1.11.2016
 

Vihreä liitto r.p. etsii tilintarkastusyhteisöä vastaamaan puoluelain 9 c §:n mukaisesta puolueen tilintarkastuksesta. Tarkastuksen kohteena on Vihreä liitto r.p. sekä 11 sen 12:sta piirijärjestöstä. Piirijärjestöistä suurin, Helsingin piiri, järjestää tilintarkastuksensa itse.


Tietoa tarkastuksen kohteesta

Suomi jakautuu 12 vaalipiiriin, joista jokaisessa toimii vihreä piirijärjestö. Piirijärjestöjen jäseniä ovat piirin alueella toimivat vihreät jäsenyhdistykset, joita on noin 190. Jokainen Vihreiden henkilöjäsen kuuluu johonkin, yhteen tai useampaan, näistä vihreistä yhdistyksistä. Puolueella ei ole suoria henkilöjäseniä. Henkilöjäseniä yhdistyksillä on yhteensä runsaat 7 000. Jäsenmaksuliikenne kulkee kuitenkin puolueen kautta.

Puolueella on palveluksessaan 30  henkilöä joiden palkat maksetaan puolueen toimesta. Lisäksi on runsaasti matkakorvauksia ja jonkin verran palkkioita.

Tarkastuksen kohteiden edelliset tilinpäätökset ovat löydettävissä osoitteessa http://vaalirahoitus.fi/fi/index/puoluetukiilmoituksia/ilmoituslistaus/tilinpaatostiedot.html

Tarkempaa tieto Vihreän liiton ja sen piirijärjestöjen toiminnasta löytyy myös netistä osoitteesta www.vihreat.fi

Tietoa tarkastuksesta

Tarkastustehtäväksianto sisältää tilinpäätöksen ja tilikauden aikaisen tilintarkastuksen.

Sopimus tilintarkastustoimeksiannosta tehdään koskemaan tilikautta 2017. Puolue tekee sopimuksen myös tarkastettavien piirijärjestöjen puolesta, jotka päättävät kukin omalta osaltaan osallistumisestaan sopimukseen vuosittain. Sopimusta voidaan jatkaa vuosittain ilman uutta kilpailutusta

Tarkastukset suoritetaan puolueen toimistolla Helsingissä, koska kaikkien tarkastettavien yhteisöjen kirjanpito hoidetaan keskitetysti tilitoimistossa Helsingissä.

Tilintarkastusyhteisöltä edellytetään kokemusta järjestöjen tilintarkastuksista sekä katsotaan eduksi puoluelain ja vaalirahoituslain soveltamisen tuntemus.

Tarjouksen tulee sisältää
- arvio työmäärästä erikseen Vihreän liiton ja piirien osalta
- arvio vuosiveloituksesta Vihreän liiton ja piirien osalta erikseen
- tarjouksen tulee sisältää kustannukset myös mahdollisten puhelimitse ja sähköpostin välityksellä tapahtuvasta neuvonnasta
- tarjouksessa tulee esittää henkilö joka tulisi toimimaan yhteisönne vastuullisena tilintarkastajana ja joka myös itse osallistuu tilintarkastuksen suorittamiseen.

Pyydämme tarjoukset 11.11. klo 12 mennessä sähköpostitse osoitteeseen talous@vihreat.fi.

 

Jaa sivu: