Työryhmät 2014-2015

Työryhmät 2016 - 2017 (linkki)

Vihreiden hallituksen ja valtuuskunnan työn tukemiseksi on perustettu useita työryhmiä. Työryhmät seuraavat ja käyvät ajankohtaista keskustelua toimialaansa liittyvistä kysymyksistä ja tarpeen mukaan järjestävät seminaareja, keskustelutilaisuuksia sekä valmistelevat toimialaansa liittyvät pohjaesitykset hallituksen lausunnoiksi ja kannanotoiksi sekä valtuuskunnan hyväksymiksi ohjelmiksi (lisätietoa: ohjelmatyön strategia).

Työryhmät kokoontuvat tarpeen mukaan, mutta pääosa työskentelystä tapahtuu yleensä sähköpostitse. Työryhmien kokouksiin osallistuville työryhmien varsinaisille jäsenille korvataan matkakulut Vihreiden matkustussäännön mukaisesti.

Työryhmien kokoonpanosta päättää puoluehallitus, ja niiden koostamisessa pyritään asiantuntemuksen ja kiinnostuksen lisäksi ottamaan huomioon alueellinen edustavuus ja sukupuolten tasa-arvo.

Ilmastotyöryhmä

Työryhmän tehtävänä oli valmistella linjaukset ilmastopolitiikasta ja hiilettömästä Suomesta valtuuskunnassa 1.-2.3.2014 hyväksyttäväksi.

Jäsenet (nimetty puoluehallituksessa 18.12.2013): pj:t Anna Koppanen ja Maria Vuorelma, jäsenet Esa Aalto, Suvisanna Correia, Olli Keinänen, Senja Laakso, Sarianna Mankki, Sirpa Möller, Teemu Meronen, Henna Partanen, Oras Tynkkynen, ja Antti Van Wonterghem

Työllisyystyöryhmä

Työryhmän tehtävänä on valmistella työllisyyslinjaukset valtuuskunnassa 26.-27.4.2014 hyväksyttäväksi.

Jäsenet (nimetty puoluehallituksessa 18.12.2013): pj:t Jarno Lappalainen ja Hanna Sauli, jäsenet Minna Haavisto, Paul Jonker-Hoffrén, Leo Junno, Lotta Kortteinen, Reima Kuukka, Nestor Melanto, Olli-Poika Parviainen, Nina Ratilainen, Anni Sinnemäki ja Ozan Yanar.

Asumispoliittinen työryhmä

Työryhmän tehtävänä on laatia asumispoliittinen ohjelma, joka hyväksytään puoluevaltuuskunnassa syksyllä 2014 (valtuuskunnan kokous 3/2014). Työryhmän tulee tarkastella paitsi asuntotuotantoon ja asuntomarkkinoihin, myös asumisen hintaan, tukiin, esteettömyyteen ja ekologisuuteen liittyviä kysymyksiä. Tavoitteena on luoda kiteytys vihreästä asumisen politiikasta.

pj. Vuokko Lehmuspuisto, Sonja Alanko, Tuija Brax, Jan Huopainen, Jessica Karhu, Pekka Kauhanen, Antti Möller, Ari Paanala, Susanna Rahkonen, Silja Sajalahti

Hyvinvointivaltiotyöryhmä

Työryhmän tehtävä on laatia vihreät linjaukset hyvinvointivaltion tulevaisuudesta, jotka hyväksytään puoluevaltuuskunnassa keväällä 2015 (valtuuskunnan kokous 2/2015). Työryhmän tulee tarkastella kysymyksiä  hyvinvointivaltion rajoista, julkisista palveluista ja palvelulupauksesta, tulonsiirroista, rahoituksesta sekä työnjaosta julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä. Työryhmän tulee työssään ottaa huomioon syksyllä 2014 päivitettävät vihreät verolinjaukset ja vihreä perustulomalli. Tavoitteena on esittää vihreä visio siitä, mille pohjalle oikeudenmukainen ja kestävä hyvinvointivaltio rakentuu tulevina vuosikymmeninä.

pj. Sini Terävä, Outi Aalto-Wahlstedt, Anni Heinälä, Teppo Heiskanen, Hannele Helander, Mikko Huovila, Veli-Matti Partanen, Marja Berg, Jyrki Myllärniemi, Anni Sinnemäki ja Lauri Korkeaoja.

Koulutuspoliittinen työryhmä

Työryhmän tehtävä on päivittää puolueen koulutuspoliittiset linjaukset, jotka hyväksytään puoluevaltuuskunnassa syksyllä 2014 (valtuuskunnan kokous 4/2014). Tavoitteena on varmistaa, että vihreät koulutuspolitiikan linjaukset ovat ajantasaiset ja vastaavat tulevaisuuden koulutuspoliittisiin haasteisiin.

pj. Saara Hyrkkö, Marjaliisa Havio, Tommi Himberg, Juha Isotalo, Nadja Kiiskinen,Aino-Kaisa Manninen, Vili Niinikivi, Aila Paaso, Janne Peltola, Timo Perälä, Liisa Poikkimäki, Marko Rosenholm, Risto Rönnberg, Veli-Matti Taskila

Liikuntapoliittinen työryöhmä

Työryhmän tehtävä on laatia puolueelle liikuntapoliittinen avaus, joka hyväksytään puoluehallituksessa. Työryhmän tulee työnsä aloitettuaan tehdä puoluehallitukselle esitys aikatauluksi, mihin mennessä avaus valmistuu.

pj. Veli Liikanen, Anssi Aura, Leena Haanpää, Ilona Hiltunen, Anna Kylmänen, Kalle Mikkola, Mari Puoskari, Jussi Pyykkönen, Tapio Rissanen, Seppo Siika-aho, Jenny Söderman

Talouspoliittinen työryhmä

Työryhmän tehtävä on laatia puolueen uusi veropoliittisen ohjelma, joka hyväksytään puoluevaltuuskunnassa keväällä 2015 (valtuuskunnan kokous 1/2015). Lisäksi työryhmän tehtävänä on seurata talouspolitiikan ajankohtaisia kysymyksiä, toimia asiantuntijaryhmänä ja tukea puolueen sekä vihreän hallitus- ja eduskuntaryhmän toimintaa talouspolitiikan alalla.

pj. Jaakko Mustakallio, Kristiina Karjanlahti, Johanna Kohvakka, Jaana Lehtilä, Elina Moisio, Heikki Sairanen, Kaarina Saramäki, Outi Ugas, Konsta Weber, Jukka Vornanen

Tasa-arvotyöryhmä

Työryhmän tehtävä on laatia sukupuolten tasa-arvoa käsittelevät vihreät tasa-arvolinjaukset, jotka hyväksytään puoluevaltuuskunnassa syksyllä 2014 (valtuuskunnan kokous 3/2014). Lisäksi työryhmän tehtävä on seurata sukupuolten tasa-arvoa ja yleistä yhdenvertaisuutta koskevia ajankohtaisia kysymyksiä, toimia asiantuntijaryhmänä ja tukea puolueen sekä vihreän hallitus- ja eduskuntaryhmän toimintaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikan alalla, ideoida keinoja edistää vihreiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslinjausten toteutusta (esim. valtuustoaloitteita, mielipidekirjoituspohjia, toimenpide-ehdotuksia ja perusviestien kiteytyksiä).

pj. Paula Pohjanrinne, Maria Halonen, Miika Hyvärinen, Hanna Kemppainen, Pauliina Lehtinen, Katja Mannerström, Miikka Keränen, Lasse Miettinen, Aija Salo, Juho Wilska

Eläinpoliittinen työryhmä

Työryhmän tehtävä on seurata eläinpolitiikan ajankohtaisia kysymyksiä, toimia asiantuntijaryhmänä ja tukea puolueen sekä vihreän hallitus- ja eduskuntaryhmän toimintaa eläinpolitiikan alalla sekä ideoida tapoja edistää vihreiden eläinpoliittisten linjausten toteutusta (esim. valtuustoaloitteita, mielipidekirjoituspohjia, toimenpide-ehdotuksia ja perusviestien kiteytyksiä).

pj. Sara Luotonen, vpj. Riitta Salmi, Jaana Ailus, Teppo Heikkilä, Johanna Järventaus, Marjaana Laaksonen, Petri Leinonen, Ninni Pekkala, Tarja Suhonen

Kehityspoliittinen työryhmä

Työryhmän tehtävä on seurata kehityspolitiikan ajankohtaisia kysymyksiä ja toimia neuvonantajaryhmänä kehitysministeri Pekka Haavistolle sekä puolueelle ja vihreälle hallitus- ja eduskuntaryhmälle kehityspolitiikan alallla.

pj. Anja Malm, Eekku Aromaa, Sini Castrén, Henna Hakkarainen, Inka Hopsu, Mikko Häkkinen, Toni Paju, Pauliina Saares, Tove Selin, Kari Silfverberg, Nitin Sood, Maria Vuorelma - työryhmää täydennetään vielä myöhemmin

Ohjelmatyön ohjausryhmä

Työryhmän tehtävänä on arvioida nykyisten ohjelmien päivitystarpeet, kehittää ja ohjata puolueen ohjelmatyötä ja ohjeistaa ohjelmatyöryhmiä.

pj. Katja Andrejev, Riitta Koskimies, Ville-Veikko Mastomäki, Lasse Miettinen, Mari Puoskari, Jaakko Stenhäll

Kv. asioiden työryhmä

Työryhmän tehtävä on seurata globaalin politiikan ja yleisten kansainvälisten asioiden ajankohtaisia kysymyksiä, koordinoida puolueen toimintaa Maailman Vihreissä (Global Greens), toimia asiantuntijaryhmänä ja tukea puolueen sekä vihreän hallitus- ja eduskuntaryhmän toimintaa näiden teemojen alalla sekä vetää kansainvälisistä kysymyksistä kiinnostuneiden vihreiden verkostoa.

Jäsenet: pj. Anja Malm, Irja Auas, Peter Hermansson, Henna Juusola, Nikolai Klix, Merja Kähkönen, Pekka Niemelä, Andrei Sergejeff, René Söderman, Samuel Vaneeckhout, Maria Vuorelma

EGP-työryhmä

Työryhmä vastaa Euroopan vihreässä puolueessa eli EGP:ssä käsiteltävien asioiden valmistelusta puoluehallitukselle.

Jäsenet: pj. Sirpa Hertell, varsinaiset EGP-edustajat Hertell, Saara Ilvessalo, Raimo Oksala ja Tuomas Viskari; varaedustajat Merja Kähkönen, Maria Vuorelma (kv-päällikön roolissa), Nikolai Klix ja David Pemberton; muut jäsenet Sallamaari Muhonen, Alma Roberts, Tiina Rosberg, Johanna Sumuvuori, Marko Ulvila; lisäksi  asemansa puolesta kv-työryhmän pj. Anja Malm ja eduskuntaryhmän EU-asioista vastaava poliittinen sihteeri Ville Ylikahri

Tietoyhteiskuntatyöryhmä

Työryhmän tehtävä on seurata tietoyhteiskuntapolitiikkan ajankohtaisia kysymyksiä, toimia asiantuntijaryhmänä ja tukea puolueen sekä vihreän hallitus- ja eduskuntaryhmän toimintaa tietoyhteiskuntapolitiikan alalla sekä ideoida keinoja edistää vihreiden tietoyhteiskuntalinjausten toteutusta (esim. valtuustoaloitteita, mielipidekirjoituspohjia, toimenpide-ehdotuksia ja perusviestien kiteytyksiä).

Jäsenet: pj. Niklas Vainio, Elias Aarnio, Martti From, Mikko Huovila, Mervi Haakana, Marko Kivelä, Jarkko Majava, Katja Nisumaa-Saarela, Antti-Heikki Suoninen, Heli Suuronen, Jani Untinen

Ympäristötyöryhmä

Työryhmän tehtävä on seurata ympäristöpolitiikan ajankohtaisia kysymyksiä, toimia asiantuntijaryhmänä ja tukea puolueen sekä vihreän hallitus- ja eduskuntaryhmän toimintaa ympäristöpolitiikan alalla sekä ideoida keinoja edistää vihreiden ympäristöpoliittisten linjausten toteutusta (esim. valtuustoaloitteita, mielipidekirjoituspohjia, toimenpide-ehdotuksia ja perusviestien kiteytyksiä).

Jäsenet: pj. Minttu Massinen, Jussi Airaksinen, Ari Jäntti, Tero Jänis, Johanna Karhu, Elsi Kauppinen, Sirpa Kauppinen, Jari J. Marjanen, Pekka Nyman, Anders Sirén.

 

Työryhmät 2012-2013

 

Jaa sivu: