Mitä puolue-elimet tekevät?

Mitä kuuluu Vihreiden puoluehallituksen ja puoluevaltuuskunnan tehtäviin? Kuinka usein ne kokoontuvat? Keitä niissä on jäseninä?

Puoluehallitus

Hallituksessa on 12 jäsentä ja 8 varajäsentä. 12 varsinaisen jäsenen joukossa ovat puolueen puheenjohtaja ja kolme varapuheenjohtajaa. Muilla 8 jäsenellä on henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallitus kokoontuu noin 12 kertaa vuodessa, yleensä perjantai-iltaisin tai lauantaisin puoluetoimistolle. Valtuuskunnan kokousten ja puoluekokouksen yhteydessä hallitus kokoontuu edeltävänä perjantaina, useimmiten kokouspaikkakunnalla. Puolue korvaa matkakulut ja tarvittaessa majoituskulut, myös varajäsenille, jotka aina myös kutsutaan kokouksiin. Kokouspalkkioita tai päivärahoja ei makseta. Muutama kokous vuosittain on pidetty sähköisenä.

Jäsenet edustavat piiri- ja liittojärjestöjä sekä valtakunnallisia henkilöjäsenyhdistyksiä. Näiden järjestöjen edustajat käytännössä neuvottelevat hallituksen kokoonpanon puoluekokouksessa. Puheenjohtajisto valitaan vaaleilla.

Puoluehallituksen tehtävät on lueteltu sääntöjen 14 §:ssä. Poliittista linjanvetoa hallitus toteuttaa hyväksymällä kannanottoja, linjapapereita ja lausuntoja. 

Puolueen työryhmien puheenjohtajiksi valitaan usein puoluehallituksen jäseniä.

Puoluehallituksen tämän hetkinen kokoonpano


Puoluevaltuuskunta

Valtuuskunnassa on puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan lisäksi 40 muuta jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet.

Valtuuskunta kokoontuu pääsääntöisesti neljä kertaa vuodessa, näistä yleensä kahdesti Helsingissä ja loput vaalipiirejä kiertäen. Kokoukset kestävät viikonlopun, lauantaiaamupäivästä sunnuntai-iltapäivään. Eduskuntavaalien jälkeen valtuuskunta pitää yhden tai useamman yhteiskokouksen eduskuntaryhmän kanssa, jossa käsitellään hallitusyhteistyöhön osallistumista. Puolue korvaa matka- ja majoituskulut. Varajäsenten kulut maksetaan vain, kun varsinainen ei osallistu. Kokouspalkkioita tai päivärahoja ei makseta. Valtuuskunnan puheenjohtajisto kutsutaan myös puoluehallituksen kokouksiin.

Valtuuskunnan kokoonpano neuvotellaan puoluekokouksessa samaan tapaan kuin puoluehallituksenkin.

Valtuuskunnan tehtävät on lueteltu sääntöjen 17 §:ssä. Käytännössä merkittävin tehtävä on poliittisten ohjelmapaperien käsittely ja hyväksyminen sekä hallitusyhteistyötä päättäminen. Myös puolueen budjetin ja toimintasuunnitelman hyväksyminen edustaa tärkeätä vallankäyttöä.

Puoluevaltuuskunnan tämän hetkinen kokoonpano

Nämä kuvaukset ovat varsin lyhyet. Jäikö jokin asia epäselväksi? Laita meiliä: hallintopaallikko@vihreat.fi

Jaa sivu:
Tutustu Vihreään Lankaan! 38€ vuodessa