Hyväksytty puoluekokouksessa 17.5.2009

Vuosi 2010 on Vihreille eduskuntavaaleihin valmistautumisen vuosi. Vuoden 2011 vaaleissa tavoitteemme on vahvistaa kannatustamme yli 10 prosentin. Vaalivalmistelut aloitetaan sekä puoluetoimistolla että piireissä vuoden aikana. Alkuvuoden painopiste tulee olemaan kampanjan suunnittelussa ja ehdokashankinnassa. Toiminnanjohtajille ja piirijohdolle järjestetään vuoden aikana vaalisuunnitelmia käsitteleviä tapaamisia. Vaalityöryhmä  asetetaan heti vuoden alussa ja se vastaa vaalien suunnittelusta. Vuoden 2011 eduskuntavaalit, 2012 presidentinvaalit ja 2012 kunnallisvaalit tehdään yhtenä kokonaisuutena.

Vihreiden strategia vuoteen 2015 hyväksytään puoluekokouksessa 2009. Sen toimeenpano aloitetaan jo syksyllä 2009, mutta toimeenpanon pääosa tapahtuu vuonna 2010. Puoluekokoukselle valmistellaan yhteistyössä piiri- ja liittojärjestöjen kanssa sääntömuutosesitys, jossa muun muassa otetaan huomioon strategian vaatimukset. Piirijärjestöille laaditaan yhdessä puoluetoimiston kanssa yksilölliset strategiat, joissa käsitellään mm. vaalit, puolueen strategian asettamat haasteet sekä jäsenhankinta.

Jäsenhankinta on vuoden painopiste. Olemme asettaneet tavoitteeksemme 15 000 jäsentä, joka pitäisi saavuttaa vuonna 2015. Tämä vaatii huomattavan määrän suunnittelua ja uusia jäsenhankintakeinoja. Nämä kaikki käynnistetään syksyllä 2009, mutta 2010 on toimeenpanon kannalta keskeinen vuosi.

Talvella 2010 järjestetään kunnallistoimijoiden Vihreät kuntapäivät. Kesällä 2010 järjestetään kesäpäivät, joissa pääpainona ovat eduskuntavaalit 2011. Uutena konseptina puolue järjestää syksyllä paikallisyhdistysten puheenjohtajien tapaamisen. Lisäksi vuoden aikana järjestetään kolme piiri- ja liittojohdon tapaamista.

Sekä perinteisen että verkkoviestinnän kehittäminen on yksi vuoden painopisteitä. Viestinnän kehittämisen kohteina ovat hallitustyöskentelystä viestiminen, eduskuntavaaleihin valmistautuminen, tapaamiset päätoimittajien ja poliittisten toimittajien kanssa sekä verkon elävöittäminen verkkouudistuksen pohjalta. Viestintään pyritään luomaan myös uusia konsepteja ja jäsenyhdistysten viestinnän kehittämistä tuetaan. Erityisesti kiinnitetään huomiota sisäiseen viestintään sekä viestinnän ja kampanjoinnin linkittämiseen. Ruotsinkieliselle viestinnälle laaditaan kehittämiskonsepti.

Puoluekokouksessa hyväksytään puolueen ensimmäinen poliittinen ohjelma eduskuntavaalikaudelle 2011–2015.

Jaa sivu: