I De Grönas nya Finland är man tolerant. Alla behandlas rättvist och jämställt. Rasism och diskriminering godkänns helt enkelt inte.

För oss är alla människor lika värda. Var och en kan vara sig själv – så länge man respekterar andra människors rätt till detsamma. I det nya Finland vi strävar att förverkliga är könet inget hinder, utan en resurs. Papporna har mer tid för barnen. Kvinnorna får lika lön för lika arbete. I det nya Finland spelar det ingen roll om man råkar vara hetero eller homo. Rätten att ingå äktenskap med den människa man älskar gäller även par av samma kön. Alla drar nytta av likställdheten. Var och en kan andas friare.

De Grönas nya Finland är ett land, där även de nya finländarna kan känna sig trygga – och nyttiga. Varje invandrares historia är olik. De som kommer till Finland behandlas som människor, inte som en ansiktslös massa. Finland bryr sig om de allra svagaste både inom landets gränser och utanför dem. Därför att det är förnuftigt. Men framför allt därför att det är rätt.

I De Grönas nya Finland innebär invandringspolitiken fungerande och rättvisa lösningar. Man får komma hit och vara företagsam och arbeta. Vi underlättar sysselsättningen av invandrare och förbättrar integrationen genom att garantera att alla ges möjlighet att lära sig finska. (Eller svenska vid behov.)

Bild: April Zozia / Flickr. Licens: CC Attribution-ShareAlike 2.0 Generic
Jaa sivu: