Ehdolla varapuheenjohtajaksi

Olen erityisluokanopettaja ja pienyrittäjä Vantaan Keimolasta, 53-vuotias kahden aikuisen lapsen isä.

Toimin kansanedustajana ja ympäristövaliokunnan sekä suuren valiokunnan jäsenenä 2009-2011. Aiemmin olen ollut mm. Vantaan kaupunginvaltuutettu (1993-2007), ympäristövalvontalautakunnan pj. (1997-2000) ja valtuuston 2. vpj. 2001-2006. Vuosina 2007-2009 olin Vantaan vs. vapaa-ajan ja asukaspalveluiden toimialan johtaja, minkä johdosta en ollut vaalikelpoinen viime kunnallisvaaleissa.

Minulle luonnon- ja ympäristönsuojelu on tärkein asia politiikan piirissä. Oikeasti kestävän kehityksen edistäminen on vihreiden erityinen tehtävä; talousrakenteet on saatava tukemaan luonnon ja ympäristön tilan parantamista. Jatkuva ja loputon talouskasvu lisää luonnonvarojen kulutusta, ja siksi kasvu-uskolle on haettava vaihtoehtoja.

Vihreän politiikan keskiöön on nostettava ilmastonsuojelu ja luonnon monimuotoisuuden varjeleminen; ilmastonmuutos ja biodiversiteetin hupeneminen ovat tämän päivän suurimmat globaalit uhat ihmiskunnalle ja koko elonkehälle.

Meidän pitää voimallisesti edistää luonnon monimuotoisuuden suojelemista: metsiä, soita, vesistöjä, perinneympäristöjä. Nämä asiat eivät ole keskeisiä millekään muulle puolueelle - välillä on tuntunut, etteivät vihreillekään! Myös kunnianhimoisessa ilmastonsuojelussa tarvitaan vihreää voimaa.

Mutta politiikassa on tietysti muutakin kuin luonnon- ja ympäristönsuojelua. Erityisopettajana kannan erityistä huolta lasten ja nuorten syrjäytymisestä. Peruskoulun hyvä kunto on tärkein syrjäytymistä ehkäisevä tekijä, mutta myös yhteiskuntatakuun laajentamista tarvitaan. Jokaiselle nuorelle on löydettävä paikka peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen päätyttyä.

Myös työllisyyden edistäminen ja köyhyyden vähentäminen on tärkeää, jotta kansakuntaamme uhkaava kahtiajakautuminen voidaan torjua. Ns. välityömarkkinoita on kehitettävä niin, että osatyökykyisillä on nykyistä paremmat mahdollisuudet osallistua työelämään. Perustulo on yksi keskeisimmistä keinoista tämän edistämiseksi. Maahanmuuttajien kotouttamiseen tarvitaan enemmän voimaa ja osaamista.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen on välttämätöntä, kun julkinen rahoitus on kriisissä ja väestömme ikääntyy kovalla vauhdilla. Vihreiden rakenne- ja rahoitusmallia sote-palveluiden uudelleenjärjestämiseksi on vietävä eteenpäin; monikanavaisesta rahoitusmallista on päästävä eroon.

Arvelen, että minulla olisi hyvät mahdollisuudet tuoda lisää kirjoa Vihreiden johtoon: olen tanakassa keski-iässä oleva vihreä perusmies, jolla on verrattain pitkä ja laaja kokemus luottamustehtävistä politiikan eri tasoilta.

 

Esitykset: Vantaan Vihreät (21.4.) ja Uudenmaan Vihreät (26.4.).

 

Jaa sivu: