla ja kestävään kasvuun investoimalla. Palvelujen leikkaukset johtaisivat vain kurjistumisen kierteeseen - sitä emme hyväksy.

Julkista ja yksityistä ei kannata asettaa vastakkain. Me emme hyväksy porvaripuolueiden puhetta, jossa lastemme kouluttajia ja terveytemme hoitajia mollataan "pöhöttyneen" sektorin edustajiksi Opettajissa ja sairaanhoitajissa ei ole mitään pöhöttynyttä.

Ottamalla nykyajan ihmisen ja huomisen työelämän tarpeet päätöksenteon ohjenuoraksi me voimme pärjätä. Julkista sektoria voidaan uudistaa edelläkävijyyteen kannustavaksi, notkeaksi ja nokkelaksi. Silloin me olemme kaikki yhdessä veneessä.

Edessä ei ole helpot ajat, mutta ei tästä itkemällä tai itseä ruoskimalla selvitä. Vielä vähemmän tästä selvitään heikoimpia kurjistamalla ja rikkaimpia rikastuttamalla.

Vaikeina aikoina pitää hakea ratkaisuja, jotka ottavat mukaan meidät kaikki. Ratkaisuja, joilla yhdessä pienin askelin voidaan tehdä suuria muutoksia.

On karkeasti kaksi tapaa ajatella ihmisistä ja kriiseistä

Ensimmäinen tapa lähtee siitä, että mietitään minkälaisia ihmisiä tarvitaan edessä olevien haasteiden voittamiseen. Johtopäätöksenä tästä, etsitään ihmisistä nämä voittajat ja hankkiudutaan eroon muista. Tämä on tie jolla yritys voi menestyä ja suuri joukko kansaa syrjäytettyä.

Toinen tapa – meidän tapamme lähtee siitä, että katsotaan keitä meillä on tässä veneessä. Ja siitä, että mietitään miten juuri tällä porukalla voidaan selvitä voittajana näistä vaikeista ajoista. Tämän toisen tavan vahvuus on siinä, että tällä tavoin pelastusoperaatiossa on paljon enemmän kokemusta, näkemystä ja tekijöitä.

Silloin me olemme yhdessä. Se on meidän suomalaisten vahvuus. Pidetään siitä kiinni.

 

Hyvä valtuuskunta

Me tarvitsemme politiikkaa, joka perustuu uuden luomiselle, uuden kestävän kasvun rakentamiselle.

Ratkaisuja hakiessa ei pidä katsoa taakse, mutta historiasta voi oppia paljon. Vuonna 1945 olimme raskaan sodan taakan, sotakorvausten ja lainojen rasittama köyhä maa. Me nousimme paitsi jaloillemme myös monta askelta kohti ennennäkemätöntä hyvinvointia.

Me emme nousseet sodan jälkeen, sillä että olisimme heittäytyneet syyttelemään muita tai itkeneet vain kovaa osaamme. Nousimme, koska päätimme rakentaa Suomen uudelleen. Nousimme, koska teollistimme maamme. Nousimme, koska rakensimme tulevan suuruuden uudelle pohjalle. Investoimme tulevaisuuteen.

1990-luvulla olimme jälleen todella suurissa ongelmissa. Moni teistä muistaa miten noihin ongelmiin ajauduttiin ja kuinka ne kouraisivat koko kansaa. Tilanne oli lähes yhtä toivoton kuin 40-luvun lopulla, mutta me nousimme siitäkin.

Emme nousseet lamasta siksi, että ajoimme tuhannet konkurssiin, hylkäsimme kymmenet tuhannet ongelmiin ajautuneet ja annoimme jättityöttömyyden syntyä.

Nousimme, koska investoimme uuteen teknologiaan. Nousimme, koska kouluttauduimme Nousimme, koska rakensimme tulevan suuruuden uudelle pohjalle.

Olemme jälleen ongelmissa. Suomen talous ei ole siinä kunnossa, että voisimme odottaa muiden korjaavan puutteet. Maailman suuret ympäristökriisit uhkaavat tulevaisuuttamme ja oman lähiympäristömme vesien ja luonnon turvaaminen vaativat uuden talouden ratkaisuja. Talous ei voi olla kestävää sellaisena kuin se on ollut. Ei Suomessa, eikä maailmantaloudessa.

Emme ole siinä tilassa, että voisimme vaatia vain rikkaiden tai vain köyhien tai vain keskiluokkaisten tai ylipäätään vain jonkun osan suomalaisista korjaavan tilanteen.

Näistä ongelmista selvitään yhteistyöllä.

Voimamme riittävät hyvin nykyisten ongelmien selättämiseen, mutta vain jos otamme kaikki mukaan. Meillä ei ole varaa jättää ketään ulkopuolelle. Meidän on selvittävä näistä ongelmista yhdessä, niinkuin olemme aina selvinneet tämän mittakaavan ongelmista. Nyt ei tarvita ratkaisijaa eikä ratkaisua. Nyt tarvitaan ratkaisijoita ja ratkaisuja.

Me tarvitsemme satoja ratkaisuja jotka lähtevät pienistä muutoksista ja kasvavat mullistuksiksi.

Me tarvitsemme päätöksiä, jotka vapauttavat rakentamaan uutta. Suomi voi olla maa, joka rakentaa ihmisille hyvää arkea, palveluita, ja puhdistaa ympäristöämme, Itämerta, ottamalla käyttöön ympäristöratkaisuja joiden viennillä voimme sen jälkeen ratkoa koko maailman ongelmia.

Me tarvitsemme päätöksiä, jotka keskittyy tukemaan ja kannustaman luokittelemisen ja lannistamisen sijaan.

Me tarvitsemme päätöksiä, jotka antaa kompastuneelle luvan yrittää uudelleen, jotka antaa tilaa koota uudenlaisia uria, jotka kutsuu meidät kaikki mukaan rakentamaan Suomea uudelle pohjalle.

Juuri siitä on kysymys näissä vaaleissa.

Vihreiden vuosikausia ajama perustulo on yksi sellainen ratkaisu, joka vapauttaa meidät etsimään niitä satoja uusia ratkaisuja.

Perustulo avaa tämän päivän 230 000 työttömälle uusia ovia, ovia joista voi löytyä paitsi työtä työttömille, joka nostaa ihmisarvoa ja nostaa köyhyydestä, mutta se luo myös uutta kasvua kansantaloudelle.

Ennen kaikkea perustulo tekee sadoistatuhansista vapaita työskentelemään ja kehittämään osaamistaan ja liiketoimintaa Luomaan viivan alle plussaa.

Emme tarvitse nyt hidasta jättiratkaisua. Siis sellaista ratkaisuja, joita aina ennenkin on tehty.

Me tarvitsemme joukkueellisen pieniä, uuteen teknologiaan, hajautettuun energiaan, älykkyyteen ja viisauteen perustuvia ratkaisuja.

Meistä suomalaisista aika monella on hyviä ratkaisuja, joita pitäisi nyt päästä kokeilemaan. Ja juuri siihen meidän pitää saada käyttää energiaamme.

 

Rakas valtuuskunta.

Koska vielä näissä vaaleissa emme saa yli 51% kannatusta, pitää katsoa millä porukalla tuota uutta perustaa Suomen menestykselle voidaan rakentaa.

On selvää, että hallituksessa muutoksia on paljon helpompi tehdä kuin aktiivisellakaan oppositiopolitiikalla. Mutta mikään ei ole niin vahingollista kuin kuin huono hallitus.

Voin helposti hahmottaa monta sellaista hallitusta joissa meillä ei ole mieltä olla. Siksi en ole vähääkään hallituskipeä, koska huonossa hallituksessa ei muutosta saa aikaan - mutta toivon todella että vaalien jälkeen saadaan nykyistä selvästi parempi hallitus.

Nykyinen hallitus on luvalla sanoen todella huono.

Hallituksen piti olla loppukaudellaan heikko, koska sillä on niin pieni enemmistö. Mutta se onkin ollut heikko, koska se elää itse ikäänkuin olisi jo oppositiossa.

Tämä maa ei kestä tilannetta, jossa sillä on vain kaksi hajanaista oppositiota, muttei ensimmäistäkään toimivaa hallitusta.

Suuret puolueet, ovat taivastelleet kuinka laajapohjainen hallitus oli kykenemätön tekemään päätöksiä.

Nythän meillä on hallitus, jossa sini-punan lisäksi on vain kaksi porvaripuoluetta.

Dynaaminen toimeenpanohallitus.

No ei todellakaan.

Kun me Vihreät olimme hallituksessa, saimme läpi valtavan määrän tavoitteitamme – olimme tehokas tuloksentekijä. Teimme moninkertaisesti enemmän kuin mihin 10 kansanedustajan vallalla olisi pitänyt kyetä.

Ehkä ongelma olikin se että Kataisen hallituksessa tehtiin monille liikaa meidän tahtomiamme päätöksiä. Kummasti repesi hallitus liitoksistaan kun me lähdimme. Onko syy meidän puuttumisessa vai siinä, että nykyinen hallitus on rakennettu muulle kuin luottamukselle.

Kesällä sovittiin hallitusohjelmasta, yhteisestä sopimuksesta tulevien kuukausien politiikasta. Mutta nyt jäljellä olevat puolueet olivat päättäneet jo silloin, etteivät tule noudattamaan tekemäänsä sopimusta.

Petetyt lupaukset eivät jääneet venäläisen Rosatomin ydinvoiman asettamiseen kotimaisen uusiutuvan energian ja siitä tulevien työpaikkojen edelle.

Hallitus on rikkonut luonnonsuojelulupauksensa soidensuojelussa, heikentänyt turvapaikan hakijoiden oikeusturvaa, jättänyt vähemmistöjen asemaa parantavat translain ja äitiyslain toteuttamatta, leikkaa kehitysyhteistyöstä lisäbudjetissa, jossa yleensä vain rahoitetaan lisää, jättänyt sovittuja rakenneuudistuksia toteuttamatta, riskeeraa valtionyhtiön toimintalinjauksilla herkää Arktista luontoa.

Ainoa mitä hallitus puskee eteenpäin jääräpäisesti tuntuu olevan surkeasti valmisteltu toisen asteen koulutuksen uudistus. Siinä sovittiin rakenteiden uudistamisesta, eikä koulutuksen taso saa vaarantua. Se ei ole toteutunut. Nyt eduskunnassa on esitys, jolla leikataan 260 miljoonan euroa ammattikouluista ja lukioista ilman että kukaan asiantuntija ymmärtää, miten se tehdään. Koulutusta vaarantava leikkaus on torjuttava.

Päähallituspuolue kokoomus on lisäksi ilmoittanut, että se haluaa jatkossa "EU:n minimitason kaikkiin lupiin". Että kaikki valtamme kansalaisten ympäristön, terveyden ja kuluttajansuojan turvaamisessa luovutettaisiin Brysseliin.

Se tarkoittaisi esimerkiksi Itämeren suojelun tavoitteiden romuttumista, rakkaan saaristomme ja meriemme vesien tilan ja kalakantojen taantumista, virkistyskäytön ja matkailun taantumista. Sitä ei voi hyväksyä. Puhdasta teknologiaa ja edelläkävijyyttä rakennetaan vain ottamalla sitä myös kotimaassamme käyttöön - sen jälkeen voimme luoda vientiä. Kokoomus puhuu tyhjää puhetta ympäristöstä, ja jättää suomme, metsämme ja vetemme ilman suojaa.

Monipuoluehallitukset voi rakentaa vain luottamukselle. Kaikki muu on mieletöntä. Miksi mikään hallitusohjelmaa pienempi sopimus tai yhteinen esitys sitoisi sopijoita, kun hallitusohjelmaa neuvotellessakin työskenneltiin selkä hiessä ohjelmalinjausta vastaan.

Onneksi nyt on tulossa vaalit.

Nyt jos koskaan on suomalaisilla mahdollisuus kertoa puolueille, haluammeko edustajia ja valtioneuvoston, joihin voi luottaa. Pidämmekö tärkeänä sitä, että puolueet tekevät sopimuksia ja antavat lupauksia, jotka he edes yrittävät pitää.

 

Hyvät kuulijat

Näistä olosuhteista lähdemme meille elintärkeään vaaliin eikä vain meille vihreille vaan koko Suomelle. Kampanjamme slogan liittyy vahvasti ajan krittisyyteen.

Olemme niin monella tavalla saavuttamassa sitä jyrkännettä jonka jälkeen paluuta ei ehkä enää ole. Olemme syöksymässä leikkauspolitiikan ansiosta yhä hankalampaan työllisyystilanteeseen, yhä useampi joutuu turvautumaan leipäjonoon, olemme ylittämässä viimeisetkin ympäristön kestokyvyn rajat ja maailman parhaana käyneen koulun alasajo on kiihtynyt.

Nyt jos koskaan.

Nyt jos koskaan on muutettava suuntaa Siksi allekirjoitamme vaalimateriaalimme sloganilla "Nyt jos koskaan – Vihreät De Gröna".

 

Hyvä valtuuskunta

Vihreät nostavat neljä asiaa kampanjamme kärkeen. Näitä neljää asiaa tulemme toistamaan ja niitä puolustamaan niin vaaleissa kuin vaalien jälkeen. Nämä eivät ole perussuomalainen vaalitemppu eikä stubbilainen hallitusohjelma. Nämä neljä teemaa ovat meille tärkeitä nyt ja vähintään yhtä tärkeitä myös vaalien jälkeen.

Meille Vihreille Ympäristö on itsestään selvä teema. Ympäristö on paitsi edellytys kaikelle inhimilliselle, myös vastaus moniin tämän päivän kysymyksiin. Ympäristö on paitsi arvo itsessään, se on myös pohja jolta voimme ponnistaa monille työllistäville uusille aloille.

Ympäristöstä ei synny työtä tuhoamalla ja hukuttamalla, vaikka Kollajan hankketta lämmittelevät muuta väittävät. Ympäristöstä syntyy työtä suojelemalla. Ympäristön ja ilmaston suojelu on muuten voimakkaasti kasvava teollisuuden ja palveluliiketoiminnan sektori.

Toinen meille tärkeä teema on köyhyyden torjuminen. Aivan liian moni suomalainen joutuu turvautumaan leipäjonoihin. Aivan liian harvalle on tarjolla työtä, jolla elää. Erityisesti aivan liian moni lapsi joutuu kärsimään köyhyydestä.

Meillä on kyllä varaa auttaa köyhiä niin Suomessa kuin globaalistikin.

Kolmas teemamme on tärkeä työkalu tulevaisuuden rakentamisessa. Se on kokonaisuus, joka toi meidät nykyiseen vaurauteen. Mutta jonka olemme viime vuosina Suomessa antaneet rapistua. Meille vihreille Suomalainen koulu on politiikaan ydinasia. Nyt kouluista leikkaaminen on lopetettava. Suomalainen koulu, varhaiskasvatuksesta yliopistoon pitää palauttaa ja nostaa oikealle paikalleen maailman parhaaksi.

Kaikki meidän teemamme kiertyvät yhden teeman ympärille toiset suoremmin toiset löyhemmin. Se teema on avain uuteen nousuun, se nostaa köyhyydestä, se syntyy aina uudelleen tärkeimmästä luonnonvarastamme osaamisesta ja koulutuksesta. Se teema on työllisyys.

Luodaan uutta työtä valjastamalla energiamurros, aurinko, tuuli ja metsämme, kestävän talouden rakentamiseen. Uudistetaan teollisuuttamme ja palvelujamme. Luodaan turvaa työelämään perustulolla.

 

Hyvä valtuuskunta

Tänään kirkastamme sen mitä vaaliohjelmaamme kirjaataan näistä neljästä tärkeimmästä vaaliteemastammme. Hyvä valtuuskunta te edustatte täällä Vihreiden kenttää.

Tänään hyväksyttävä vaaliohjelma lähtee mukananne kaikkialle Suomeen. Sitä ei ole tarkoitus piilottaa työpöytänne kansioon, eikä pöytäkirjan liitteeksi. Se on tarkoitus saattaa äänestyspäätöksiään pohtivien korviin ja mieliin.

On hyvin paljon teistäkin kiinni hyväksyttekö tänään pöytäkirjan liitteen vai vaalikevään puhutuimman paperin. Teidän pitää viedä ohjelma mukananne Vihreälle kentälle. Teidän on yhdessä muiden kentän aktiivien kanssa vietävä viestimme olohuoneisiin, kahviloihin, työpaikoille, toreille, pukuhuoneisiin, bussipysäkeille sosiaaliseen mediaan ja rappukäytäviin.

 

Hyvä valtuuskunta

Nyt mennään täysillä vaaleihin ja tehdään tästä meidän yhteinen koko kentän yhdessä tekemä vaali. Nyt jos koskaan, valtuuskunta.
Nyt jos koskaan tehdään kaikkien aikojen kampanja.
Nyt jos koskaan – tehdään parempaa huomista, kaikille suomalaisille.

Jaa sivu: