Förutom militära säkerhetsrisker bör man lyfta fram nya hotbilder som terrorism och spridning av massförstörelsevapen, men även miljökatastrofer, kärnkraftssäkerhet och spridning av smittosamma sjukdomar utgör hot mot vår trygghet.

När hoten förändras bör också säkerhetspolitikens metoder förändras. Den internationella miljöpolitiken med vars hjälp man försöker trygga en ekologiskt hållbar värld är ett viktigt medel att förebygga de konflikter som kan uppstå på grund av begränsade naturresurser och klimatförändringen. Det är lättare att åtgärda konflikterna preventivt om samhällets basfrågor är välskötta, om medborgarna bemöts jämlikt, om demokratin fungerar och välfärdsklyftorna inte är orimliga.

Vi anser att Finland och Europeiska unionen bör bära ansvar också för den globala säkerheten. De Gröna anser att Finland inte ska ansöka om medlemskap i militäralliansen NATO.

Bild: Graphophile / Wikimedia Commons. Licens: CC Attribution ShareAlike

Jaa sivu: