Haku Vihreiden työryhmiin on päättynyt. Vihreän liiton hallituksen ja valtuuskunnan työn tukemiseksi on perustettu useita työryhmiä. Työryhmät seuraavat ja käyvät ajankohtaista keskustelua toimialaansa liittyvistä kysymyksistä ja tarpeen mukaan järjestävät seminaareja, keskustelutilaisuuksia sekä valmistelevat toimialaansa liittyvät pohjaesitykset hallituksen lausunnoiksi ja kannanotoiksi sekä valtuuskunnan hyväksymiksi ohjelmiksi.

Työryhmät kokoontuvat tarpeen mukaan, mutta pääosa työskentelystä tapahtuu yleensä sähköpostitse. Työryhmien kokouksiin osallistuville työryhmien varsinaisille jäsenille korvataan matkakulut Vihreiden matkustussäännön mukaisesti. Kokouspalkkioita tai päivärahoja ei makseta.

Työryhmien kokoonpanosta päättää puoluehallitus, ja niiden koostamisessa pyritään asiantuntemuksen ja kiinnostuksen lisäksi ottamaan huomioon alueellinen edustavuus ja sukupuolten tasa-arvo.

Syksyn 2009 työryhmähaku kattaa työryhmät, jotka toimivat pääosin tammikuussa 2010 alkavan kaksivuotiskauden. Haku tapahtuu kahdessa osassa:

- 1. vaihe (6 työryhmää): työryhmät nimetty, ks. www.vihreat.fi/tyoryhmat

- 2. vaihe: haku seuraaviin työryhmiin:

 • ympäristötyöryhmä
 • maaseututyöryhmä
 • työelämätyöryhmä
 • eläintyöryhmä
 • koulutuspoliittinen työryhmä
 • liikennepoliittinen työryhmä
 • turvallisuuspoliittinen työryhmä
 • oikeuspoliittinen työryhmä
 • perustulotyöryhmä
 • tekijänoikeustyöryhmä
 • ruokapoliittinen työryhmä
 • kielipoliittinen työryhmä

Tarkemmat kuvaukset 2. hakuvaiheen työryhmistä on alla.

Ympäristötyöryhmä

Työryhmän toimeksiantona on tuottaa Vihreiden uusi ympäristöohjelma huhtikuun 2011 valtuuskuntaan. Ympäristöohjelman tulee sisältää luonnonsuojelun tavoitelinjaukset, joita voidaan käyttää sekä vaaliteemana että tulevissa hallitusneuvotteluissa. Lisäksi työryhmän tehtävänä on seurata ympäristöpolitiikkaa, järjestää keskustelutilaisuuksia tai seminaareja ajankohtaisista aiheista ja pitää yhteyttä sidosryhmiin. Työryhmä voi jakautua sopiviksi katsomiinsa alaryhmiin, jotka käsittelevät esimerkiksi ilmastoa, luonnonsuojelua ja vesipolitiikka. Ilmoita hakemuksen yhteydessä asiantuntemuksesi ja preferenssisi eri ympäristöteemojen valmisteluun.

Työryhmä velvoitetaan toimimaan etupainotteisesti siten, että sillä on valmiudet työstää ja julkaista ainakin keskeinen osa luonnonsuojelun tavoitelinjauksista toukokuun 2010 loppuun mennessä. Työryhmä raportoi tavoitelinjaukset hallitukselle kesäkuussa 2010.

Puheenjohtaja Pasi Toiviainen, sihteeri Olli Aalto

Maaseututyöryhmä

Työryhmän edellytetään valmistelevan alaansa koskevat ns. perusviestit, 2-3 kannanottoa ja valtuustoaloitepohjaa valtuuskuntakaudella ja alaansa koskevia hallitusohjelmatavoitteita 5-10 kpl syyskuun 2010 loppuun mennessä sellaisessa muodossa, että ne mahtuvat yhdelle liuskalle. Ryhmän on tuotettava myös lyhyt linjaus maataloustuista sekä tarkistuslista, jota voidaan käyttää ryhmän tuottaman ohjelman tavoitteiden toteutumisen seurantaan.

Puheenjohtaja Johanna Karimäki, sihteeri Timo Lahti

Työelämätyöryhmä

Työryhmän edellytetään valmistelevan alaansa koskevat ns. perusviestit, 2-3 kannanottoa valtuuskuntakaudella ja alaansa koskevia hallitusohjelmatavoitteita 5-10 kpl syyskuun 2010 loppuun mennessä sellaisessa muodossa, että ne mahtuvat yhdelle liuskalle. Ryhmän on tuotettava tarkistuslista, jota voidaan käyttää ryhmän tuottamien hallitusohjelmatavoitteiden ja muiden esitysten tavoitteiden toteutumisen seurantaan.

Puheenjohtaja Johanna Karimäki, sihteeri Timo Lahti

Eläintyöryhmä

Työryhmän edellytetään valmistelevan alaansa koskevat ns. perusviestit, 2-3 kannanottoa ja valtuustoaloitepohjaa valtuuskuntakaudella ja alaansa koskevia hallitusohjelmatavoitteita 5-10 kpl syyskuun 2010 loppuun mennessä sellaisessa muodossa, että ne mahtuvat yhdelle liuskalle. Ryhmän on tuotettava tarkistuslista, jota voidaan käyttää ryhmän tuottamien hallitusohejelmatavoitteiden toteutumisen seurantaan.

Puheenjohtaja Laura Rantanen

Koulutuspoliittinen työryhmä

Työryhmän edellytetään valmistelevan alaansa koskevat ns. perusviestit, 2-3 kannanottoa ja valtuustoaloitepohjaa valtuuskuntakaudella ja alaansa koskevia hallitusohjelmatavoitteita 5-10 kpl syyskuun 2010 loppuun mennessä sellaisessa muodossa, että ne mahtuvat yhdelle liuskalle. Ryhmän on tuotettava tarkistuslista, jota voidaan käyttää ryhmän tuottaman ohjelman toteutumisen seurantaan. Ryhmän toiminnassa otetaan painopisteiksi ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulut.

Puheenjohtaja Kirsi Ojansuu, sihteeri Mikko Huovila

Liikennepoliittinen työryhmä

Työryhmän edellytetään valmistelevan alaansa koskevat ns. perusviestit, 2-3 kannanottoa ja valtuustoaloitteiden pohjaa valtuuskuntakaudella sekä alaansa koskevia hallitusohjelmatavoitteita 5-10 kpl syyskuun 2010 loppuun mennessä sellaisessa muodossa, että ne mahtuvat yhdelle liuskalle. Ryhmän on tuotettava tarkistuslista, jota voidaan käyttää ryhmän tuottaman ohjelman toteutumisen seurantaan.

Puheenjohtaja Oras Tynkkynen, sihteeri Heikki Korpela

Turvallisuuspoliittinen työryhmä

Työryhmän edellytetään valmistelevan linjapaperin valikoivasta asepalveluksesta toukokuun 2010 loppuun mennessä, alaansa koskevat ns. perusviestit, 2-3 kannanottoa valtuuskuntakaudella ja alaansa koskevia hallitusohjelmatavoitteita 5-10 kpl syyskuun 2010 loppuun mennessä sellaisessa muodossa, että ne mahtuvat yhdelle liuskalle. Ryhmän on tuotettava tarkistuslista, jota voidaan käyttää ryhmän tuottamien tavoitteiden toteutumisen seurantaan.

Puheenjohtaja Johanna Sumuvuori, sihteeri Jouni Vauhkonen

Oikeuspoliittinen työryhmä

Työryhmän edellytetään valmistelevan alaansa koskevat ns. perusviestit, 2-3 kannanottoa valtuuskuntakaudella ja alaansa koskevia hallitusohjelmatavoitteita 5-10 kpl syyskuun 2010 loppuun mennessä sellaisessa muodossa, että ne mahtuvat yhdelle liuskalle. Ryhmän on tehtävä hallitusohjelmatavoitteet yhteistyössä oikeusministerin Tuija Braxin kanssa. Ryhmän on tuotettava tarkistuslista, jota voidaan käyttää ryhmän tuottamien tavoitteiden toteutumisen seurantaan.

Puheenjohtaja Timo Ahonen, sihteeri Hanna-Kaisa Lähde

Perustulotyöryhmä

Työryhmän edellytetään valmistelevan Vihreiden perustulokannat päivittämällä linjapaperin (max. 6 liuskaa) toukokuun loppuun 2010 mennessä, tarkistavan omalta osaltaan Vihreiden sosiaaliturvaan liittyvät tavoitteet SATA-komitean työn valmistuttua, tuottavan alaansa koskevat ns. perusviestit, 2-3 kannanottoa valtuuskuntakaudella ja alaansa koskevia hallitusohjelmatavoitteita 5-10 kpl syyskuun 2010 loppuun mennessä sellaisessa muodossa, että ne mahtuvat yhdelle liuskalle. Ryhmän on tuotettava tarkistuslista, jota voidaan käyttää ryhmän tuottamien tavoitteiden toteutumisen seurantaan.

Puheenjohtaja Ville Ylikahri, sihteeri Martti Tulenheimo

Tekijänoikeustyöryhmä

Työryhmän tehtävänä on tuottaa Vihreiden immateriaali- ja tekijänoikeuksia koskevat linjaukset linjapaperin muodossa lokakuun loppuun 2010 mennessä.

Puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto, sihteeri Vesa Saarinen

Ruokapoliittinen työryhmä

Työryhmän tehtävä on kirjoittaa ruokapoliittinen linjapaperi syyskuun 2010 loppuun mennessä.  Työryhmän edellytetään valmistelevan alaansa koskevat ns. perusviestit, 2-3 kannanottoa ja valtuustoaloitepohjaa valtuuskuntakaudella ja alaansa koskevia hallitusohjelmatavoitteita 5-10 kpl syyskuun 2010 loppuun mennessä sellaisessa muodossa, että ne mahtuvat yhdelle liuskalle. Ryhmän on tuotettava tarkistuslista, jota voidaan käyttää ryhmän tuottamien tavoitteiden toteutumisen seurantaan.

Puheenjohtaja Mikael Fogelholm, sihteeri Ville Hulkkonen.

Kielipoliittinen työryhmä

Työryhmän tehtävä on kirjoittaa kielipoliittinen linjapaperi syyskuun 2010 loppuun mennessä. Työryhmän edellytetään valmistelevan alaansa koskevat ns. perusviestit, 2-3 kannanottoa ja alaansa koskevia hallitusohjelmatavoitteita 5-10 kpl syyskuun 2010 loppuun mennessä sellaisessa muodossa, että ne mahtuvat yhdelle liuskalle. Ryhmän on tuotettava tarkistuslista, jota voidaan käyttää ryhmän tuottamien tavoitteiden toteutumisen seurantaan.

Puheenjohtaja Ari Heikkinen, sihteeri Veera Lampi.

 

 

Jaa sivu: