« takaisin edelliselle sivulle


Julkaisupäivä: 10.9.2009

Hallitustaipaleessa sen alku on monella tapaa mieleenpainuvinta. Hallitusneuvottelut on kokemus, jota neuvottelija ei unohda. Viidessä päivässä lyödään lukkoon suuret ratkaisut tuleviksi vuosiksi, ja samalla pitää kyetä arvioimaan, onko kokonaisuudesta muodostumassa oman taustaryhmän kannalta tavoiteltu. Paljon on kiinni taidoista, ei vaan tahdoista.

Itse neuvottelin oikeus- ja sisäasioista, ja niiden osana maahanmuuttopolitiikasta. Hallitusohjelmassa sitoudutaan uudenlaiseen linjaan, jossa maahanmuuttajat ovat ennen muuta ihmisiä, jossa kotoutumiseen panostetaan ja lupamenettelyjä yksinkertaistetaan. Myös turvapaikanhakijoiden ja ns. b-luvalla maassa olevien asemaa luvattiin parantaa. Vihreät olivat tähän tulokseen hyvin tyytyväisiä.

Maahanmuuttopolitiikka koskevissa neuvotteluissa näkyi myös se, että poliittinen valmistelutyö voi kantaa hedelmää. Meillä oli näkemys siitä, mitä haluamme, kunnolliset perustelut, ja konkreettisia ideoita. Näitä tarvitsemme seuraaviinkin hallitusneuvotteluihin.

**

Hallitusohjelmassa sitouduttiin tarkastelemaan vaalirahoitusta ottaen huomioon Grecon suositukset. Hallitusneuvotteluissa lopullinen ratkaisu jäi kuitenkin auki.

Kun kävi ilmi, että monet olivat jättäneet ilmoittamatta saamiaan lahjoituksia, poliittinen ilmapiiri muuttui nopeasti. Poliittiset ryhmät jakoivat käsityksen siitä, että vaalirahoituksen ja puoluerahoituksen avoimuutta tulee lisätä, tai ajaudumme poliittisen järjestelmän legitimiteettikriisiin. Kesän 2009 keskustelu on edelleen heikentänyt luottamusta politiikan puolueettomuuteen ja nostanut vaatimustasoa puoluerahoituksen avaamisessa.

Vaalirahoituslaki on hyväksytty eduskunnassa ja se on ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan käytössä syksyn kunnallisvaaleissa Karkkilassa, Kauniaisissa, Vihdissä ja Loviisassa. Muutos on historiallinen, ilmoitettavan lahjoituksen rajat laskivat, yksittäisille lahjoituksille asetettiin tukikatto ja vaalirahoitusilmoitusten tarkastus siirtyi valtiontalouden tarkastusvirastolle. Samalla mahdollistettiin ennakkoilmoituksen tekeminen, ehdokas saa viestittää äänestäjilleen jo ennen vaaleja, mistä hänen vaalirahoituksensa ja –kulunsa muodostuvat.

Tarastin työryhmä antaa syksyllä 2009 esityksensä puoluerahoituksen avaamiseksi. Tästä annetaan hallituksen esitys keväällä 2010.

***

Oikeusministerinä olen tehnyt työtä sen eteen, että lapsen näkökulma otettaisiin vahvasti esiin tuomioistuimissa, rikoslainsäädännössä ja kaikessa, mitä oikeusministeriö tekee. Miten voisimme lapsen etu huomioiden käsitellä lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevia asioita tuomioistuimissa? Miten voisimme suojella lasta joutumasta rikoksen kohteeksi?

Keskustelua käydään myös kansainvälisellä tasolla. Euroopan neuvoston piirissä on luotu käsite child friendly justice, lapsiystävällinen oikeus, jolla tarkoitetaan lapsen edun huomioimista laajasti sekä uudistuksia valmisteltaessa että käytännön toimissa. Oikeusministeriö on julkaissut aiheesta keskustelupaperin, jotta voimme käydä vuoropuhelua siitä, missä kaikessa on mukana lapsen edun näkökulma ja miten se voitaisiin parhaalla tavalla ottaa huomioon.

Kuluvana vuonna on keskusteltu myös groomingin eli lapsiin internetissä kohdistuvan seksuaalisen houkuttelun kriminalisoinnista. Olen asettanut työryhmän, jonka työn yksi osa on ratkaista se, miten grooming Suomessa voidaan tehdä rangaistavaksi.

***

Loppuhallituskautta tulee leimaamaan finanssikriisi ja sen myötä syntynyt laaja talouskriisi. Suurena haasteena tulee olemaan hyvien kuntapalveluiden järjestäminen tiukemman talouden aikana. Hengen täytyy olla se, että yhdessä voimme selvitä laman yli. Viime laman kokemuksista täytyy oppia.

Talouskriisi heijastuu aina voimakkaimmin heikoimmassa asemassa oleviin. Oikeusministeriössä käymme läpi ylivelkaantuneiden asemaa. Koko hallituksen tasolla meidän täytyy löytää uusia keinoja syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten aseman parantamiseen, jotta taloudellinen kriisi ei muodostaisi kohtuutonta inhimillistä kriisiä.

 

Jaa sivu: