Toimintasuunnitelma 2019

Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 18.11.2018

 

Johdanto

 

Vihreät on olemassa muuttaakseen maailmaa. Vuosi 2019 on eduskuntavaalien ja eurovaalien vuosi. Sen tavoite on kääntää Suomen ja Euroopan suunta kohti parempaa.

 

Tehtävämme on tuoda tulevissa vaaleissa kestävä ja inhimillinen vaihtoehto Suomen ja Euroopan suunnaksi. Puolueen kärkiteemoina jatkuvat aiempien linjausten mukaisesti ympäristö, köyhyys, koulutus ja työ. Kärkiteemat jäsentävät työtämme, mutta eivät rajoita asioiden kirjoa, joiden puolesta toimimme.

 

Kärkiteemojen rinnalla tuomme vahvasti esiin esimerkiksi globaalin vastuun kysymykset sekä muita vihreän politiikan keskeisiä aiheita kuten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja avoin päätöksenteko. Kärjistyvässä kamppailussa yhteiskuntamme perusarvoista puolustamme päättäväisesti ihmisarvoa, demokratiaa, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia emmekä anna periksi vihan, pelon ja valheiden lietsonnalle.

 

Puolue käy eduskuntavaaleihin oppositioasemasta, selkeänä vaihtoehtona istuvan hallituksen kovalle ja kestämättömälle linjalle. Ihmisten huolet ja toiveet kohdistuvat asioihin, joihin tarvitaan vihreitä ratkaisuja kipeämmin kuin koskaan. Teemme tavoitteidemme puolesta vaikuttavaa, kirkasta ja tinkimätöntä vihreää politiikkaa lunastaaksemme joka päivä ihmisten luottamuksen vaihtoehdollemme. Haluamme viedä viestimme ihmisten arkeen ja koskettaa elämää jota he elävät. Kutsumme kaikki vihreitä arvoja kannattavat mukaan tekemään muutosta paremman huomisen puolesta.

 

Vuoden 2019 painopisteet

 

Puolueen toiminnan painopiste on kevään eduskuntavaaleissa sekä niitä seuraavissa eurovaaleissa sekä mahdollisissa maakuntavaaleissa. Kaikki toiminta keskitetään vaalityötä varten, sillä vaaleissa ratkaistaan vihreiden arvojen paino politiikassa seuraavina vuosina.

 

Loppuvuotta 2019 hallitsee valmistautuminen uuteen vaalikauteen ja sen haasteisiin:

  • Vaalien jälkeen puolue laatii päivitetyn toimintasuunnitelman ja budjetin, jossa toiminta mitoitetaan vaalituloksen mukaisiin resursseihin.

  • Puoluekokouksessa 2019 käynnistetään puolueen seuraavan periaateohjelman laatiminen osallistamalla laajasti aktiivit mukaan.

 

Järjestötoiminta ja organisaatio

 

Vuonna 2019 keskitytään vihreän järjestökentän vahvistamiseen eduskuntavaaleja hyödyntäen. Kun vaalikampanjassa vedetään mukaan satoja uusia toimijoita, pyritään heidät sitouttamaan jäseninä ja aktiiveina puolueen perustoimintoihin. Vihreä järjestötoiminta tukee puolueen kokonaistavoitteita määrätietoisesta vaalityöstä, vapaaehtoisvoimien hyödyntämisestä sekä jäsenhankinnasta.

 

Viestintä

 

Kevään 2019 viestinnällinen päätehtävä on kampanjastrategiaa tukeva, kohderyhmät tavoittava ja brändin mukainen viestintä vihreästä vaihtoehdosta Suomen suunnaksi eduskunta- ja eurovaalikamppailussa.

 

Vaalien jälkeen edessä on puolueen viestinnällisen tilanteen uudelleenarviointi uudessa asetelmassa – uuden eduskuntaryhmän, uuden vaalikauden, puoluekokouksen ja puolueen senhetkisen aseman (oppositiossa tai hallituksessa) pohjalta. Tämän arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat päivitykset puolueen brändiin ja viestintästrategiaan.

 

Ulkoisessa viestinnässä tavoitellaan perinteisen median ja sosiaalisen median saumatonta yhteispeliä. Hyvää mediayhteistyötä pidetään yllä aktiivisella yhteydenpidolla toimittajiin ja pitämällä huolta siitä, että Vihreillä on kiinnostavaa, näkemyksellistä, rohkeaa ja tulevaisuuteen katsovaa sanottavaa julkisessa keskustelussa.

 

Some-viestinnässä luodaan jatkuvasti uusia konsepteja ja pidetään yllä Vihreiden kykyä tarttua nopeasti kohderyhmiä liikuttaviin aiheisiin. Some-viestinnässä painotetaan visuaalisuutta, videotuotantoja, live-lähetyksiä ja uusien kanavien suunnitelmallista hyödyntämistä.

 

Eurooppalainen ja kansainvälinen toiminta

 

Eurooppalainen politiikka on osa puolueen normaalia poliittista toimintaa, jota tehdään yhtaikaa niin Suomessa kuin Euroopan tasolla. Vihreät toimii aktiivisesti osana Euroopan vihreää puoluetta (European Green Party, EGP).

 

Suomen EU-puheenjohtajuuskausi osuu vuoden 2019 jälkipuoliskolle. Tämän johdosta eurooppalaiset poliittiset teemat ovat vahvasti läsnä jo eduskuntavaaleissa, joiden jälkeen muodostettava hallitus johtaa Suomen puheenjohtajakautta. Puolueen tavoite on, että vihreiden kärkiteemat ovat mahdollisimman keskeisessä osassa Suomen puheenjohtajakauden asialitaa.

 

Euroopan parlamentin vihreän ryhmän, suomalaisten vihreiden jäsenten ja puolueen vahvaan yhteistyöhön panostetaan. Tavoitteena on tuoda EU-tasolla käytävä poliittinen keskustelu osaksi suomalaista poliittista keskustelua ja osallistua siihen.

 

Etenkin muiden pohjoismaiden vihreisiin puolueisiin pidetään yhteyttä aktiivisesti myös EGP:n työn ulkopuolella. Samoin verkostoja Maailman vihreisiin (Global Greens) pidetään yllä.

 

Talous

 

Puolueen talouden perusta vaalikaudelle 2019-2023 määräytyy eduskuntavaalituloksen pohjalta. Tätä koskevat johtopäätökset tehdään puoluehallituksessa ja puoluevaltuuskunnassa vaalituloksen selvittyä.

 

Puolueen jäsenyhdistysten osallistumista poliittiseen toimintaan tuetaan puoluevaltuuskunnan vuonna 2013 vahvistamien perusteiden mukaisesti.

 

Vihreät Naiset ry:n tukiosuus on 5,85 % puolueavustuksesta, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry:n 2,4 %, Vihreät vaivaiset ry:n 0,425 % ja valtakunnallisten henkilöjäsenyhdistysten 0,65 % (jaetaan avustusanomusten pohjalta; eduskuntavaalien jälkeen puoluehallitus tarvittaessa päivittää tukikriteerit). Piirijärjestöille maksetaan vähintään 4 % puolueavustuksesta suorana tukena sekä erillinen työntekijätuki. Piirijärjestöjen suora tuki kohdennetaan piirijärjestöille vahvistettujen periaatteiden mukaisesti jäsenmaksumäärien suhteessa siten, että jokaiselle piirijärjestölle on taattu 5 000 euron suuruinen minimituki.

Jaa sivu: