Haluamme oppimistulosten lisäksi kouluviihtyvyyden huipputasolle. Kiva koulu luo opiskelumyönteisyyttä, joka kannustaa jatkamaan opintoja koko elämän ajan.

Peruskoulupohjalta työllistyminen on nykyään vaikeaa. Peruskoulun jälkeen hankittua erityisosaamista tarvitaan entistä enemmän. Siksi koulutustakuu on pantava käytännössä toimeen: jokaiselle nuorelle on tarjottava paikka jossa opiskella peruskoulun jälkeen.

Pidetään huolta opettajista. Pätevät, korkeasti koulutetut, ja arvostetut opettajat ovat Suomen koulujen vahvuus. Opettajien motivaatiosta ja työhyvinvoinnista on pidettävä huolta ja varmistettava alalla pysyminen. Haluamme pitää ryhmäkoot kohtuullisina, koska silloin kaikilla on opetus- ja opiskelurauha. Pidämme kiinni koulutuksen maksuttomuudesta kaikilla asteilla. Maksullisuus vaarantaa koulutuksellisen tasa-arvon eikä siksi kuulu suomalaiseen koulutusjärjestelmään. Emme halua lukukausimaksuja ulkomaalaisillekaan opiskelijoille. Vaadimme, että koulutuksen maksuttomuus on kirjattava seuraavaan hallitusohjelmaan.

Kalliit valmennuskurssit tekevät opiskelupaikan saamisesta käytännössä maksullista, siksi niiden merkitystä on vähennettävä tekemällä pääsykokeista sellaisia, että ne testaavat enemmän soveltuvuutta.

Haluamme oppilaille hyvät tietoyhteiskuntavalmiudet. Opetussuunnitelmiin on kirjattava tietotekniset osaamistavoitteet, jotka kaikkien on hallittava. Käyttämällä avoimen lähdekoodin ohjelmistoja voidaan säästää kustannuksissa.

Tietotekniikan ja ulkopuolisten lähteiden käyttö on sallittava ylioppilaskirjoituksissa. Se kannustaa tiedonhaun ja käsittelyn taitojen opetukseen muillakin koulutusasteilla. Internetin käyttö ei muuta kirjoituksia helpommaksi, koska vaatii taitoa osata hyödyntää ja arvioida verkosta löytyvää tietoa.

Yhteisöllisyyden lisääminen pitää kiinni opinnoissa ja tukee jaksamista. Kiusaamiseen on puututtava, tapahtui se verkossa tai välitunnilla. Haluamme opiskelijatutorit, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä luokattomissa lukioissa.

Pidennetään työuria alkupäästä nopeuttamalla jatko-opintoihin siirtymistä. Haluamme päästä eroon vastentahtoisista välivuosista ennen pääsyä jatko-opintoihin. Siksi haluamme lisää ja parempaa opinto-ohjausta sekä uudistaa pääsykokeet.

Mielestämme opiskelijavalintoja on kehitettävä mittaamaan enemmän soveltuvuutta ja vähemmän taitoja, joita voidaan hioa kalliilla valmennuskursseilla.

Haluamme, että koulussa puututaan sekä ylisuorittavien tyttöjen että alisuorittavien poikien omiin haasteisiin. Haluamme tasata alueellisia eroja opetuksen määrässä: kotipaikka ei saa vaikuttaa ratkaisevasti siihen, millaisen peruskoulutuksen saa. Haluamme kaikki kuusivuotiaat esikouluun, jotta kaikilla olisi yhtä hyvä valmiudet koulun aloittamiseen. 


Opiskelijoiden toimeentulon parantaminen Haluamme, että opintotuki sidostaan indeksiin, ettei se jää enää jälkeen elinkustannusten kehityksestä. Poistetaan myös vanhempien tulojen vaikutus 18–20-vuotiaiden opiskelijoiden tuista

Haluamme antaa oikeuden hyvään opinto-ohjaukseen jokaiselle alle 20-vuotiaalle, myös oppilaitosten ulkopuolella. Haluamme kouluihin riittävästi terveydenhoitajia ja kuraattoreita. Heidän luokseen menemisellä pitää olla matala kynnys.

Jaa sivu: